Các nhân tố cung cầu trên thị trường

Chia sẻ: Lê Viết Ngọc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:73

1
569
lượt xem
240
download

Các nhân tố cung cầu trên thị trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung và cầu là hai từ các nhà kinh tế hay dùng nhất. Cung và cầu là các nhân tố làm cho nền kinh tế thị trường hoạt động. Thị trường là tập hợp người mua và người bán một hàng hóa hay dịchvụ nào đó. Thuật ngữ cung và cầu chỉ hành vi của con người... khi họ tương tác với một cá nhân khác trên thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các nhân tố cung cầu trên thị trường

 1. Các nhân tố cung cầu trên thị trường Chương 4
 2. Các nhân tố cung cầu trên thị trường và cầu là hai từ các nhà kinh tế x Cung hay dùng nhất. x Cung và cầu là các nhân tố làm cho nền kinh tế thị trường hoạt động. x Kinh tế vi mô hiện đại đề cập đến cung, cầu và cân bằng trên thị trường. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 3. Thị trường x Thị trường là tập hợp người mua và người bán một hàng hóa hay dịchvụ nào đó. x Thuật ngữ cung và cầu chỉ hành vi của con người… khi họ tương tác với một cá nhân khác trên thị trường. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 4. Thị trường Người mua quyết định cầu. x Người bán quyết định cung. x Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 5. Loại thị trường: Thị trường cạnh tranh Thị trường cạnh tranh là một thị trường. . .… với nhiều người mua và người bán. …không bị kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân nào. …trong đó người mua và người bán có thể giao dịch trên một khoảng giá cả dao động h ẹp . Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 6. Cạnh tranh: Hoàn hảo và các loại khác Cạnh tranh hoàn hảo Sản phẩm tương tự nhau x x Vô số người mua và người bán do đó không ai có thể tác động đến giá x Người mua và người bán đều là người chấp nhận giá Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 7. Cạnh tranh: Hoàn hảo và các loại khác x Độ c quyền x Một người bán, và người bán quy định giá x Độ c quyền nhóm người bán x Vài x Không phải luôn luôn cạnh tranh mạnh mẽ với nhau Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 8. Cạnh tranh: Hoàn hảo và các loại khác x Cạnh tranh độc quyền x Nhiều người bán x Các sản phẩm hơi khác biệt nhau x Mỗi người bán định giá cho sản phẩm của mình Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 9. Cầu Lượng cầu là lượng hàng hóa mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 10. Quy luật cầu Quy luật cầu cho rằng có mối quan hệ nghịch biến giữa giá cả và lượng cầu. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 11. Biểu cầu Biểu cầu là một bảng cho thấy mối quan hệ giữa giá cả và lượng cầu Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 12. Biểu cầu Giá  Lư ợng  cầu  $0.00  12  0.50  10  1.00  8  1.50  6  2.00  4  2.50  2  3.00  0    Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 13. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thị trường x Giá x Thu nhập của người tiêu dùng x Giá của các hàng hóa liên quan x Thị hiếu x Kỳ vọng Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 14. Đường cầu Đường cầu là đường thẳng dốc xuống biểu diễn sự thay đổi của lượng cầu theo giá. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 15. Đường cầu Giá kem Giá  Lư ợng  cầu  $3.00 $0.00  12  0.50  10  2.50 1.00  8  2.00 1.50  6  2.00  4  1.50 2.50  2  1.00 3.00  0  0.50   Lượng kem 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 16. Những cái khác không đổi Ceteris paribus là một cụm từ La tinh có nghĩa là tất cả các biến khác ngoại trừ biến đang được nghiên cứu được giả định là không đổi. Ceteris paribus có nghĩa đen là “những cái khác không thay đổi.” Đường cầu dốc xuống vì, khi các yếu tố khác không đổi, giá thấp hơn đồng nghĩa với lượng cầu cao hơn! Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 17. Cầu thị trường x Cầu thị trường là tổng các đường cầu cá nhân đối với một hàng hóa hay dịch vụ cụ thể nào đó. x Trên đồ thị, đường cầu thị trường được xác định bằng cách cộng theo chiều ngang tất cả các đường cầu cá nhân. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 18. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu thị trường thị trường x Giá x Thu nhập của người tiêu dùng x Giá của các hàng hóa liên quan x Thị hiếu x Kỳ vọng x Số người mua Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 19. Thay đổi lượng cầu và thay đổi cầu Thay đổi Lượng cầu Di chuyển dọc theo đường cầu. x x Do sự thay đổi giá của hàng hóa. Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.
 20. Thay đổi lượng cầu Giá  thuốc  lá Thuế làm tăng giá thuốc  lá gây ra sự di chuyển  C dọc theo đường cầu. $4.00 A 2.00 D1 0 12 20 Lượng thuốc lá hút trong  1 ngày Harcourt, Inc. items and derived items copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản