Cách tạo bản ghost tự nhận Driver nâng cao

Chia sẻ: CU_TI | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

2
490
lượt xem
191
download

Cách tạo bản ghost tự nhận Driver nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hôm nay TomJP sẽ hướng dẫn các bạn cách t ạo bản Ghost t ự nhận driver cho t ất cả Main bằng các công cụ chuyên sâu và nâng cao kỹ thuật về Ghost. Như các bạn dc bi ết.T ất cả công cụ chỉ gồm 4 chương tr ình là có thể t ạo dc.Thế nhưng cách t ạo và conf ig của mỗi chương tr ình hoàn toàn khác nhau và cho ra những kết quả khác nhau tùy bạn chọn chương tr ình yêu thích mình dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách tạo bản ghost tự nhận Driver nâng cao

 1. Đề t ài : H ng dẫn t ạo bản Ghost t ự nhận Driver ướ nâng cao !! ! LinkBack LinkBack URL About LinkBacks Bookmark & Share Digg th i s Thread! Add Thread to del . i c i o . u s Bookmark in Technorat i Fur l th i s Thread! Ði ều Chỉnh Tạo trang in Emai l trang này… Theo dõi đề tài này… 12- 11- 2008 23:00 #1 Ctr l _A l t _De l Búa Đá Đôi Tham gia Dec 2007 Bài 90 Cảm ơn 6 Đi ểm: 661/54 bài vi ết Hướng dẫn t ạo bản Ghost t ự nhận Driver nâng cao ! ! ! Hôm nay TomJP sẽ hướng dẫn các bạn cách t ạo bản Ghost t ự nhận dr iver cho t ất cả Main bằng các công cụ chuyên sâu và nâng cao kỹ thuật về Ghost . Như các bạn dc bi ết .T ất cả công cụ chỉ gồm 4 chương t r ì nh là có th ể t ạo dc.Th ế nhưng cách t ạo và conf ig của m chương tr ì nh hoàn toàn khác nhau và cho ra ỗi những kết quả khác nhau tùy bạn chọn chương tr ì nh yêu th í ch mình dùng.
 2. Đầu tiên mình sẽ gi ới thi ệu các phần m m dc mình đã ề test và config khá thành công: === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======================= === = = = === Tất cả tr ọn gói bộ Ghost gồm có: 1.Newprep,Pretooler,Spat,Lxghost, Jmghost,MSDP,Easy Sysprep,PPtool 2. Bộ công cụ Scan Drivers 3. Công cụ DllCache 4. Các công cụ khác === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======================= === = = = === Sau đây là cách Config f i l e Sysprep.inf : (Copy dòng Code bên dưới dán vào l ưu l ại thành f i le Sysprep.inf) Code: ;SetupMgrTag [Unattended] OEMPnPDriversPath="%systemdrive%\inf" OemSkipEula=Yes OemPreinstal l=Yes DriverSigningPolicy=Ignore NonDriverSigningPolicy=Ignore UpdateInstal ledDrivers=Yes [GuiUnattended] AdminPassword=* EncryptedAdminPassword=NO AutoLogon=Yes AutoLogonCount=1 OEMSkipRegional=1 TimeZone=205 OemSkipWelcome=1 [UserData] ;Thay doi so serial Windows o ben duoi. (Key kem theo dia win) hay dung cong cu keyfinder kem theo ProductKey=FPJC9-YTC23-GHKTW-D87K6-WHJPQ ;Thay doi ten nguoi su dung FullName="TomJP"
 3. ;Thay doi dia chi OrgName="Mobile:0906380624" ComputerName=* [RegionalSett ings] LanguageGroup=7,9,10 [Identi f i cat ion] JoinWorkgroup=W ORKGROUP [Networking] Instal lDefaultComponents=Yes Link Sysprep: === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======================= === = = = = ==== Các công cụ khác:
 4. Link: ************************************************** ********* Đó là t ất cả những công cụ để hoàn thành tr ọn gói bộ Ghost ************************************************** ********* Sau đây là t ừng bài học: === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======================= === = = === Bài học 1: Sử dụng Newprep và Driver ---------------------------------------------------
 5. ------------------------ --------------------------------------------------- ------------------------ [Vì bài vi ết khá dài mình sẽ rút gọn trong 1 phim video về cách làm cho t ừng công cụ] --------------------------------------------------- ----------------------- Link Video: --------------------------------------------------- ----------------------- Newprep: Newprep Link2: Dllcache: Driver.exe+Driver: Coredue+CrackXP+Clean: === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======================= === = = === Bài học 2: Sử dụng Pretooler và DrvS --------------------------------------------------- ------------------------ Chi t i ết picture pretooler :
 6. --------------------------------------------------- --------------------------- Link video: --------------------------------------------------- --------------------------- DrvS: Pretooler: Pretooler có nhi ều l ink down,bạn chọn 1 trong số l ink đó.Khi down nó hi ện f i le có đuôi htm thì cứ t ải về.Sau đó đổi tên thành rar.Dùng winrar gi ải nén. DllCache : === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======================= === = = = ==== Bài học 3: Sử dụng SPAT và SmartDrv --------------------------------------------------- --------------------------
 7. --------------------------------------------------- -------------------------- Link Video: Dang upload Link SPAT 5.3 : === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======================= === = = = ==== ************************************************** ********** Vì lý do ít có th ời gian hướng dẫn t ất cả cách làm.Không để các bạn chờ đợi . Hôm nay mình sẽ vi ết hướng dẫn xong bộ nào up lên bộ đó. Sau đây là các công cụ hoàn thành làm tr ọn gói bộ ghost.T ất cả đều là Ti ếng Vi ệt ( l ập tr ình trên mã nguồn m ) cho các bạn sẳn sàng sử dụng vào m c đích ở ụ riêng của
 8. mình.Các bạn có th ể không cần xài các công cụ TQ nữa. ************************************************** ********** Đây là hình ảnh và những công cụ kèm theo l ink bên dưới : DllCache,Instal lSoft , SmartDrv
 9. --------------------------------------------------- -------------------------- Link SmartDrv : Link DllCache : Link Instal lSoft : --------------------------------------------------- -------------------------- Link: Đang upload.. . ************************************************** ********** Chúc bạn thành công t ạo được bộ Ghost cho riêng mình !!! M i chi t i ết l iên hệ TomJP mail: ọ
 10. Thay đổi nội dung bởi Ctrl_Al t_Del; 22-12-2008 lúc 12:15. === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ================= H ng dẫn t ạo bản Ghost t ự nhận driver nâng cao !!! ướ http: / /www.vn-zoom.com/f228/huong-da.. .ao- 128766.html Tr ả Lời Với Trích D n ẫ Có 125 thành viên cảm ơn Ctrl_Al t_Del cho bài vi ết này: 854950 (08- 06-2009), anhcuonghate (05- 12-2008), annhung300028(11- 01-2009), bachgia (06- 01-2009), bamagachu(13- 02-2009), baodinhtien (12- 02-2009), beongo (03- 12-2008), bound12(27- 05-2009), buikhanh0 (03- 02-2009), cannot_and_can (01- 08-2009), caolamtung100(07- 04-2009), chungminh998(20- 04- 2009), chuotchaxauxi (17- 08-2009), cuonglasuco (25- 07-2009), cuongthinh (10- 01-2009), daine (26- 11- 2009), danang (07- 12-2008), dellopt ip lexgxa (24- 10- 2009), dexom(20- 02-2009), dinhhe213 (08- 12-2008), dongkahai (06- 01-2010), donhiky (16- 11-2008), duanvcd (28- 08-2009), dungab (18- 11-2008), f latronez17 (25- 11-2008), frankenten13 (18- 08-2009), freezing (21- 12-2008), gaconpc (06- 04-2009),
 11. garugaru (24- 06-2010), gatrong_ct (23- 12-2008), gdtphuong (14- 11-2008), gianghaui (08- 01-2009), guest78 (12- 02-2010), haituong83 (29- 10-2009), H uữ Ân (26- 03-2010), HIEU_LIEM (08- 12-2008), hito (28- 11-2008), hoang_phi1976 (24- 12-2008), hongquan2008(29- 12-2008), huyhung2(20- 12-2008), jamba (17- 11-2008), JGK (11- 04-2010), joturako_01 (08- 12-2008), kenjiknight (27- 01-2009), kethaphuong (01- 07-2009), kienxrx (31- 12-2008), langkhach85 (14- 04-2010), langthangtimvui (17- 12- 2008), lê H u H nh (11- 12-2009), Lee_Min_Han (23- 03- ữ ạ 2009), lenhan555 (30- 04-2009), l ight1118 (19- 12- 2008), loginguestvn (20- 03-2009), ltduy001 (30- 04- 2009), luckute9x (Hôm qua), miphuc (19- 06-2009), mr.ga_dn (29- 11-2008), mrfuong (30- 04-2009), mrnguyentuantai (07- 02-2009), myzoom88(15- 12-2008), namvandalat (19- 11-2008), nghthien (22- 12-2008), ngntnhoang (07- 01-2010), ngoccuong_yb (17- 12-2008), ngoc_trung (24- 10-2009), nguyen.haihoa (11- 12-2008), nguyenhien18 (06- 09-2009), nguyenxuantrungtd (09- 07- 2009), nhan_0616 (06- 03-2010), njmjkey (16- 08-2009), nobita86cntt (23- 04-2009), onelove186 (26- 11-2008), onlynewvn(18- 11-2008), phan_hung2002(16- 01-2009), philongxptv00 (04- 12-2008), phuctancuulong (17- 05- 2009), p_tai79 (09- 03-2010), quangduong102(20- 01- 2009), quangduylc (08- 04-2009), quyettien692 (14- 01- 2010), sangnhnn (06- 12-2009), seangels (16- 10-2009), serene (14- 09-2009), skupidu (16- 04-2010), Star_colo (22- 12-2008), sys (12- 12-2008), tamkesida (17- 12-2009), tanphat1m(14- 02-2009), tatqtm07(20- 11-2009), tcdd101 (12- 02-2009), tdthinhqn (13- 11-2008), tenl inhquentvc (01- 01-2009), thai quang (18- 01-2009), thanh hl (16- 08-2009), thanhktv93 (23- 01-2010), thanphong07(25- 11-2008), thienthanlc (16- 11-2009), tinhbanclub (10- 01-2010), t inhdata (27- 05-2010), TLong (22- 12-2008), tomyquanh1981(07- 01-2009), tontanit (22- 02-2010),
 12. trannhudit (23- 04-2009), tr inhphong16487(30- 05- 2009), truongsonkg (29- 11-2008), tyty_mm02a(13- 05- 2009), Ukyo (13- 11-2009), vhm0814(22- 11-2008), vikinggame(16- 11-2008), vinhatthanh1212 (03- 02- 2009), vinhquan77 (25- 11-2008), vitcon9875 (28- 05- 2010), vnzoomv(04- 12-2008), vt0469 (12- 05-2009), vuabatoa (28- 11-2008), vuanhtuan_hd89 (10- 02-2009), vuhatung (13- 11-2008), vuthai l inhx1 (02- 11-2009), wonderboy_188 (23- 11-2009), XichLuyen (24- 02-2009), xicotvn (26- 12-2008), xuanvinh_dl91 (01- 05-2009), yuruan (07- 01-2009), yusheng (16- 11-2008), Zien2007 (18- 12-2008) 13-11-2008 12:25 #2 huyatvn Rìu Sắt Đôi Tham gia Oct 2008 Bài 233 Cảm ơn 37 Đi ểm: 795/62 bài vi ết Sao bác ko share những bộ đó lên cho anh em nhĩ, nếu chỉ hướng dẫn làm mà ko share bộ tool đó thì phỏng th ật đấy bác àh Ghost XP SP2 Gold Ghost XP SP3 Full Soft Tr ả Lời Với Trích D n ẫ Có 3 thành viên cảm ơn huyatvn cho bài vi ết này:
 13. huyhoionl ine (22- 02-2010), nguyenhoangnet (25- 12- 2008), vtsoft (25- 11-2008) 13-11-2008 13:44 #3 ziuunzoo Búa Gỗ Tham gia Aug 2008 Bài 19 Cảm ơn 27 Đi ểm: 0/0 bài vi ết cho hỏi ghost là gì vậy ! Tr ả Lời Với Trích D n ẫ 13-11-2008 13:58 #4 huyatvn Rìu Sắt Đôi Tham gia Oct 2008 Bài 233 Cảm ơn 37 Đi ểm: 795/62 bài vi ết ziuunzoo cho hỏi ghost l à gì vậy !
 14. Ghost là ma đó bác . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghost XP SP2 Gold Ghost XP SP3 Full Soft Tr ả Lời Với Trích D n ẫ Thành viên đã cảm ơn bài vi ết này của huyatvn: H u Ân (16- 08-2009) ữ 14-11-2008 00:05 #5 phuonggvgp Rìu Bạc Đôi Tham gia Apr 2008 Bài 627 Cảm ơn 90 Đi ểm: 1.222/204 bài vi ết Chờ Bác lâu quá r ồi , hôm nay đã thành hi ện th ực> Mong bác chí giáo 1. H ng dẫn làm GHOST đa cấu hình nhận Driver t ự ướ động 2. Nh n t ư vấn Free cách cài WIN 7, nhận bẻ khóa và ậ MOD BIOS cho anh em trong di ễn đàn Tr ả Lời Với Trích D n ẫ 14-11-2008 01:18 #6 tdthinhqn
Đồng bộ tài khoản