intTypePromotion=3

BM.DKKD.09 - Danh sách thành viên công ty hợp danh

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
90
lượt xem
12
download

BM.DKKD.09 - Danh sách thành viên công ty hợp danh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.dkkd.09 - danh sách thành viên công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.DKKD.09 - Danh sách thành viên công ty hợp danh

  1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH Ngày, Chỗ ở Nơi đăng Số, ngày, nơi Nghề Vốn góp Chữ tháng, hiện ký hộ cấp CMND hoặc nghiệp, Tổng ký T Tên thành năm tại đối khẩu hộ chiếu đối với trình độ giá của T viên sinh Giới Quốc Dân với thường trú đối cá nhân, hoặc Giấy chuyên môn Sở Phần Thời trị thành đối tính tịch tộc thành với cá nhân hoặc CN ĐKKD đối với của thành hữu vốn điểm vốn viên Ghi với viên là địa chỉ trụ doanh nghiệp hoặc viên hợp vốn góp góp góp chú thành cá sở chính đối với quyết định thành danh vốn viên là nhân tổ chức lập đối với tổ cá chức khác nhân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A. Thành viên hợp danh B. Thành viên góp vốn (nếu có) ......, ngày ........ tháng ........ năm ......... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký và ghi rõ họ tên) Ghi chú: Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản..

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản