Các loại kính lọc (Filter) cho ống kính

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
267
lượt xem
70
download

Các loại kính lọc (Filter) cho ống kính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

UV Filter: Ultra Violet Filter: Kính lọc ngăn tia cực tím. Mắt người không nhìn thấy tia cực tím, nhưng sensor máy ảnh (hoặc phim) vẫn nhạy cảm với ánh sáng này. Filter UV giúp ngăn các tia cực tím, cho ảnh trong và rõ nét hơn. UV Filter cũng dùng như là một kính bảo vệ cho lens khỏi bụi bặm hoặc trầy xước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loại kính lọc (Filter) cho ống kính

  1. Các lo i kính l c (Filter) cho ng kính Có r t nhi u lo i kính l c dùng trong nhi p nh. M i lo i có m t công d ng khác nhau. Dư i ây là các th lo i filter v i tính năng công d ng c a nó.
  2. A. Nhóm UV và b o v 1. UV Filter: Ultra Violet Filter: Kính l c ngăn tia c c tím. M t ngư i không nhìn th y tia c c tím, nhưng sensor máy nh (ho c phim) v n nh y c m v i ánh sáng này. Filter UV giúp ngăn các tia c c tím, cho nh trong và rõ nét hơn. UV Filter cũng dùng như là m t kính b o v cho lens kh i b i b m ho c tr y xư c. 2. Sky Filter: Giúp gi m b t s c h ng c a ánh sáng, thư ng ư c dùng trong các bu i ch p ngoài tr i. Sky filter giúp cho s c da p hơn khi ch p chân dung. Sky filter cũng giúp h n ch các tia ph n x không mong mu n t các i tư ng khác n m g n i tư ng chính. Sky Filter cũng hay ư c dùng như m t kính b o v cho lens. (l p thư ng xuyên) 3. Protector Filter: Ch có tác d ng b o v lens, không có hi u ng gì i v i ánh sáng. (T t nhiên là v n có ph n nh ph n x , khúc x vì dù sao thì chi t su t c a v t
  3. li u làm kính v n không th gi ng h t chi t su t c a ánh sáng) B. Polarizing Filters - Kính l c phân c c 1. Circular Polarizing Filter: Kính l c phân c c xoay ư c (CPL), thư ng g m 2 ph n, m t ph n g n ch t vào u lens, ph n kia có th xoay tròn phân c c ánh sáng. CPL h u ích cho các bu i ch p ngoài tr i, có th làm cho màu s c c a nh n tư ng hơn. CPL cũng ngăn nh ng tia sáng t nh ng hư ng không c n thi t i vào t m nh. CPL r t t t khi ch p m t nư c, ch p qua t m kính, etc. N u không có CPL, r t khó ch p qua kính vì lúc ó nó gi ng cái gương, ta ch ghi ư c hình nh ph n chi u trên nó mà thôi. Trong khi nhi u hi u ng filter khác có th ư c gi l p b ng ph n m m x lý nh, thì hi u ng c a CPL là r t khó làm, ôi khi là không th làm ư c. Chú ý khi xoay CPL nên theo chi u kim ng h , tránh vi c xoay ngư c có th làm c filter rơi ra kh i lens
  4. Khi dùng CPL có th không c n hood (loa che sáng) n a, vì CPL ã giúp ngăn ch n các tia sáng nt các hư ng không mong mu n. 2. Linear Polarizing Filter: Kính l c phân c c tuy n tính. Cái này có nghe nhưng không hi u l m nó là cái giè. Dùng cho các lens MF C. Special effect filters: Kính l c hi u ng c bi t 1. Cross Screen, Star 4, Star 6, and Star 8: Kính l c t o hi u ng loé sáng hình cánh sao. Có ích khi ch p trang s c ch ng h n, các tia sáng ph n chi u t trang s c s toé ra sao 4 cánh, 6 cánh ho c 8 cánh tuỳ filter ư c s d ng. 2. Close-up Filter: dùng trong ch p hình close-up, macro, giúp tăng t l phóng i. 3. Split Field Filters: m t n a nh bình thư ng, n a kia có hi u ng phóng i 4. Rainbow Spot Filters: Bi n các m sáng trong hình thành 7 s c c u v ng
  5. 5. Sepia Filters: T o hi u ng màu nâu, en tr ng cho t m hình 6. Softener Filters: Hi u ng làm gi m sharpness c a hình nh ư c ch p 7. Infrared (IR) Pass Filters: Filter h ng ngo i. 8. Half Colored Filters: M t n a filter có tráng màu, n a kia không tráng ph gì 9. FL-W, FL-B, FL-D and Special Fluorescent Filters: Dùng ch p hình trong i u ki n ánh sáng èn neon, kh c ph c s ám tone màu xanh cho ch th
Đồng bộ tài khoản