BỘ TÀI LIỆU HỖ TRỢ HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRƯỜNG HỌC

Chia sẻ: Tran Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

1
436
lượt xem
217
download

BỘ TÀI LIỆU HỖ TRỢ HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRƯỜNG HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hỗ trợ hiệu trưởng tăng cường nhận thức về tiến trình đổi mới. Nâng cao năng lực quản lý trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Thúc đẩy văn hóa tự học và học suốt đời của cán bộ quản lý giáo dục. Cung cấp những khái niệm, lý thuyết chung về những lĩnh vực khác nhau của quản lý giáo dục và những nhiệm vụ riêng trong quản lý trường học, từ cơ bản đến phức tạp. Giới thiệu quá trình phát triển giáo dục ở Việt Nam và một số nước trên thế giới....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BỘ TÀI LIỆU HỖ TRỢ HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRƯỜNG HỌC

 1. GIỚI THIỆU BỘ TÀI LIỆU HỖ TRỢ HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRƯỜNG HỌC Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) Tháng 7/2009 Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 1
 2. Mục tiêu  Hỗ trợ hiệu trưởng tăng cường nhận thức về tiến trình đổi mới.  Nâng cao năng lực quản lý trên cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn.  Thúc đẩy văn hóa tự học và học suốt đời của cán bộ quản lý giáo dục Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 2
 3. Nội dung chính  Cung cấp những khái niệm, lý thuyết chung về những lĩnh vực khác nhau của quản lý giáo dục và những nhiệm vụ riêng trong quản lý trường học, từ cơ bản đến phức tạp.  Giới thiệu quá trình phát triển giáo dục ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 3
 4. Nội dung cụ thể Bộ Tài liệu gồm 6 cuốn: 1. Quản lý nhà nước về giáo dục; 2. Quản lý điều hành các hoạt động trong trường học; 3. Giám sát, đánh giá trường học; 4. Sơ lược quá trình phát triển giáo dục của Việt Nam và một số nước trên thế giới; 5. Công nghệ thông tin trong quản lý trường học 6. Quản trị hiệu quả trường học. Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 4
 5. Giới thiệu cụ thể từng cuốn sách … Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng Trưởng quản lý hiệu quả trường học 5
 6. Quyển 1: Quản lý nhà nước về giáo dục Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 6
 7. Chương 1. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HIỆU TRƯỞNG  Các qui định chung theo Luật Giáo dục 2005  Các qui định trong Điều lệ trường học  Trách nhiệm thực hiện dân chủ trong trường học của hiệu trưởng  Yêu cầu về trình độ chuyên môn Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 7
 8. Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC TRONG TRƯỜNG HỌC  Các qui định về nhiệm vụ quyền hạn của các tổ chức  Qui định về các tổ chức trong trường học Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 8
 9. Chương 3. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ  Các loại phụ cấp, trợ cấp  Lương  Thi đua, khen thưởng, kỷ luật  Những việc hiệu trưởng nên làm và không nên làm  Kỷ luật học sinh Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 9
 10. Chương 4. HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC  Tổng quan về hệ thống hành chính nhà nước  Quản lý nhà nước về giáo dục Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 10
 11. Chương 5: QUYỀN TRẺ EM  Công ước quốc tế về quyền trẻ em  Pháp luật Việt Nam về quyền trẻ em Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 11
 12. Chương 6. RÈN LUYỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN  Một số lời khuyên  Một số kỹ năng cần rèn luyện Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 12
 13. Phụ Lục: VĂN BẢN THAM KHẢO a. Giáo dục b. Cơ sở giáo dục c. Công tác giáo dục khác d. Quản lý nhân sự đ. Học sinh e. Quản lý hành chính Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 13
 14. Quyển 2: Quản lý điều hành các hoạt động trong trường học Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 14
 15. Chương 1: CÁCH SỬ DỤNG TÀI LIỆU VÀ CÁC THUẬT NGỮ • Các thuật ngữ • Các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ quy trình • Các từ viết tắt sử dụng trong tài liệu Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 15
 16. Chương 2: CÁC NGHIỆP VỤ THEO THỜI GIAN  Nghiệp vụ thường xuyên  Nghiệp vụ đặc thù theo tháng  Nghiệp vụ đột xuất Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 16
 17. Chương 3: CHI TIẾT CÁC NGHIỆP VỤ THEO TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC  Quản lý hành chính  Quản lý dạy và học  Hoạt động giáo dục khác Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 17
 18. Quyển 3: Giám sát, đánh giá trường học Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 18
 19. Chương 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ  Khái niệm về giám sát, đánh giá  Giám sát, đánh giá trong giáo dục  Đánh giá hiệu quả hoạt động trường học  Thanh tra Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 19
 20. Chương 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ GIAM SAT, ĐANH GIÁ TRƯỜNG HỌC ́ ́ ́  Sử dụng chỉ số ở các cấp  Chỉ số đánh giá cấp trung ương  Chỉ số giáo dục cấp trường Giới thiệu Bộ tài liệu hỗ trợ Hiệu trưởng quản lý hiệu quả trường học 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản