intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.05.06 (mo ta phuong thuc tien hanh kiem tra phan lap trinh)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

151
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.06 (mo ta phuong thuc tien hanh kiem tra phan lap trinh)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.05.06 (mo ta phuong thuc tien hanh kiem tra phan lap trinh)

  1. BM.PM.05.06 nbh: B¶ng m« t¶ ph­¬ng thøc tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ ch¹y thö phÇn lËp tr×nh STT Tªn ®èi Lo¹i ®èi VÞ trÝ ®Æt §Þnh ý Nguån t­îng t­îng ®èi t­îng d¹ng d÷ nghÜa/môc d÷ liÖu liÖu ®Ých Trang 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2