Các kiểu STP

Chia sẻ: Tran Viet Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
71
lượt xem
20
download

Các kiểu STP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

­ Trong phần 3.1 ta đã tìm hiểu hoạt động của STP làm thế nào để ngăn chăn và khôi phục từ sự 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các kiểu STP

 1. Các kiểu STP ­ Trong phần 3.1 ta đã tìm hiểu hoạt động của STP làm thế nào để ngăn chăn và khôi phục từ sự  thay đổi topolofy mạng một cách kịp thời. Đầu tiên STP được phát triển để hoạt động trong môi  trường bridge, về cơ bản hỗ trợ một LAN (hoặc một VLAN). Việc thực thi STP trong môi trường  switch đòi hỏi thêm sự thay đổi và cân nhắc để hỗ trợ cho nhiều VLAN. Vì vậy, IEEE và Cisco đã  tiếp cận STP khác nhau. Trong phần này ta sẽ xem lại ba kiểu STP truyền thống bắt gặp trong  mạng switch và nó liên quan với nhau như thế nào. ­ Chú ý: IEEE bổ sung vào chuẩn STP để cải tiến tính leo thang và hội tụ.  1. Common Spanning Tree (CSP) ­ Chuẩn IEEE 802.1Q đã nói rõ về liên kết trunk giữa các switch cho VLAN, và nó cũng nói rõ  trường hợp cho tất cả VLAN. Trường hợp này được gọi là Common Spanning Tree – CSP. Tất cả  các CST BPDU được truyền trên VLAN như là frame không gán thẻ. Có một STP cho nhiều  VLAN làm đơn giản hóa cấu hình switch và giảm bớt tải cho CPU của switch trong khi tính toán  STP. Tuy nhiên chỉ có một STP thì cũng có nhiều giới hạn. Các liên kết dự phòng giữa các switch  sẽ bị khóa và không có khả năng cân bằng tải, làm cho việc chuyển tiếp trên một liên kết không  hỗ trợ cho tất cả VLAN, trong khi các liên kết khác thì bị khóa. 2. Per­VLAN Spanning Tree (PVSP) ­ Cisco có một phiên bản riêng của STP cung cấp tính mềm dẻo hơn CST. Per­VLAN Spanning  Tree – PVST hoạt động tách rời đối với mỗi VLAN riêng. Điều này cho phép STP trên mỗi VLAN  được cấu hình độc lập, cung cấp khả năng hoạt động tốt hơn và điều chỉnh các điều kiện rõ ràng.  Nhiều Spanning Tree cũng có khả năng cân bằng tải trên các liên kết dự phòng khi các liên kết  này được gán cho cá VLAN khác nhau. 3. Per­VLAN Spanning Tree Plus (PVSP+) ­ Cisco đưa ra phiên bản thứ 2 của STP là Per­VLAN Spanning Tree Plus (PVSP+) cho phép các  thiết bị hoạt động bên trong với cả PVST và CST. PVST+ hỗ trợ hiệu quả ba nhóm hoạt động  STP trong cùng mạng Campus:  • Catalyst switch chạy PCST. • Catalyst switch chạy PCST+. • Switch chạy CST trên 802.1Q. ­ Để làm được điều này, PVST+ hoạt động như là bộ chuyển đổi giữa các nhóm CST  switch. PVST+ cũng truyền thông trực tiếp với PVST bằng cách sử dụng ISL trunk. Tuy  nhiên để truyền thông với CST, PVST+ phải thay đổi các BPDU vì không còn gán thẻ cho  frame qua VLAN. Các BPDU từ STP khác (VLAN khác) được truyền qua phần CST của  mạng bằng tunnel. PVST+ gửi các BPDU này bằng cách sử dụng địa chỉ multicast duy  nhất để các CST switch chuyển tiếp nó đến các lân cận downstream mà cần phiên dịch  nó. Như vậy PVST+ và CST có thể làm việc với nhau. ­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ STP ­ Spanning Tree Protocol  Xin cho hỏi các khái niệm chung quanh nó (để nắm chắc). Cách xác định Root Bridge và Root  Port, Designated port và Nondesigned port (blocking). Thanks
 2. bestirboy   #2    10­17­2003  Join Date: May 2003 phieudu  Posts: 86  Member   Member Re: STP ­ Spanning Tree Protocol  Theo mình hiểu thì thế này Spanning tree protocol là giao thức được dùng trong switch để tránh lặp hay nói cách khác là theo  dạng cây,cứ 2s mỗi switch sẽ gửi BPDU(Bridge protocol data unit) tới switch khác ,BPDU này bao  gồm bridge ID, trong đó Bridge ID gồm 8 byte trong đó 2 byte ưu tiên(prioty) có mặc định là 32768 và 6 byte cho địa chỉ  MAC, khi trao đổi các BPDU này giữa các switch nó sẽ bầu ra một root bridge dựa vào Bridge ID  thấp nhất, bởi vì mặc định của 2 byte ưu tiên là 32768 nên nó sẽ dựa vào địa chỉ MAC để bầu chọn  root bridge, vì địa chỉ MAC là ko thể thay đổi cho nên đôi khi nhà quản trị muốn chọn root bridge  theo ý mình, họ sẽ thay đổi 2 byte ưu tiên đó. sau khi chọn root bridge sẽ tiếp tục chọn root port  dựa trên giá trị đi tới root bridge là thấp nhất hay nói cách khác là đi tới root bridge là nhanh nhất. Designated port: tất cả các port trên root bridge là designated port, các port trên các switch khác là  designated port dựa trên path cost or bridge ID, nếu path cost của các port đến root bridge là như  nhau thì sẽ dựa trên bridge ID để lựa chọn designate port Blocking:các cổng còn lại phieudu View Public Profile Send a private message to phieudu Find all posts by phieudu   #3    10­18­2003  dauquan    Posts: n/a  xin cho biết rõ hơn về cơ chế hoạt động của spanning tree, tôi không hiểu với việc chia ra như vậy  thì làm thế nào SPT có thế giúp cho switch chống loop dauquan   #4    10­18­2003 
 3. Join Date: May 2003 phieudu  Posts: 86  Member   Member Re: STP ­ Spanning Tree Protocol  bạn đã nhìn cái cây bao giờ chưa, root bridge được ví như cái gốc của cây vậy, từ gốc cây đi lên ra  các cành cây rồi nhánh cây, cho nên khi gói tin được luân chuyển trên môi trường switch thì chỉ có  một đường duy nhất đi đến đích, ko có đường thứ 2, blocking được tạo ra để ko có đường thứ 2 này.  gói tin sẽ ko đi qua được các port bị blocking Thân phieudu View Public Profile Send a private message to phieudu Find all posts by phieudu   #5    10­18­2003  Join Date: Oct 2003 nguyenquang   Location: In the middle of top and bottom Senior Member   Posts: 358  Guru Đơn giản, SPT sẽ Block các Port "không cần thiết" trong một đống Switch chồng chéo nhau! Trong  đó nó sẽ chừa lại một Port gần với RootBridge nhất làm Desinated Port. Ngoài ra, những Switch có  MAC cao hơn sẽ phải làm Non­Root và chỉ có một RootPort mà thôi, việc này sẽ tránh cho việc  xuất hiện BroadCast Storm và tránh Loop vì không có chuyện dữ liệu bị truyền đi và lặp lại nhiều  lần.  Tuy nhiên, giữa các Port Undesinated vẫn nhận được  Nói vui, nó sẽ tránh chuyện Một rừng có 2 cọp :mrgreen: __________________ Updating...please wait.  nguyenquang View Public Profile Send a private message to nguyenquang Visit nguyenquang's homepage! Find all posts by nguyenquang   #6    10­18­2003  bestirboy    Posts: n/a 
 4. Còn 1 điểm này nữa, là STP chỉ đúng với 1 Switch đang xét, nếu qua switch khác thì xét STP của  các khác, bởi vì Root port có thể là con đường ngắn nhất đến Root Bridge của Switch này chưa  chắc là con đường ngắn nhất đến Switch khác. Điều này đúng không nhỉ? (Cái này mình suy nghĩ  dựa vào 1 ví dụ tự đưa ra). Một mạng có thể có hắng sa số các Root Port, vì mỗi khi "rẽ nhánh" (có thể hiểu như 1 cái mắt của  nhánh cây) sẽ tạo ra 1 Root Port. ??? bestirboy   #7    10­18­2003  Join Date: Sep 2003 thanhtran  Posts: 23  Junior Member   Newbie Re: STP ­ Spanning Tree Protocol  trong mạng có nhiều switch nối vòng với nhau,để tránh Loop người ta người ta dung STP.Nhưng  STP do Cisco đưa ra nên chỉ ranh loop cho switch của Cisco,còn những siwtch của hãng khác phải  dùng 802.12q. Người ta xác định Root Bridge và Non root bridge để từ đây xác định root port và destinated port  nhằm mục đích xác dịnh port bị lock­­­­>ngăn chặn loop trong sitch. thanhtran View Public Profile Send a private message to thanhtran Find all posts by thanhtran   #8    10­19­2003  Join Date: Apr 2003 it_email  Location: HCM Senior Member   Posts: 206  Professionals Re: STP ­ Spanning Tree Protocol  Quote:
 5. Originally Posted by phieudu  Theo mình hiểu thì thế này Spanning tree protocol là giao thức được dùng trong switch để tránh lặp hay nói cách khác là   theo dạng cây,cứ 2s mỗi switch sẽ gửi BPDU(Bridge protocol data unit) tới switch khác ,BPDU   này bao gồm bridge ID, trong đó Bridge ID gồm 8 byte trong đó 2 byte ưu tiên(prioty) có mặc định là 32768 và 6 byte cho địa chỉ   MAC, khi trao đổi các BPDU này giữa các switch nó sẽ bầu ra một root bridge dựa vào Bridge ID   thấp nhất, bởi vì mặc định của 2 byte ưu tiên là 32768 nên nó sẽ dựa vào địa chỉ MAC để bầu   chọn root bridge, vì địa chỉ MAC là ko thể thay đổi cho nên đôi khi nhà quản trị muốn chọn root   bridge theo ý mình, họ sẽ thay đổi 2 byte ưu tiên đó. sau khi chọn root bridge sẽ tiếp tục chọn   root port dựa trên giá trị đi tới root bridge là thấp nhất hay nói cách khác là đi tới root bridge là   nhanh nhất. Designated port: tất cả các port trên root bridge là designated port, các port trên các switch khác   là designated port dựa trên path cost or bridge ID, nếu path cost của các port đến root bridge là   như nhau thì sẽ dựa trên bridge ID để lựa chọn designate port Blocking:các cổng còn lại U sai rùi!Những port nằm trên root bridge là root port,các port ở các switch khác nối trực tiếp với  root bridge sẽ nhận least BPDU message từ RB và trở thành root port, còn designated por là những  port send less BPDU message __________________ Our community need to be reformed! Join in www.takingitglobal.com  Raise your voice: http://projects.takingitglobal.org/vtvv  Net_CCNA5­1  it_email View Public Profile Send a private message to it_email Visit it_email's homepage! Find all posts by it_email   #9    10­23­2003  Join Date: Jul 2003 themask  Posts: 143  Senior Member   Senior Member Re: STP ­ Spanning Tree Protocol  Hi, các bạn xem file đính kèm. __________________ Yahoo ID: nquang7799 
 6. themask View Public Profile Send a private message to themask Find all posts by themask   #10    10­30­2003  bestirboy    Posts: n/a  Cho thêm ví dụ với ít nhất là 5 Switch đi, Như hình trên thì chỉ có 2 Switch, vẫn chưa rõ lắm vì theo  mình hiểi là thế này: Quote: Originally Posted by bestirboy  STP chỉ đúng với 1 Switch đang xét, nếu qua switch khác thì xét STP của các khác, bởi vì Root   port có thể là con đường ngắn nhất đến Root Bridge của Switch này chưa chắc là con đường   ngắn nhất đến Switch khácMột mạng có thể có hắng sa số các Root Port, vì mỗi khi "rẽ nhánh"   (có thể hiểu như 1 cái mắt của nhánh cây) sẽ tạo ra 1 Root Port. ­ ========================================================== Các trạng thái của STP  Tác giả: Võ Thị Hà 1. Các trạng thái của STP: ­ Sau khi bridge phân chia được các port như Root Port, Designated Port và non­Designated Port,  thì việc tạo ra topology chứa loop­free không phức tạp lắm, Root Port và Designated Port chuyển  tiếp lưu lượng, trong khi non­Designated Port thì khóa lưu lượng. Việc chuyển tiếp và khóa chỉ là 2  trạng thái thông thường trong mạng, bảng 3.3 mô tả 5 trạng thái của STP. ­ Trạng thái Disable cho phép người quản trị mạng quản lý việc ngừng hoạt động của một port.  Sau khi khởi tạo, các port bắt đầu trong trạng thái Blocking để lắng nghe các BPDU. ­ Do sự đa dạng của các sự kiện mà bridge truyền trong trạng thái Listening (ví dụ như một bridge 
 7. nghĩ nó là Root Bridge ngay sau khi khởi động). Ở trạng thái này, không có dữ liệu người dùng  được truyền qua, tức là port đang gửi và nhận các BPDU để cố gắng xác định “active” topology.  Trong trạng thái Listening sử dụng 3 bước hội tụ đã nói ở trên, các port bị mất quyền Designated  Port chỉ định trở thành non­Designated Port và trở lại trạng thái Blocking. ­ Các Designated Port và Root Port sau 15s (giá trị mặc định của bộ định thời) sẽ chuyển qua  trạng thái Learning. Trong khoảng 15s khác, bridge vẫn không chuyển các frame của người dùng  qua, mà xây dựng bảng bridge của nó. Khi Bridge nhận frame, nó đưa địa chỉ MAC và port vào  bảng bridge. Trạng thái learning sẽ giảm bớt số lượng tràn ngập khi việc chuyển tiếp dữ liệu bắt  đầu. ­ Chú ý: Trong việc lưu trữ địa chỉ MAC và thông tin port, các Catalyst học các thông tin như  VLAN nguồn. ­ Nếu một port vẫn là Designated Port hay Root Port ở khoảng thời gian cuối của trạng thái  Learning, thì port chuyển qua trạng thái Forwading. Ở trạng thái này, nó bắt đầu gửi và nhận các  frame của người dùng. Hình 3.11 mô tả trạng thái các port và việc chuyển trạng thái. ­ Hình 3.12 biểu diễn mạng với sự phân chia port và danh sách các trạng thái. Chú ý là tất cả các  port đều chuyển tiếp trừ port 1/2 của Cat­C.
 8. __________________ Trương Văn Thanh Sang Email: truongthanhsang@vnpro.org Trung tâm tin học VnPro Cisco Authorised Training 149/1D Ung Văn Khiêm, P25, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Việt Nam. Tel: (08) 5124 257­ 5125314 Website: http://vnpro.vn Forum: http://vnpro.org 
 9. thanhsang_truong View Public Profile Send a private message to thanhsang_truong Find all posts by thanhsang_truong   #2    10­14­2006  Join Date: Dec 2005 thanhsang_truong  Posts: 292  Senior Member   Guru 2. Bộ định thời gian STP:  ­ Một bridge trải qua 15s ở mỗi trạng thái Listening và Learning. STP được điều khiển bởi ba bộ  đếm thời gian (timer) như trong bảng 3.5. ­ Ví dụ: giả sử rằng link đoạn 3 trong hình 3.12 sử dụng một Hub và port 1/2 của Cat­B truyền ra  ngoài. Cat­C không thông báo lỗi liền vì nó vẫn đang nhận liên kết Ethernet từ Hub. Cat­C chỉ  thông báo là các BPDU ngừng đến. Sau 20s (Max Age), thì port 1/2 của Cat­C lấy thông tin BPDU  cũ với port 1/2 của Cat­B là Designated Port cho đoạn mạng 3. Điều này làm cho port 1/2 của Cat­ C truyền trong trạng thái Listening để cố gắng trở thành Designated Port. Vì vậy Port 1/2 của Cat­C  cung cấp truy cập tốt nhất từ Root Bridge đến liên kết này, nên nó chuyển sang trạng thái  Forwarding. Như vậy, Cat­C mất 50s (20s Max Age + 15s Listenning + 15s Forwarding) để vượt  qua sau khi port 1/2 trên Cat­B bị lỗi. ­ Trong trường hợp này, các bridge có thể phát hiện sự thay đổi topolo gy mạng trên các liên kết kết  nối trực tiếp và ngay lập tức chuyển sang trạng thái Listening mà không cần chờ thời gian Max Age.  Xem ví dụ trong hình 3.13.
 10. ­ Trong trường hợp này, port 1/1 của Cat­C bị lỗi, vì liên kết trên Root Port cũng bị lỗi nên ngay lập  tức port 1/2 của Cat­C chuyển sang trạng thái Learning để trở thành Root Port mới thay vì chờ 20s  rồi mới lấy thông tin cũ. Điều này làm cho thời gian hội tụ STP giảm từ 50s xuống 30s (15s  Listening + 14s Learning). ­ Chú ý: thời gian hội tụ STP là từ 30s đến 50s.  ­ Hai điểm quan trọng cần nhớ khi sử dụng bộ định thời STP là:  • Thứ nhất: không thay đổi giá trị thời gian mặc định khi không có sự cân nhắc cẩn thận. • Thứ hai: ta chỉ được sửa thời gian từ Root Bridge.  3. Hai loại BPDU: ­ Có hai loại BPDU là :  • BPDU cấu hình. • BPDU thông báo thay đổi topology mạng – TCN BPDU (Topology Change Notification BPDU). ­ BPDU cấu hình được bắt đầu bởi Root Bridge và phát ra trên các con đường hoạt động từ Root  Bridge, còn TCN BPDU hướng về Root Bridge để cảnh báo với Root Bridge là topology mạng có sự  thay đổi. BPDU cấu hình : các trường trong BPDU cấu hình được tóm tắt trong bảng 3.6
 11. TCN BPDU (Topology Change Notification BPDU) :  ­ TCN BPDU đơn giản hơn BPDU cấu hình và chỉ gồm có ba trường. TCN BPDU giống như ba  trường đầu tiên của BPDU cấu hình nhưng trường Type thì thay đổi với giá trị như sau :  • 0x00 (0000 0000): BPDU cấu hình. • 0x80 (1000 0000): TCN BPDU. ­ Chú ý: TCN BPDU không mang bất cứ thông tin bổ sung nào.
Đồng bộ tài khoản