Bộ cân bằng, phân tập và đan xen

Chia sẻ: Trần Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
249
lượt xem
66
download

Bộ cân bằng, phân tập và đan xen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín hiệu thu được thường bị suy giảm và méo do suy hao trên đường truyền •Ta dùng bộ cân bằng để khôi phục lại tín hiệu thu giống như tín hiệu khi truyền •Thông tin dùng để cân bằng thường được lấy từ các pilot •Do kênh truyền thường xuyên thay đổi- bộ cân bằng phải thay đổi theo= cân bằng thích nghi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ cân bằng, phân tập và đan xen

 1. BÀI 5: BỘ CÂN BẰNG, PHÂN TẬP & ĐAN XEN (Equalization, Diversity & Interleaving) Đặng Lê Khoa Email:danglekhoa@yahoo.com dlkhoa@fetel.hcmuns.edu.vn Facuty of Electronics & & Telecommunications, HCMUNS 1 Facuty of Electronics Telecommunications, HCMUNS
 2. Nội dung trình bày + Cân bằng • Giới thiệu bộ cân bằng • Bộ cân bằng thích nghi • Thuật toán LMS • Một số vi dụ minh họa + Phân tập • Giới thiệu phân tập • Phân loại phân tập • Ví dụ về phân tập • Máy thu Rake + Kỹ thuật Interleaving Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 2
 3. Giới thiệu bộ cân bằng • Tín hiệu thu được thường bị suy giảm và méo do suy hao trên đường truyền • Ta dùng bộ cân bằng để khôi phục lại tín hiệu thu giống như tín hiệu khi truyền • Thông tin dùng để cân bằng thường được lấy từ các pilot • Do kênh truyền thường xuyên thay đổi -> bộ cân bằng phải thay đổi theo => cân bằng thích nghi Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 3
 4. Mô hình cân bằng Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 4
 5. Bộ cân bằng thích nghi • Sử dụng một chuỗi huấn luyện có chiều dài cố định được biết trước (pilot) => hiệu chỉnh lại tín hiệu sau khi truyền • Các pilot được phát xen kẽ với dữ liệu • Tại nơi thu sẽ so sánh giữa chuỗi pilot nhận với chuỗi biết trước. Ta sẽ sử dụng các thuật tóan nhằm tối thiểu sai số. • Sau khi hiệu chỉnh xong (qua bộ cân bằng) dữ liệu thu sẽ giống như lúc phát • Do kênh liên tục thay đổi, ta phải liên tục thử kênh (gởi các pilot) • Thường sử dụng bộ lọc ngang Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 5
 6. Cấu trúc cơ bản của bộ lọc thích nghi Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 6
 7. Mô tả toán học Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 7
 8. Mô tả toán học… Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 8
 9. Mô tả toán học… • Kí hiệu P là vector tương quan chéo của tín hiệu mong muốn và tín hiệu nhận được • Kí hiệu R là ma trận tương quan lối vào • MSE (Mean Squared Error) Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 9
 10. Thuật toán LMS • Để tối thiểu MSE, người ta thường dùng thuật toán LMS (Least Mean Square) • Thuật toán được mô tả như sau: • Để bộ thích nghi hoạt động ổn định thì Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 10
 11. Giới thiệu phân tập • Là một kỹ thuật có hiệu quả cao trong cải thiện chất lượng truyền tính hiệu • Dựa vào thuộc tính của sóng vô tuyến bằng cách tìm ra co đường thông tin độc lập • Bộ phân tập được quyết định bởi đầu thu và không cần thông tin về đầu phát • Ý tưởng cơ bản của phân tập là chọn ( hoặc kết hợp ) các đường có SNR lớn để tăng SNR trong hệ thống Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 11
 12. Các kỹ thuật phân tập • Phân tập không gian - Phân tập chọn lọc - Phân tập quét (scanning) và hồi tiếp - Kết hợp các tỉ số cực đại - Kết hợp độ lợi bằng nhau (Equal gain Combining) • Phân tập định hướng Phát ra hai tín hiệu trực giao nhau • Phân tập tần số Truyền tín hiệu trên nhiều tần số sóng mang • Phân tập thời gian Lặp lại quá trình truyền trong các khoảng thời gian khác nhau Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 12
 13. Phân tập chọn lọc Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 13
 14. Kết hợp các tỉ số cực đại Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 14
 15. Máy thu Rake Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 15
 16. Đan xen • Dùng để phân tập về thời gian mà không cần phải thêm mào đầu • Thực hiện bằng cách xen kẽ các thông tin cần truyền • Dùng để phân tán các thông tin quan trọng => tăng khả năng sửa lỗi cho các thông tin này ở đầu thu • Khi thực hiện phải lưu ý đến độ trễ cho phép khi truyền Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 16
 17. Block interleaver Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUNS 17
Đồng bộ tài khoản