intTypePromotion=3

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 1_3

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
106
lượt xem
21
download

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 1_3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 1_3 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 1_3

 1. Bài : 21036 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác MNP có M(1;−1), N(5;− 3) và P thuộc trục Oy, trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox. Toạ độ điểm P là Chọn một đáp án dưới đây A. (0;4) B. (2;0) C. (2; 4) D. (0;2) Đáp án là : (A) Bài : 21035 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hypebol . Phương trình các đường tiệm cận của (H) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 21034 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elíp . Phương trình đường chuẩn của (E) ứng với tiêu điểm F(-1; 0) là Chọn một đáp án dưới đây A. x = -9 B. x = 9 C. D. Đáp án là : (B) Bài : 21033 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, đường tròn có Chọn một đáp án dưới đây
 2. A. tâm và bán kính R = B. tâm và bán kính R = C. tâm và bán kính R = D. tâm và bán kính R = Đáp án là : (B) Bài : 21032 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 21031 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác MNP có M(1;2), N(3;1) và P(5;4). Phương trình tổng quát của đường cao của tam giác kẻ từ M là Chọn một đáp án dưới đây A. 2x + 3y − 8 = 0 B. 3x + 2y − 7 = 0 C. 2x + 3y + 8 =0. D. 3x − 2y +1 = 0 Đáp án là : (A) Bài : 21030 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình x + 2y -5 = 0. Phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng (d)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
 3. D. Đáp án là : (C) Bài : 21029 Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đường và bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 32 C. D. Đáp án là : (D) Bài : 21028 Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = sin x ; x = 0; y = 0 và . Thể tích vật thể tròn xoay sinh bởi hình (H) quay quanh Ox bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 21027 Tích phân bằng Chọn một đáp án dưới đây A. B.
 4. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 21026 Cho hàm số . Nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số và đồ thị của hàm số F(x) đi qua điểm thì F(x) là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 21025 Cho hàm số . Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. D. 2 Đáp án là : (C) Bài : 21024 Cho hàm số . Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng bằng Chọn một đáp án dưới đây A. -1 B. 7 C. 3 D. 1 Đáp án là : (D) Bài : 21023
 5. Cho hàm số . Số giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Đáp án là : (A) Bài : 21022 Cho hàm số . Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là Chọn một đáp án dưới đây A. (-1; 2). B. (1; -2). C. D. (1; 2). Đáp án là : (D) Bài : 21021 Đồ thị hàm số có số điểm uốn bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Đáp án là : (C) Bài : 21020 Cho hàm số có đồ thị (P). Nếu tiếp tuyến tại điểm M của (P) có hệ số góc bằng 8 thì hoành độ của điểm M là Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 5 C. -1 D. 12 Đáp án là : (A)
 6. Bài : 21019 Đồ thị của hàm số nào dưới đây lồi trên khoảng ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 21018 Cho hàm số . Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm Chọn một đáp án dưới đây A. (1; 14) B. (1; 0) C. (1;13) D. (1; 12) Đáp án là : (C) Bài : 21017 Cho hàm số . Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 Đáp án là : (A) Bài : 21016 Tích phân bằng Chọn một đáp án dưới đây A. -1 B. 1 C. 1 - e D. e - 1 Đáp án là : (B)
 7. Bài : 21015 Cho hàm số Hàm số có hai điểm cực trị , . Tích . bằng Chọn một đáp án dưới đây A. -1 B. -4 C. -2 D. -5 Đáp án là : (C) Bài : 21014 Cho hàm số nghịch biến trên khoảng Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 21013 Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 21012 Cho hàm số f (x) = sin x cos x. Ta có bằng Chọn một đáp án dưới đây A. -1
 8. B. 1 C. D. 0 Đáp án là : (A) Bài : 21011 Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. R D. Đáp án là : (C) Bài : 21010 Cho hàm số . Tập xác định của hàm số là Chọn một đáp án dưới đây A. (1; 3) B. (–1; 3) C. R\{−3;3} D. [−1;3) Đáp án là : (D) Bài : 20478 Elip (E) : cắt đường thẳng (d) : tại hai điểm A và B. Tọa độ của A, B là : Chọn một đáp án dưới đây A. A(3 ; 2) , B(0 ; 4) B. A(2 ; 3) , B(4 ; 0) C. A(2 ; - 3) , B(- 4 ; 0) D. A(2 ; 3) , B(- 4 ; 0) Đáp án là : (D) Bài : 20477 Một elip (E) có mỗi đỉnh trên trục nhỏ nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông. (E) này có tâm sai e bằng : Chọn một đáp án dưới đây
 9. A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20476 Cho elip (E) : . Với giá trị nào của b thì đường thẳng (D) : có điểm chung với (E)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một kết quả khác Đáp án là : (C) Bài : 20475 Cho một elip (E) có tâm sai , tâm đối xứng O, tiêu điểm nằm trên trục Ox, khoảng cách giữa hai đỉnh liên tiếp bằng 3, elip (E) có phương trình chính tắc : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20474 Elip (E) có tâm O, một tiêu điểm và đi qua điểm . Phương trình chính tắc của elip này là : Chọn một đáp án dưới đây A.
 10. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20473 Với giá trị nào của m thì độ dài tiếp tuyến phát xuất từ A(5 ; 4) đến đường tròn (C) : bằng 1? Chọn một đáp án dưới đây A. m = 5 B. m = - 10 C. m = 10 D. m = - 5 Đáp án là : (D) Bài : 20472 Cho hai đường tròn (C) : và (C’) : ,M là điểm di sao cho độ dài tiếp tuyến kẻ từ M tới (C) gấp hai lần độ dài tiếp tuyến kẻ từ M tới (C’) . Vậy M di động trên : Chọn một đáp án dưới đây A. Đường thẳng B. Một đường tròn bán kính là C. Một đường tròn bán kính là D. Một đường tròn bán kính 4 Đáp án là : (B) Bài : 20471 Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hai đường tròn : Không có tiếp tuyến chung : Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2
 11. C. 3 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 20470 Cho đường tròn . Quỹ tích tâm I của các đường tròn là : Chọn một đáp án dưới đây A. Đường thẳng B. Đoạn thẳng AB với A(2 ; - 1) và B( - 1 ; 2) C. Đường tròn đường kính AB với A(2 ; - 1) ; B(-1 ; 2) D. Các câu trên đều sai Đáp án là : (D) Bài : 20469 Trong mặt phẳng Oxy cho A, B là hai điểm thuộc trục hoành có hoành độ là nghiệm của phương trình : Vậy phương trình đường tròn đường kính AB là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20468 Gọi là góc của hai đường thẳng : ; gần nhất với số nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,95 B. 0,96 C. 0,97 D. 0,99 Đáp án là : (D)
 12. Bài : 20467 Cho hai đường thẳng : Có bao nhiêu giá trị sao cho (D) và vuông góc? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 0 Đáp án là : (D) Bài : 20466 Cho tam giác ABC có A( - 6 ; - 3) ; B( - 4 ; 3) ; C(9 ; 2). Đường phân giác trong của góc A có phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20465 Cho tam giác ABC : A( - 5 ; 6) ; B( - 4 ; 3) ; C(4 ; - 3). Đường phân giác trong của góc A có phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20464
 13. Cho hai đường thẳng : Phương trình đường phân giác của góc nhọn tạo bởi (D) và (D’) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20463 Cho tam giác ABC với A(4 ; 0) ; B(0 ; 3) và C( - 1 ; - 1). Chiều cao CH của tam giác ABC là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một kết quả khác Đáp án là : (B) Bài : 20462 Cho tam giác ABC với A(4 ; 2) ; B(2 ; - 4). Đỉnh C nằm trên trục Oy. Nếu diện tích tam giác ABC bằng 4 đơn vị diện tích thì tọa độ của C là : Chọn một đáp án dưới đây A. (0 ; 6) hay (0 ; - 6) B. (0 ; - 6) hay (0 ; - 10) C. (0 ; - 14) hay (0 ; - 6) D. (0 ; 10) hay (0 ; 6) Đáp án là : (C) Bài : 20461 Cho hai đường thẳng (D) và (D’) có phương trình :
 14. Khoảng cách d giữa hai đường thẳng (D) và (D’) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một kết quả khác Đáp án là : (A) Bài : 20460 Cho đường thẳng đi qua M(1 ; 3) và có một vectơ chỉ phương . Hãy chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau : Chọn một đáp án dưới đây A. Phương trình tham số của B. Phương trình chính tắc của C. Phương trình tổng quát của D. Phương trình tổng quát của Đáp án là : (C) Bài : 20459 Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng đi qua M(2 ; 5) và song song với trục Ox. Hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau : Chọn một đáp án dưới đây A. ; không có phương trình chính tắc B. ; không có phương trình chính tắc C. ; không có phương trình chính tắc D. ; và phương trình chính tắc là : Đáp án là : (C) Bài : 20458
 15. Cho điểm A(0 ; 3) và đường thẳng Tìm điểm sao cho AM = 5 Bước 1 : Phương trình tham số của Bước 2 : Điểm Ta có : Bước 3 : Theo giả thiết ta có AM = 5 nên : hoặc - Với ta có - Với ta có Bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai ở đâu ? Chọn một đáp án dưới đây A. Đúng B. Sai từ bước 1 C. Sai từ bước 2 D. Sai ở bước 3 Đáp án là : (A) Bài : 20457 Cho tam giác ABC : A(0 ; 5) ; B(- 2 ; 1) ; C(4 ; - 1). Phương trình chính tắc của đường cao vẽ từ B của tam giác ABC là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 16. Đáp án là : (C) Bài : 20456 Hai đường thẳng và song song nhau với giá trị của m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 20455 Trên đường thẳng có một điểm với hoành độ dương cách đều hai trục tọa độ . Hoành độ điểm đó gần nhất với số nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 3,5 C. 4 D. 4,5 Đáp án là : (D) Bài : 20454 Cho đường thẳng (d) có phương trình tham số : Khoảng cách từ gốc O đến (d) là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 20453
 17. Hai cạnh của một hình chữ nhật có phương trình và . Một đỉnh có tọa độ (3 ; - 2). Phương trình của hai cạnh còn lại là : Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 20452 Phương trình đường thẳng đi qua A(2 ; 4) và vuông góc với đường thẳng được ghi trong câu nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 20451 Một tam giác vuông cân có đỉnh góc vuông A(4 ; - 1), cạnh huyền có phương trình . Hai cạnh góc vuông của tam giác có phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (C)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản