intTypePromotion=1

Bức ảnh Giáng sinh như ý

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
118
lượt xem
28
download

Bức ảnh Giáng sinh như ý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáng sinh và năm mới là những khoảnh khắc nhộn nhịp sặc sỡ sắc màu, với một vài chú ý khi cài đặt chế độ phơi sáng và kỹ thuật chụp hình cơ bản dưới đây, bạn sẽ có được những bức hình lễ hội thật ưng ý. Thiết lập camera hợp lý: Khi khán phòng tràn ngập khách ghé thăm, lũ trẻ nhộn nhạo đòi mở quà, hẳn lúc đó bạn không muốn phải bận tâm tới chuyện cài đặt camera. Hãy chuẩn bị trước để sẵn sàng ghi hình bằng cách tối ưu camera với những tùy biến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bức ảnh Giáng sinh như ý

  1. B c nh Giáng sinh như ý \
  2. Giáng sinh và năm m i là nh ng kho nh kh c nh n nh p s c s s c màu, v i m t vài chú ý khi cài t ch phơi sáng và k thu t ch p hình cơ b n dư i ây, b n s có ư c nh ng b c hình l h i th t ưng ý. Thi t l p camera h p lý Khi khán phòng tràn ng p khách ghé thăm, lũ tr nh n nh o òi m quà, h n lúc ó b n không mu n ph i b n tâm t i chuy n cài t camera. Hãy chu n b trư c s n sàng ghi hình b ng cách t i ưu camera v i nh ng tùy bi n h p lý. V i nh ng c nh l h i di n ra trong nhà, b n hãy nh chu n b camera ch ch p nhanh trong môi trư ng ánh sáng y u. Lũ tr thư ng hay loăng quăng như các chú mèo. Có th im l ng trong ch c lát, nhưng b n s không th oán ư c chúng s làm gì ti p theo, c bi t là trong m t ngày y p bánh k o. N ub nd nh ghi hình trong m t ngày tràn ng p ánh sáng (ban ngày), hãy t t èn flash và tăng nh y sáng ISO m b o camera có th l y ư c nh ng b c hình t nhiên nh t theo ánh sáng m t tr i. Ngoài ra, b n cũng c n lưu ý t camera ch ghi hình c nh ng, ho c ch nh kh u
  3. lên m c cao (t c là s F nh nh t), giúp b n luôn s n sàng v i t c c a ch p nhanh nh t có th c a thi t b . N u vào bu i êm, b n có th s c n ph i m èn flash tr l i và gi m ISO, c bi t là khi mu n ch p c nh khán phòng r ng, có th ghi ư c b c hình r ng r nh t. Ch p serie nh Thông thư ng m t b c nh s không ghi l i không khí, c m xúc c a kho nh kh c ngày h i như d p Giáng sinh hay năm m i. N u chi c camera có ch ghi hình t th i gian, b n hãy t n d ng ghi nh ng b c nh ng t quãng cùng góc ch p.
  4. t camera trong phòng v i góc ch p h p lý, ch n ch ghi hình theo t ng phút… b n s có ư c m t serie nh t p h p thành o n video. ây là món quà thú v dành cho ngư i thân, b n bè xa khi chia s qua m ng Internet. M t phương án thay th khác là s d ng ch ch p ng t quãng, ho c cài t ch ghi hình liên t c ch p “liên thanh”, trong lúc ám ông ang tu t p m quà. ây là m t phương án t n kém b nh , nhưng b n có th d dàng xóa i nh ng b c hình không ưng ý. B t k ch n phương án ghi hình theo th i gian cài t s n ho c ch p “liên thanh”, b n u không nên dùng flash, ti t ki m pin và giúp camera s c l i nhanh hơn.
  5. Ghi hình chân dung L h i thư ng có s góp m t c a b n bè, ngư i thân. Có th b n mu n ch p hình chân dung c a ai ó. N u ch p m t ho c hai ngư i cùng lúc, hãy c g ng s d ng chi u sâu h p nh t có th . Th thu t này s giúp i tư ng nh tr nên s c nét, n i b t trong khi n n nh m d u. Cách d nh t th c hi n là s d ng ch ưu tiên kh u và ch n thông s F nh . Khi ch p nhóm, b n s ph i t kh u hư ng ngư c l i m t cách chính xác: Hãy m b o r ng m i ngư i trong b c nh u ư c làm n i b t, t s d ng F l n nh t mà camera cho phép. i u này s giúp b n có ư c chi u sâu nh c a c nh ch p m cv a , có y chân dung m i ngư i t hàng trư c ra sau. N n không m khi ch p ch s F nh , nhưng chân dung c a t t c m i ngư i trong b c nh b n ch p us ư c làm n i b t.
  6. Lưu ý: n u i tư ng ch p phía trư c m t c a s , b n s c n ph i phơi sáng lâu m t chút vì c m bi n c a camera s b nh hư ng b i lu ng sáng ban ngày t h u c nh. N u camera t ghi hình, thi t b s “ch p non” (underexpose) khuôn m t c a i tư ng. Hãy t ch phơi sáng v i giá tr + 1 có ư c b c nh ưng ý. Chia s nh s Có nhi u cách chia s nh s v i b n bè. N u s d ng Windows 7, b n có th s d ng s n ph m ngh thu t c a mình thư ng th c m t cách ng u nhiên trên desktop.
  7. th c hi n, hãy nh p chu t ph i vào desktop và ch n Personalize. Ti p ó click vào Destop Background, ch n nh c a b n ( th c hi n bư c này ơn gi n hơn, b n có th ưa t t c các b c nh ã ch p vào m t thư m c duy nh t.). Click Save Changes. Bây gi , trong ph n My Themes, b n nh p chu t ph i và vào Unsaved Theme m i, ch n Save theme for sharing. B n có th g i t ng s n ph m c a mình v i b n bè ngư i thân. H có th d dàng cài t giao di n này trên PC dùng Windows 7 b ng cách nh p úp chu t.
  8. Có m t s cách khác ơn gi n hơn chia s nh s v i b n bè là g i qua mail, t i lên các trang chia s như Imageshack.us, Flickr.com, Photobucket.com…
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2