intTypePromotion=1

BM.XD.12 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
138
lượt xem
17
download

BM.XD.12 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.xd.12 - bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp cchn kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.XD.12 - Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng (đề nghị cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Đề nghị cấp CCHN kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng) Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế 1. Họ và tên: 2. Quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc đã thực hiện, loại và cấp công trình): Thời gian hoạt động Nội dung hoạt động xây dựng Hoạt động xây dựng chuyên môn (thiết kế quy hoạch xây dựng, trong cơ quan, tổ STT về xây dựng thiết kế công trình, khảo sát xây chức nào? hoặc hoạt (từ . . . . . . . . . dựng...)? tại công trình nào? động độc lập? . đến chủ trì hay tham gia? ...... ...) Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này. ..........., ngày tháng năm 200 Xác nhận của cơ quan (hoặc tổ chức Người làm đơn quản lý trực tiếp, hoặc hội nghề (Ký và ghi rõ họ, tên) nghiệp)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2