C# and .NET

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
200
lượt xem
101
download

C# and .NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung môn học Nắm được ngôn ngữ lập trình C# (C Sharp) Hiểu được kiến trúc .NET của Microsoft Triển khai được một số ứng dụng trên nền .NET Framewrok (bài tập) Tiếp cận được một số hướng đi trong lập trình với .NET (tùy chọn) Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 2 .Nội dung các bài giảng Bài 1: C Sharp và kiến trúc .NET. C# cơ bản Bài 2: Lập trình hướng đối tượng trong C# Bài 3: Lập trình nâng cao trong C# Bài 4: Các lớp cơ bản trong C# Bài 5: Windows Application Bài 6: Truy cập dữ liệu với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# and .NET

  1. C# and .NET Framework Programming with Microsoft .NET Đoàn Quang Minh minhdqtt@gmail.com http://www.VTPortal.net Last update: 20. August 2005 Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 1
  2. Nội dung môn học Nắm được ngôn ngữ lập trình C# (C Sharp) Hiểu được kiến trúc .NET của Microsoft Triển khai được một số ứng dụng trên nền .NET Framewrok (bài tập) Tiếp cận được một số hướng đi trong lập trình với .NET (tùy chọn) Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 2
  3. Nội dung các bài giảng Bài 1: C Sharp và kiến trúc .NET. C# cơ bản Bài 2: Lập trình hướng đối tượng trong C# Bài 3: Lập trình nâng cao trong C# Bài 4: Các lớp cơ bản trong C# Bài 5: Windows Application Bài 6: Truy cập dữ liệu với .NET Bài 7: Điều khiển XML Bài 8: Tập tin và Registry Bài 9: Hướng dẫn bài tập lớn Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 3
  4. Tài liệu tham khảo Professional C#, Second Edition http://www.asp.net http://www.microsoft.com/net/default.mspx http://www.codeproject.com Slide nguồn và tài liệu tham khảo có thể download trực tiếp trên http://www.vtportal.net/nghien-cuu-phat- trien/thang-long/tab.aspx Editor: Đoàn Quang Minh Đoà 4
Đồng bộ tài khoản