Cách sao lưu và khôi phục lại MySQL với mysql-zrm trên Debian Sarge

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
113
lượt xem
34
download

Cách sao lưu và khôi phục lại MySQL với mysql-zrm trên Debian Sarge

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn này sẽ mô tả làm cách nào để sao lưu (backup) và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL của bạn với mysql-zrm trên hệ thống Debian Sarge. mysql-zrm là một phần trong Zmanda Recovery Manager của MySQL, nó là một công cụ mới giúp bạn có thể tạo logic đầy đủ hay sao lưu thô cơ sở dữ liệu (không quan tâm đến phương tiện lưu trữ của bạn và cấu hình MySQL), tạo báo cáo về sao lưu, thẩm tra tình trạng của các sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn Nó...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách sao lưu và khôi phục lại MySQL với mysql-zrm trên Debian Sarge

 1. Sao lưu và khôi phục lại MySQL với mysql-zrm trên Debian Sarge Hướng dẫn này sẽ mô tả làm cách nào để sao lưu (backup) và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL của bạn với mysql-zrm trên hệ thống Debian Sarge. mysql-zrm là một phần trong Zmanda Recovery Manager của MySQL, nó là một công cụ mới giúp bạn có thể tạo logic đầy đủ hay sao lưu thô cơ sở dữ liệu (không quan tâm đến phương tiện lưu trữ của bạn và cấu hình MySQL), tạo báo cáo về sao lưu, thẩm tra tình trạng của các sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu của bạn Nó cũng có thể gửi thông báo bằng e-mail về trạng thái sao lưu, từ đó bạn có thể bổ sung nhiều biện pháp sao lưu (dựa trên ứng dụng của bạn và thời gian (ví dụ như hàng ngày hay hàng tuần…)). Điều đầu tiên tôi muốn nói ở đây rằng, đây không chỉ là cách duy nhất cho thiết lập một hệ thống như vậy. Trong thực tế có nhiều cách thực hiện khác nhau để giải quyết được vấn đề này và đây chỉ là một trong những cách đó. 1, Chú ý mở đầu mysql-zrm làm việc trên MySQL 4.1 và các phiên bản cao hơn, chính vì vậy bạn phải có một máy chủ MySQL đã cài đặt trên hệ thống Debian Sarge hay tương tự thế: apt-get install mysql-client-4.1 mysql-common-4.1 mysql-server-4.1 Phần này cũng được cài gói libdbd-mysql-perl, đây là một gói rất cần thiết cho mysql-zrm khi mysql-zrm được viết bằng Perl. 2, Cài đặt Zmanda đã đưa ra một gói rpm của mysql-zrm cho phân phối dựa trên rpm giống như Fedora, RedHat, SuSE, CentOS,.. tuy nhiên, không có gói nào cho Debian Sarge. Vì vậy bạn phải tải gói mysql-zrm từ http://www.zmanda.com/downloads.html. Lúc đó bản này đang là 1.0.3 và tải về thư mục /tmp. cd /tmp wget http://www.zmanda.com/downloads/community/ZRM- MySQL/1.0.3/Source/MySQL-zrm-1.0.3.tar.gz Sau đó mở các gói và vào thư mục gốc: tar xvfz MySQL-zrm-1.0.3.tar.gz cd MySQL-zrm-1.0.3 Đáng tiếc là các hướng dẫn cài đặt trong file INSTALL lại nói rằng bạn có thể cài đặt gói mysql- zrm rpm nếu bạn đang ở một nhánh dựa trên rpm. Không có dòng hướng dẫn cài đặt nào cho gói
 2. nguồn trên trang web Zmanda. Chính vì vậy tôi đã phải tự tìm cách để cài mysql-zrm trên hệ thống Debian Sarge của tôi. Sau đây là những gì tôi đã làm: chown root:root * mv mysql-zrm /usr/bin mv mysql-zrm-reporter /usr/bin mv mysql-zrm-scheduler /usr/bin gzip mysql-zrm.1 mv mysql-zrm.1.gz /usr/share/man/man1 gzip mysql-zrm.conf.5 mv mysql-zrm.conf.5.gz /usr/share/man/man5 gzip mysql-zrm-reporter.1 mv mysql-zrm-reporter.1.gz /usr/share/man/man1 gzip mysql-zrm-reporter.conf.5 mv mysql-zrm-reporter.conf.5.gz /usr/share/man/man5 gzip mysql-zrm-scheduler.1 mv mysql-zrm-scheduler.1.gz /usr/share/man/man1 mkdir /etc/mysql-zrm mv *.conf /etc/mysql-zrm mkdir -p /usr/lib/mysql-zrm/Data/Report/Plugin mv Report.pm /usr/lib/mysql-zrm/Data mv Base.pm /usr/lib/mysql-zrm/Data/Report mv *.pm /usr/lib/mysql-zrm/Data/Report/Plugin mkdir /var/log/mysql-zrm gzip AUTHORS gzip COPYING gzip INSTALL gzip README mkdir /usr/share/doc/MySQL-zrm mv * /usr/share/doc/MySQL-zrm mkdir /var/lib/mysql-zrm touch /etc/mysql-zrm/mysql-zrm-release Các file thực thi đã được chuyển đến /usr/bin, các file cấu hình được đặt trong /etc/mysql- zrm và các trang thực thi (mysql-zrm, mysql-zrm-reporter và mysql-zrm-scheduler) vì vậy nếu bạn không chắc về cách sử dụng của những thực thi này bạn có thể chạy: man mysql-zrm man mysql-zrm-reporter man mysql-zrm-scheduler 3, Cấu hình cơ bản File cấu hình chính là /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf. Trong file này, cần phải chỉ ra user và password của người dùng. vi /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf user="root"
 3. password="yourrootsqlpassword" Nếu không chỉ ra user và password thì mysql-zrm cho rằng các giá trị là mặc định với tất cả các thiết lập khác. Với cấu hình này, mysql-zrm sẽ thực hiện backup tất cả cơ sở dữ liệu trong định dạng thô và nó sẽ giữ các backup này mãi mà không gửi thông báo email. Định dạng thô nghĩa là, nó sao lưu cơ sở dữ liệu như các file nhị phân có thể được copy ngược lại cơ sở dữ liệu trong trường hợp mất dữ liệu, nhưng nó có thể gây ra các vấn đề nếu bạn copy những file này giữa các phiên bản MySQL khác nhau. Bản sao của định dạng thô là định dạng logic tạo file văn bản với kết xuất SQL Server đơn giản trong cơ sở dữ liệu của bạn. Các kết xuất SQL này có thể được lưu trong hầu hết tất cả các phiên bản MySQL và bạn có thể thực hiện nó một cách thủ công. Nếu bạn muốn có được các thông báo e-mail đến địa chỉ email của bạn example@example.com thì bạn phải thêm /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf: vi /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf mailto=example@example.com Nếu bạn muốn tạo các backup theo định dạng logic và muốn giữ chúng trong vòng một tuần (thay vì mãi mãi), hãy thêm đoạn sau vào /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf: vi /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf # allowed values for backup-mode are "raw" and "logical" backup-mode=logical retention-policy=7D Nếu bạn muốn tạo một backup cho một MySQL thứ bản bạn hãy thêm dòng sau vào /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf: vi /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf replication=1 Bằng cách này chúng sẽ thực hiện sao lưu các file quan trọng cho MySQL thứ bản. Nếu bạn chỉ muốn sao lưu cơ sở dữ liệu exampledb và anotherexampledb thay vì tất cả cơ sở dữ liệu, bạn hãy thêm chúng vào /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf: vi /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf databases=exampledb anotherexampledb
 4. Nếu bạn chỉ cần backup các bảng text, user và page từ cơ sở dữ liệu exampledb bạn hãy thêm chúng vào /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf: vi /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf tables=text user page database="exampledb" Chú ý: các thiết lập all-databases, databases, và tables/database là có thể qua lại. Mặc định /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf cho hầu hết các chú thích để giải thích tất cả các tùy chọn cấu hình. Hiện tại tôi đang sử dụng các thiết lập đó: vi /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf user="root" password="yourrootsqlpassword" mailto="example@example.com" backup-mode=logical retention-policy=7D # all-databases=1 is optional, as it is the default setting all-databases=1 4, Các ví dụ Với mysql-zrm bạn có thể duy trì nhiều backup, gọi là một tập hợp backup sets ví dụ như backup hàng ngày, hàng tuần và backup cho cơ sở dữ liệu hệ thống hoạt động thương mại (osCommerce) của bạn, backup cho cơ sở dữ liệu vBulletin… Bây giờ hãy tạo backup đầu tiên của bạn (chúng ta đã tạo trong thiết lập backup dailyrun): mysql-zrm-scheduler --now --backup-set dailyrun --backup-level 0 Nó sẽ ngay lập tức sao lưu tất cả cơ sở dữ liệu tới thư mục /var/lib/mysql-zrm/dailyrun và cũng sẽ tạo thư mục /etc/mysql-zrm/dailyrun. --backup-level 0 nghĩa là: thực hiện một backup đầy đủ (nếu bạn có thể thực hiện các backup dự phòng tăng (--backup-level 1) nhưng vấn đề này sẽ được nói sau còn bây giờ chúng ta thực hiện các backup) Nếu bạn cho phép các thông báo email, bạn sẽ nhận được một email với trạng thái backup lúc đó. Nhưng bạn cũng có thể tạo một báo cáo về trạng thái backup bằng dòng lệnh sau: mysql-zrm-reporter --where backup-set=dailyrun --show backup-status-info Kết quả thực hiện dòng lệnh:
 5. backup_set backup_date backup_level backup_status comment ---------------------------------------------------------------------------- dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:57:47 PM CEST 0 Backup succeeded ---- Bạn cũng có thể tạo một số các báo cáo khác với các câu lệnh dưới đây: mysql-zrm-reporter --where backup-set=dailyrun --show backup-method-info mysql-zrm-reporter --where backup-set=dailyrun --show backup-retention- info mysql-zrm-reporter --where backup-set=dailyrun --show backup-performance- info mysql-zrm-reporter --where backup-set=dailyrun --show restore-full-info mysql-zrm-reporter --where backup-set=dailyrun --show restore-incr-info mysql-zrm-reporter --where backup-set=dailyrun --show replication-info Hãy thử chúng để xem chúng cung cấp cho bạn những thông tin gì. Bây giờ chúng ta muốn tạo một backup hàng ngày và hàng tuần để chạy tự động bằng hệ thống (không cần sự tương tác). Thiết lập các backup này như sau: mysql-zrm-scheduler --add --interval daily --backup-set dailyrun --backup- level 0 mysql-zrm-scheduler --add --interval weekly --backup-set weeklyrun -- backup-level 0 (Với lệnh thứ hai, chúng ta tạo được một backup mới gọi là weeklyrun.) Còn bây giờ hãy kiểm tra lại các backup đã được ghi trong chương trình: mysql-zrm-scheduler --query Cho ra Logging to /var/log/mysql-zrm/mysql-zrm-scheduler.log 0 3 * * * /usr/bin/mysql-zrm --action backup --destination /var/lib/mysql-zrm --backup-set dailyrun --backup-level 0 0 4 * * * /usr/bin/mysql-zrm --action purge --destination /var/lib/mysql-zrm 0 2 * * 0 /usr/bin/mysql-zrm --action backup --destination /var/lib/mysql-zrm --backup-set weeklyrun --backup-level 0 Như bạn có thể thấy, backup hàng ngày được chạy hàng ngày vào lúc 03:00h và hàng tuần vào Chủ nhật lúc 02:00h. (BTW thay vì mysql-zrm-scheduler --query
 6. bạn có thể chạy crontab -l để có được thông tin như vậy) Nếu bạn muốn bắt đầu backup hàng ngày tại thời điểm khác, ví dụ là 13:35, bạn có thể thực hiện nó như sau: mysql-zrm-scheduler --add --interval daily --backup-set dailyrun --start 13:35 --backup-level 0 Để gỡ bỏ một backup đã được ghi trong chương trình bạn có thể làm như sau: mysql-zrm-scheduler --delete --interval weekly Nó sẽ gỡ bỏ backup hàng tuần được chạy vào 02:00h Chủ nhật. Nếu bạn muốn gỡ backup hàng ngày được ghi trong chương trình vào lúc 13:35h bạn hãy làm như sau: mysql-zrm-scheduler --delete --interval daily --start 13:35 Nhưng bạn cũng có thể chạy crontab -e để cho phép dễ dàng hơn bằng mysql-zrm-scheduler. 5, Các báo cáo tùy chỉnh và HTML Trong mục 4, tôi đã đề cập đến các loại báo cáo gì đang sẵn có. Nhưng bạn cũng có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh, ví dụ: bạn có thể chỉ định cột nào hay thông tin nào bạn muốn xem. Ví dụ: mysql-zrm-reporter --fields backup-set,backup-date,backup-level,backup- status --where backup-set=dailyrun Tạo một báo cáo cho thiết lập backup dailyrun thể hiện trong các cột backup-set, backup- date, backup-level và backup-status: backup_set backup_date backup_level backup_status ---------------------------------------------------------- ------------------ dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:57:47 PM CEST 0 Backup succeeded
 7. dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:58:08 PM CEST 0 Backup succeeded dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:58:31 PM CEST 0 Backup succeeded dailyrun Tue 26 Sep 2006 08:24:04 PM CEST 0 Backup succeeded Danh sách của tất cả các cột có sẵn: http://mysqlbackup.zmanda.com/index.php/What_information_can_be_obtained_from_a_backu p_report%3F mysql-zrm cho bạn tạo các báo cáo HTML. Hãy thừa nhận rằng bạn có một máy chủ web (ví dụ Apache) được cài đặt trên hệ thống của bạn với đường dẫn gốc /var/www. Bây giờ chạy mysql-zrm-reporter --show backup-status-info --where backup-set=dailyrun - -type html --output /var/www/backup-status-dailyrun.html Sẽ tạo file HTML backup-status-dailyrun.html trong thư mục /var/www của bạn (bạn có thể truy cập trọng trình duyệt, ví dụ http://server1.example.com/backup-status-dailyrun.html) 6, Xác thực các backup của bạn Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tình trạng của thiết lập backup dailyrun. Thực hiện như sau: mysql-zrm --action verify-backup --backup-set dailyrun Cho ra: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/mysql-zrm line 1305. INFO: mysql-zrm-version INFO: Verification successful
 8. (Bạn có thể bỏ qua báo cảnh dòng đầu tiên, nó hoàn toàn không nghiêm trọng) Tiếp theo chúng ta kiểm tra một backup cụ thể bên trong tập backup dailyrun. Đầu tiên đã chạy mysql-zrm-reporter -show restore-full-info --where backup-set=dailyrun để tìm ra backup nào có sẵn: backup_set backup_date backup_level backup_directory ---------------------------------------------------------- ------------------------------- dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:57:47 PM CEST 0 /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20 060926195747 dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:58:08 PM CEST 0 /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20 060926195808 dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:58:31 PM CEST 0 /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20 060926195831 dailyrun Tue 26 Sep 2006 08:24:04 PM CEST 0 /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20 060926202404 Như bạn có thể thấy, có bốn backup trong thiết lập backup dailyrun của chúng ta. Nếu muốn kiểm tra backup cuối cùng trong thư mục /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20060926202404. Hãy làm như sau: mysql-zrm --action verify-backup --backup-set dailyrun --no-quiet -- source-directory /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20060926202404 Kết quả cho ra như sau: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/mysql-zrm line 1305. INFO: mysql-zrm-version INFO: Verification successful 7, Khôi phục dữ liệu Hãy cho rằng cơ sở dữ liệu của chúng ta bị tranh chấp và chúng ta đã mất dữ liệu. Và làm thế nào để có thể khôi phục dữ liệu từ các backup MySQL. Trước tiên chúng ta chạy: mysql-zrm-reporter -show restore-full-info --where backup-set=dailyrun để tìm ra các backup sẵn có:
 9. backup_set backup_date backup_level backup_directory ----------------------------------------------------------------------------- ------------ dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:57:47 PM CEST 0 /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20 060926195747 dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:58:08 PM CEST 0 /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20 060926195808 dailyrun Tue 26 Sep 2006 07:58:31 PM CEST 0 /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20 060926195831 dailyrun Tue 26 Sep 2006 08:24:04 PM CEST 0 /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20 060926202404 Nếu muốn khôi phục từ backup mới nhất trong /var/lib/mysql- zrm/dailyrun/20060926202404: mysql-zrm --action restore --backup-set dailyrun --source-directory /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20060926202404 Kết quả cho ra như sau: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/mysql-zrm line 1305. INFO: mysql-zrm-version INFO: Restored database from raw backup: egroupware INFO: Restored database from raw backup: mysql INFO: Restore done in 14 seconds. MySQL server has been shutdown. Please restart after verification. Dữ liệu đã được khôi phục nhưng máy chủ MySQL đã bị tắt. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu nó với: /etc/init.d/mysql start 8, Các biện pháp Backup Cho tới thời điểm này, chúng ta đã có một cấu hình toàn cục trong /etc/mysql-zrm/mysql- zrm.conf được áp dụng đến tất cả các tập backup. Bây giờ giả dụ rằng chúng ta có một tập backup osCommerce cho cơ sở dữ liệu osCommerce, tập backup vBulletin là cho cơ sở dữ liệu vBulletin. Nó hoàn toàn không giống kiểu backup tất cả dữ liệu của chúng ta bởi vì backup chỉ bao gồm cơ sở dữ liệu osCommerce với tập backup osCommerce và tương tự với tập backup vBulletin. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này như sau: Mỗi một tập backup có thư mục con của nó trong thư mục /etc/mysql-zrm ví dụ: tập backup osCommerce có thư mục /etc/mysql-zrm/osCommerce. Bây giờ, bất cứ khi nào mysql-zrm
 10. được chạy, trước tiên nó kiểm tra cấu hình toàn cục trong /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf sau đó kiểm tra thư mục của tập backup hiện thời cho file mysql-zrm.conf mà các thiết lập của nó ghi đè lên các thiết lập toàn cục trong /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf, ví dụ: nếu tập backup hiện thời là osCommerce thì mysql-zrm sẽ đọc trước cấu hình từ /etc/mysql- zrm/mysql-zrm.conf và sau đó cấu hình từ /etc/mysql-zrm/osCommerce/mysql-zrm.conf. Nếu bạn chỉ muốn sao chép cơ sở dữ liệu MySQL osCommerce trong tập backup osCommerce, chúng ta đặt nó vào trong /etc/mysql-zrm/osCommerce/mysql-zrm.conf: vi /etc/mysql-zrm/osCommerce/mysql-zrm.conf databases=osCommerce 9, Tháo các Backup cũ Nếu bạn không có tập retention-policy trong cấu hình mysql-zrm thì các backup MySQL được giữ mãi mãi nghĩa là đĩa cứng của bạn sẽ bị đầy sau một thời gian. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể tháo các backup cũ một cách đơn giản bằng việc xóa thư mục backup. Ví dụ: nếu bạn có một backup trong /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20060926195831 và không cần nó nữa thì bạn có thể xóa nó như sau: rm -fr /var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20060926195831 10, Bản ghi mysql-zrm ghi ra file .log như /var/log/mysql-zrm/mysql-zrm.log. 11, Ghi dự phòng tăng mysql-zrm có thể thực hiện ghi dự phòng tăng dù có vài vấn đề với nó. Đầu tiên tôi phải cấu hình MySQL để viết bin-logs của nó đến /var/lib/mysql (bằng cách soạn thảo /etc/mysql/my.cnf) bởi vì đó là nơi mysql-zrm mong đợi chúng. Sau đó mysql-zrm-scheduler --now --backup-set dailyrun --backup-level 1 dường như làm việc, nhưng mysql-zrm --action parse-binlogs --source-directory=/var/lib/mysql -- backup-set dailyrun phát sinh một lỗi: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/mysql-zrm line 1305.
 11. INFO: mysql-zrm-version ERROR: cannot open index file /var/lib/mysql/index No such file or directory Đó là lý do tại sao tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn nếu thực hiện đầy đủ các backup vào thời điểm này thay vì ghi dự phòng tăng. 12, Các backup từ xa Mysql-zrm cho phép bạn có thể thực hiện các backup từ các máy chủ MySQL từ xa trên mạng. Tuy nhiên đây điều này cũng có thể gây ra một vài vấn đề đối với tôi. 12.1, Lần thử đầu Trong bước đầu tiên, tôi muốn thực hiện một backup (trong định dạng thô) của một máy chủ MySQL trên một hệ thống SuSE 10.0 từ xa. Tôi soạn /etc/mysql-zrm/mysql-zrm.conf và đặt user, password, tên máy chủ vào. Sau đó chạy mysql-zrm-scheduler --now --backup-set dailyrun --backup-level 0 Kết quả như sau: Logging to /var/log/mysql-zrm/mysql-zrm-scheduler.log Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/mysql- zrm line 1305. INFO: mysql-zrm-version WARNING: Binary logging is off. Incremental and logical backup will not work. INFO: backup-set=dailyrun INFO: backup-date=20060927095528 INFO: backup-date-epoch=1159343728 INFO: mysql-version=4.1.13 INFO: backup-directory=/var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20060927095528 INFO: backup-level=0 WARNING: Database test is empty and hence will not be backedup WARNING: Database tmp is empty and hence will not be backedup ERROR: Output of command: 'mysqlhotcopy' is DBI connect(';host=192.168.0.163;mysql_read_default_group=mysqlhotcopy','root',.. .) failed: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client at /usr/bin/mysqlhotcopy line 182 ERROR: mysqlhotcopy command did not succeed. Command used is mysqlhotcopy --quiet --user=root --password=***** -- host=192.168.0.163 db_ispconfig mysql "/var/lib/mysql- zrm/dailyrun/20060927095528" > /tmp/4Z75iIAeo5 2>&1 Return value is 65280 INFO: backup-status=Backup failed INFO: Backup failed ERROR: /usr/bin/mysql-zrm did not finish successfully
 12. Tôi phỏng đoán điều này đã xảy ra bởi vì các phiên bản MySQL khác nhau trên cả hai hệ thống. 12.2, Lần thử thứ hai Trong lần thử thứ hai, tôi muốn tạo một backup (giống như trong định dạng thô) của cơ sở dữ liệu MySQL trên một máy chủ Debian Sarge từ xa. Cả hai hệ thống cục bộ và từ xa đều có cùng một phiên bản MySQL. Tôi chạy mysql-zrm-scheduler --now --backup-set dailyrun --backup-level 0 và có các lỗi dưới đây: Logging to /var/log/mysql-zrm/mysql-zrm-scheduler.log Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/mysql- zrm line 1305. INFO: mysql-zrm-version INFO: backup-set=dailyrun INFO: backup-date=20060927100653 INFO: backup-date-epoch=1159344413 INFO: mysql-version=4.1.11-Debian_4sarge7-log INFO: backup-directory=/var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20060927100653 INFO: backup-level=0 WARNING: Database test is empty and hence will not be backedup ERROR: Output of command: 'mysqlhotcopy' is Cannot open dir '/var/lib/mysql/web34_db1': No such file or directory at /usr/bin/mysqlhotcopy line 293. ERROR: mysqlhotcopy command did not succeed. Command used is mysqlhotcopy --quiet --user=root --password=***** -- host=192.168.0.110 mysql web34_db1 "/var/lib/mysql- zrm/dailyrun/20060927100653" > /tmp/yxFsViAlbm 2>&1 Return value is 512 INFO: backup-status=Backup failed INFO: Backup failed ERROR: /usr/bin/mysql-zrm did not finish successfully Nó dường như có lỗi thư mục /var/lib/mysql/web34_db1 (web34_db1 là một trong những cơ sở dữ liệu trên hệ thống từ xa) trong hệ thống hiện tại. Vì vậy tôi đã tạo nó: mkdir /var/lib/mysql/web34_db1 và chạy mysql-zrm-scheduler --now --backup-set dailyrun --backup-level 0 lúc này nó đã làm việc, nhưng tôi nghi ngờ rằng đây là cách nó được cho là… 12.3, Lần thử thứ ba
 13. Thời điểm này, tôi cố gắng tạo một backup từ cùng một hệ thống Debian Sarge từ xa như trước nhưng trong logic thay vì định dạng thô. Tôi chạy mysql-zrm-scheduler --now --backup-set dailyrun --backup-level 0 và có lỗi như sau: Logging to /var/log/mysql-zrm/mysql-zrm-scheduler.log Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/mysql- zrm line 1305. INFO: mysql-zrm-version WARNING: Binary logging is off. Incremental and logical backup will not work. INFO: backup-set=dailyrun INFO: backup-date=20060927095501 INFO: backup-date-epoch=1159343701 INFO: mysql-version=4.1.13 INFO: backup-directory=/var/lib/mysql-zrm/dailyrun/20060927095501 INFO: backup-level=0 ERROR: Binary logging is off. Logical backup cannot be done INFO: backup-status=Backup failed INFO: Backup failed ERROR: /usr/bin/mysql-zrm did not finish successfully Nhưng lúc này nó hoạt động bình thường bởi vì với các backup logic từ xa MySQL cần phải cấu hình với SSL như miêu tả trên mysqld --ssl --help 060927 12:26:09 [ERROR] mysqld: unknown option '--ssl' Ghi vào tiện ích MySQL mysql -u root -p và chạy SHOW VARIABLES LIKE 'have_openssl'; và có cùng một kết quả: +---------------+-------+ | Variable_name | Value | +---------------+-------+ | have_openssl | NO | +---------------+-------+ 1 row in set (0.01 sec) Không hỗ trợ SSL…
 14. 13, Các liên kết • mysql-zrm: http://mysqlbackup.zmanda.com • mysql-zrm Manual: http://mysqlbackup.zmanda.com/index.php/Zmanda_Recovery_Manager_for_MySQL • Zmanda: http://www.zmanda.com • MySQL: http://www.mysql.com • Debian: http://www.debian.org  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản