CAD/CAM_CNC Phần 2

Chia sẻ: Tan Lang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
198
lượt xem
107
download

CAD/CAM_CNC Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS A general view of a flexible manufacturing system in a plant showing several machining centers and automated guided vehicles moving along the white line in 25 the aisle. Source: Courtesy of Cincinnati Miacron, Inc. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS A schematic illustration of a flexible manufacturing system showing machining centers, a measuring and inspection station. And automated guided vehicles. Source: After J. T. Black. 26 Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS Cơ cấu vệ tinh cấp, tháo phôi tự động Ổ tích dụng cụ và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CAD/CAM_CNC Phần 2

 1. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS A general view of a flexible manufacturing system in a plant showing several machining centers and automated guided vehicles moving along the white line in the aisle. Source: Courtesy of Cincinnati Miacron, Inc. 25
 2. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS A schematic illustration of a flexible manufacturing system showing machining centers, a measuring and inspection station. And automated guided vehicles. Source: After J. T. Black. 26
 3. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS Cơ cấu vệ tinh cấp, tháo phôi tự động Ổ tích dụng cụ và cơ cấu thay dao tự động 27
 4. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS Các máy CNC một trục hoặc nhiều trục Các robot làm nhiệm vụ vận chuyển 28
 5. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS Three basic types of topology for a local area network (LAN). (a) The star topology is suitable for situations that are not subject to frequent configuration changes. All messages pass through a central station. Telephone systems in office buildings usually have this type of topology. (b) In the ring topology, all individual user stations are connected in a continuous ring. The message is forwarded from one station to the next until it reaches its assigned destination. Although the wiring is relatively simple, the failure of one station shuts down the entire network. (c) In the bus topology, all stations have independent access to the bus. This systems is reliable and easier than the other two to service. Because its arrangement is similar to the layout of the machines in the factory, its installation is relatively easy, and it can be rearranged when the machines are rearranged. 29
 6. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS Ưu điểm của hệ thống FMS Nâng cao năng suất của máy nhờ gia công đồng thời bằng nhiều dao Giảm thời gian phụ nhờ thay dao tự động và sử dụng cơ cấu vệ tinh để gá phôi Tự động hoá dòng di chuyển của phôi nhờ hệ thống vận chuyển điều khiển bằng máy tính Giảm chi phí hành chính nhờ điều điều sản xuất bằng máy tính Tối ưu hoá quá trình công nghệ bằng ứng dụng hệ thống kế hoạch khai thác tối ưu 30
 7. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS - Fesco 31
 8. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS - Fesco 32
 9. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS - Fesco 33
 10. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS - Fesco 34
 11. Các hệ điều khiển số Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS - Fesco 35
 12. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Là sự liên kết toàn bộ giữa CAD và CAM vào một quá trình giám sát và điều khiển hoàn toàn bằng máy tính 36
 13. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Flexible Mass Small batch Manufacturing Customization Customized NEW CHOICES TRA DIT ION AL Mass PRODUCT FLEXIBILITY Production Continuous CH Process OIC ES Standardized Small BATCH SIZE Unlimited Relationship of Computer-Integrated Manufacturing Technology to Traditional Technologies 37
 14. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) 38
 15. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Schematic illustration of a computer-integrated manufacturing system. Source: After U. Rembold. 39
 16. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) (a) Functional layout of machine tools in a traditional plant. Arrows indicate the flow of materials and parts in various stages of completion. (b) Group-technology (cellular) layout. Legend: L – lathe, M = milling machine, D = drilling machine, G = grinding machine, A = assembly. Source: After M. P. Groover. 40
 17. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Group technology (Công nghệ nhóm) Grouping parts according to their (a) geometric similarities and (b) manufacturing attributes. 41
 18. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Classification and coding system according to Optiz consisting of a form code of 5 digits and a supplementary code of 4 digits. 42
 19. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Classification and coding system according to Optiz consisting of a form code of 5 digits and a supplementary code of 4 digits. Typical multiClass code for a machined part. Source: Courtesy of Organization for Industrial Research. 43
 20. Các hệ điều khiển số Hệ thống tích hợp CIM (Computer Integrated Manufacturing) Ưu điểm của hệ thống Tính linh hoạt của sản phẩm, của sản lượng và của vật liệu Nâng cao năng suất và chất lượng gia công Hoàn thiện giao diện giữa thiết kế và sản xuất Giảm lao động trực tiếp và lao động gián tiếp Thiết kế có năng suất và độ chính xác cao Tiêu chuẩn hoá cao và sử dụng vật liệu hợp lý Tiết kiệm thời gian và mặt bằng sản xuất Loại trừ các công việc lặp lại không cần thiết Giảm thời gian giám sát sản xuất và số cán bộ thực hiện công việc này 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản