Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
314
lượt xem
27
download

Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

She prefers tea to coffee. Cách dùng chung Có nhiều cách để chúng ta nói về những điều yêu thích. Để hỏi một người nào đó về sở thích chung của họ chúng ta có thể hỏi theo những cách dưới đây:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better

  1. Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better She prefers tea to coffee. Cách dùng chung Có nhiều cách để chúng ta nói về những điều yêu thích. Để hỏi một người nào đó về sở thích chung của họ chúng ta có thể hỏi theo những cách dưới đây: Chúng đều có chung một nghĩa. Which do you prefer, tea or coffee? I prefer tea to coffee.
  2. Which do you prefer drinking tea or coffee? I prefer drinking tea to coffee. Which do you prefer to drink tea or coffee? (Notice: prefer to + present simple) I prefer to drink tea than coffee. Which do you like better tea or coffee? I like tea better than coffee. Do you prefer tea or coffee? I prefer tea to coffee. Trong các hoàn cảnh cụ thể Hãy tưởng tượng một người bạn đang đến chơi nhà của bạn. Bạn mời người bạn đó một thứ gì để uống. Bạn hỏi: Would you prefer tea or coffee? Tea, please.
  3. Các hoàn cảnh không thực tế Với các hoàn cảnh không thực tế chúng a dùng ‘would’: Thật không may, bạn chỉ có một lựa chọn chỉ cưới được 1 trong hai anh chàng Brad Pitt hoặc Johnny Depp. Nó là một hoàn cảnh không có thật, vì vậy chúng ta hỏi (hãy chú ý rằng "rather" luôn đi cùng với một động từ): Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp? I’d rather marry Johnny Depp than Brad Pitt. I think he’s sexier! Một ví dụ khác chẳng hạn như: Would you rather be a bird or a dolphin? I’d rather be a bird than a dolphin because I don’t like fish! Các câu trả lời phủ định Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp?
  4. I’d rather not marry either. I’d rather marry David Beckham. Would you rather be a bird or a dolphin? I’d rather not be either. I'd rather be a cow. Hãy hoàn thành những câu dưới đây: Would you ___ to meet at 6 or 7? • prefer rather would rather Who do you ___ Chelsea or Manchester United? • rather better prefer Which do you ___ better McDonanld's or Burger King? • like
  5. prefer rather Would you ___ go to the cinema or to a restaurant? • prefer rather like better Which do you ___ eat chocolate or ice-cream? • rather prefer prefer to Who does she ___ you or me? • prefer to rather like better I would rather ___ go to either. • to
  6. not prefer
Đồng bộ tài khoản