intTypePromotion=1
ADSENSE

BM.DKKD.08 - Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

164
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.08 - danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.08 - Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

  1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Nơi đăng Số, ngày, nơi Tên Ngày tháng Chỗ ở ký hộ cấp CMND Vốn góp Chữ T cổ năm Giớ Quốc Dân hiện khẩu hoặc hộ chiếu Tổng số Loại cổ phần ký T đông sinh i tịch t ộc tại thường trú đối với cá nhân, cổ phần Phổ thông ........... .......... của cổ sáng đối tính đối đối với cá hoặc Giấy chứng Sở Thời Số Giá Số Giá trị Số Giá trị Số Giá đông lập với với nhân hoặc nhận ĐKKD đối hữu điểm cổ cổ địa chỉ trụ với doanh nghiệp lượn trị lượng lượng lượn trị sáng lập vốn góp đông đông sở chính hoặc quyết định g g vốn sáng sáng đối với tổ thành lập đối với lập lập là chức tổ chức khác là cá cá nhân nhân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2