intTypePromotion=3

Bổ nhiệm công chứng viên, mã số hồ sơ 025008

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
78
lượt xem
4
download

Bổ nhiệm công chứng viên, mã số hồ sơ 025008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bổ nhiệm công chứng viên, mã số hồ sơ 025008', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bổ nhiệm công chứng viên, mã số hồ sơ 025008

  1. Bổ nhiệm công chứng viên, mã số hồ sơ 025008 a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Cá nhân yêu cầu bổ nhiệm Công chứng viên làm đơn và sao y các loại giấy tờ để chứng minh điều kiện bổ nhiệm. - Bước 2: Cá nhân yêu cầu bổ nhiệm Công chứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp. - Bước 3: Sở Tư pháp trình hồ sơ lên Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tư pháp xem xét bổ nhiệm. - Bước 4: Cá nhân đến Sở Tư pháp nhận kết quả. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; + Sơ yếu lí lịch; + Giấy chứng nhận sức khỏe; + Bản sao bằng cử nhân Luật hoặc thạc sĩ Luật; + Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác trong nghành pháp luật;
  2. + Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng; + Bản sao báo cáo kết quả tập sự (Nếu được miễn đào tạo, miễn tập sự thì phải có giấy tờ chứng minh là người được miễn). - Số lượng hồ sơ: 01 bộ d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp - Cơ quan phối hợp g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính h) Lệ phí i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Mẫu TP-CC- 01 - Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
  3. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : - Luật Công chứng số: 82/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về công chứng. Có hiệu lực ngày 01/07/2007; - Nghị định số: 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính Phủ về việc quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng. Có hiệu lực ngày 26/01/2008; - Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/02/2008 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong họat động công chứng. Có hiệu lực ngày 18/03/2008.
  4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai : Mẫu TP-CC-01 Mẫu TP-CC-01 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ảnh 3x4 ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tên tôi là ........................................................... Nam, nữ: ................................ .................. Sinh ngày............/............./................ ................................ ................................ ................. Nơi sinh: ................................ ................................ ................................ ........................... Chứng minh nhân dân số:.................................... Ngày cấp........../........../ ........................... Nơi cấp: ................................ ................................ ................................ .............................
  5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ................................ ................................ ......................... Chỗ ở hiện nay: ................................ ................................ ................................ ................. Đã được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng số: .............................. Ngày ............/.............../................... Nơi cấp: ................................ ................................ .... Đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng tại từ ngày........./......../ ................................ .. đến ngày ........ /............/ ................................ ................................ ................................ ... Trường hợp được miễn đào tạo, tập sự hành nghề công chứng thì ghi rõ việc miễn và lý do được miễn) ................................ ................................ ................................ ............ Tôi làm Đơn này đề nghị được bổ nhiệm công chứng viên để hành nghề công chứng tại.................. Tôi cam đoan tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công chứng viên theo quy định của pháp luật. Tỉnh (thành phố), ngày.......tháng......năm Người làm đơn (ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản