C# Giới Thiệu Toàn Tập part 9

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
29
lượt xem
5
download

C# Giới Thiệu Toàn Tập part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'c# giới thiệu toàn tập part 9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: C# Giới Thiệu Toàn Tập part 9

  1. Cùng họ C++ cơ bản ọc Mình viế bài này chỉ có mục đ là qua những bài học rất đơn giản này, b nào chư ết c đích n bạn ưa học có th đọc và hiểu 1 ctrinh C++ làm v như thế nào. hể h h việc Bài 1 : C trúc 1 chương tr Cấu rình C++ và 1 số kí hi qui ước à iệu c Kí hiệu // : dòng nằm sau kí tự này đc qui ước là d g dòng chú th (Comm hích ment) /* ... */ : tất cả nhữn gì viết giữa 2 kí tự n cũng là chú thích , sẽ ko hiển thị ra khi c ng này à n chạy chương trình Cấu trúc cơ bản của 1 chương trình viết b c a bằng C++ gồm có các p phần sau : Trích: #include #include // Phần kha báo các th viện sử d e ai hư dụng cho ch hương trình h #define ... ... int a; const int b = 2006; // Phần kha báo về kiểu dữ liệu c các biến hằng có m trong t ai cho n, mặt chương t trình ... int main // Hàm ch n() hính,hay ph thân củ chtrình,nộ dung của nó đặt giữ 2 dấu { } hần ủa ội a ữa { ... ... return 0; // lệnh lấy giá trị trả v , để đưa k quả ra m hình ; về kết màn } Các đặc điểm của ctrinh C++ : giống như các ctrinh làm việc vớ shell , ha perl ... cá c ư ới ay ác câu lệnh trong C++ đc ngăn cá với nha bởi dấu ";" mọi kí tự trắng giữa 2 câu lệnh là h + ách au ự a h ko có ý n nghĩa, có th viết dấu cách thoải m hể mái Về cơ bả thì C++ rất giống nh ngôn n lập trìn khác nên cũng ko kh khăn để học ản hiều ngữ nh hó đc nó Bài này mình dịch viết lại theo ý hiểu v o . Hôm khác mình sẽ Po tiếp các bài sau, co c ost oi như ôn b luôn bài Chúc vu vẻ ! ui acko - HcE:. .:micima
Đồng bộ tài khoản