Các kiểu đối tượng (element type) sử dụng trong MicroStation

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
249
lượt xem
115
download

Các kiểu đối tượng (element type) sử dụng trong MicroStation

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các kiểu đối tượng (element type) sử dụng trong MicroStation 1. Kiểu Element thể hiện các đối tượng dạng điểm: - Point là một điểm có tọa độ và các thuộc tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các kiểu đối tượng (element type) sử dụng trong MicroStation

  1. Các kiểu đối tượng (element type) sử dụng trong MicroStation 1. Kiểu Element thể hiện các đối tượng dạng điểm: - Point là một điểm có tọa độ và các thuộc tính - Cell (điểm ký hiệu nhỏ) đợc vẽ trong MicroStation. Mỗi một cell được định nghĩa bởi một tên riêng và được lưu trữ trong một thư viện cell (Cell Library) 2. Kiểu Element thể hiện các đối tượng dạng đường: - Line: đoạn thẳng nối giữa hai điểm - LineString: đường gồm một chuỗi các đoạn thẳng nối liền với nhau (< 100 line) - Chain: là một đường tạo bởi 100 đoạn thẳng nối liền nhau - Complex String: số đoạn thẳng tạo lên đường > 100. Chú ý : Các element có kiểu là Chain và Complex String, MicroStation không cho phép chèn thêm điểm (insert vertex) vào đường. 3. Kiểu Element thể hiện các đối tượng dạng vùng: - Shape: là một vùng có số đoạn thẳng tạo lên đường bao của vùng lớn nhất bằng 100 - Complex Shape: là một vùng có số đoạn thẳng tạo lên đường bao của vùng lớn hơn 100 hoặc là một vùng được tạo từ những line hoặc linestring rời nhau - Share cell header: là vùng phức tạp bao gồm cả các vùng thủng (hole) trong nó 4. Kiểu Element thể hiện các đối tượng dạng chữ viết: - Text : tập hợp các ký tự sắp xếp chỉ gồm hàng - Text Node: là một tập hợp các kí tự được biểu thị bằng nhiều hàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản