intTypePromotion=1

Cài đặt Back Track 3 - Tool học CEH và nghiên cứu về bảo mật

Chia sẻ: Phan Phong Phú Phú | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
440
lượt xem
138
download

Cài đặt Back Track 3 - Tool học CEH và nghiên cứu về bảo mật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Back Track 3 là một phiên bản Linux miễn phí đã tích hợp gần như đầy đủ các Tools cần thiết cho học CEH và nghiên cứu bảo mật. Như các tools về lấy thông tin, các tools về Scan, Wifi, Esploit,... Bản thân Back Track 3 là dạng Live CD là hệ điều hành Linux chạy trên đĩa CD do một số nhu cầu cần thiết phải cài Back Track trên ổ cứng để nhằm mục đích lưu lại các thiết lập cũng như cài thêm các phần mềm mới. Trong bài viết này tôi giới thiệu với các bạn cài đặt back track...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt Back Track 3 - Tool học CEH và nghiên cứu về bảo mật

  1. Cài đặt Back Track 3 ­ Tool học CEH và nghiên cứu về  bảo mật Thứ ba, 13 Tháng 10 2009 18:54    Email     Array         In Array   Back Track 3 là một phiên bản Linux miễn phí đã tích hợp gần như đầy đủ các Tools cần thiết cho học CEH và  nghiên cứu bảo mật. Như các tools về lấy thông tin, các tools về Scan, Wifi, Esploit,... ­ Bản thân Back Track 3 là dạng Live CD là hệ điều hành Linux chạy trên đĩa CD do một số nhu cầu cần thiết phải  cài Back Track trên ổ cứng để nhằm mục đích lưu lại các thiết lập cũng như cài thêm các phần mềm mới. Trong bài  viết này tôi giới thiệu với các bạn cài đặt back track 3 trên ổ cứng. để download Back Track 3 tại địa chỉ website  (hoàn toàn miễn phí http://ftp.heanet.ie/mirrors/backtrack/bt3­final.iso Phần I. Cài đặt Back Track 3 lên ổ cứng chưa có hệ điều hành PHần II. Cài đặt Back Track 3 trên ổ cứng đã cài Windows Phần I. Cài đặt BT3 lên ổ cứng Blank I. Đặt địa chỉ IP ­ Kiểm tra các card mạng và địa chỉ IP ­ Đia chỉ IP tĩnh ­ Gateway ­ DNS ifconfig ifconfig eth0 192.168.1.241 netmask 255.255.255.0 route add default gw 192.168.1.1 echo "nameserver 208.67.222.222" >> /etc/resolv.con II. Chia ổ đĩa ­ Kiểm tra ổ đĩa cắm vào máy tính (cài mới trên 1 ổ) /dev/hda ­ chia ổ đĩa bằng lệnh parted, mục đích tạo: + /dev/hda1 dung lượng 100MB dùng để boot + /dev/hda2 dung lượng 1.1GB dùng làm Swap + /dev/hda3 dung lượng ổ cứng còn lại >5GB chứa Back Track ­ kiểm tra các phân vùng vừa tạo ra ­ nâng cấp partition lên ext3 fdisk ­l parted mklabel msdos mkpart primary ext2 0.0gb 0.1gb mkpart primary linux­swap 0.1gb 1.2gb mkpart primary ext2 1.2gb 17.0gb print mke2fs ­j /dev/hda1
  2. mkswap /dev/hda2 mke2fs ­j /dev/hda3 III. Cài đặt Back Track ­ Tạo thư mục chứa Back Track ­ mout phân vùng /dev/hda3 vào thư mục này ­ Tạo thư mục boot ­ Mount phân vùng /dev/hda1 vào thư mục này ­ Copy thư mục boot từ đĩa CD vào thư mục boot trên ổ cứng "hda1" ­ Copy Back Track từ đĩa CD vào thư mục Back Track trên ổ cứng "hda3" ­ Tạo những thư mục cần thiết và mount ­ Cài đặt Grup trình quản lý khởi động + Vào internet download Grup từ đĩa chỉ FTP + Cài đặt Grub ­ Chỉnh sửa File Boots ­ Extra boot record mkdir /mnt/backtrack  mount /dev/hda3 /mnt/backtrack/  mkdir /mnt/backtrack/boot/  mount /dev/hda1 /mnt/backtrack/boot/ cp /boot/vmlinuz /mnt/backtrack/boot/ cp ­­preserve ­R /{bin,dev,home,pentest,root,usr,etc,lib,opt,sbin,var} /mnt/backtrack/  mkdir /mnt/backtrack/{mnt,proc,sys,tmp}  mount ­­bind /dev/ /mnt/backtrack/dev/  mount ­t proc proc /mnt/backtrack/proc/ ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware­current/extra/grub/grub­0.97­i486­6.tgz installpkg grub­0.97­i486­6.tgz  grub­install ­­root­directory=/mnt/backtrack/boot/ /dev/hda vi /mnt/backtrack/boot/boot/grub/menu.lst gõ phím i rồi copy đoạn dưới đây (không copy dấu *: default 1  timeout 5 title Backtrack 3 KDE  rootnoverify (hd0,0)  kernel /vmlinuz vga=791 root=/dev/hda3 ro autoexec=xconf;kdm  boot nhấn ESC rồi gõ :qw! hoặc :x để save và thoát ra khỏi giao diện vi IV. Nâng Active cho ổ Boot ­> System ­­> QTParted Trong giao diện quản lý lựa chọn ổ cứng ­­> trong ổ cứng lựa chọn hda1 (phân vùng Boot), chuột phải chọn Active  ­­> Nhấn Save (bước này rất quan trọng nếu không nâng phân vùng boots lên active sẽ không khởi động được, 
  3. không Save lại sẽ không lưu kết quả nâng lên Active). Khởi động lại giờ bạn đã có một hệ điều hành Back Track chạy trên ổ cứng Phần II. Cài đặt Back Track 3 trên ổ cứng đã cài Windows I. Đặt địa chỉ IP ­ Kiểm tra các card mạng và địa chỉ IP ­ Đia chỉ IP tĩnh ­ Gateway ­ DNS ifconfig ifconfig eth0 192.168.1.241 netmask 255.255.255.0 route add default gw 192.168.1.1 echo "nameserver 208.67.222.222" >> /etc/resolv.con II. Chia ổ đĩa Tùy ổ cứng của các bạn thế nào mà tùy biến dung lượng nhé! ­ Tôi có một ổ cứng 30 GB đã tạo 3 Partition NTFS, Partition 1 cài Windows Server 2003, 2 Partition chứa dữ liệu,  1 vùng chống 13GB. ­ Kiểm tra ổ đĩa cắm vào máy tính /dev/hda ­ chia ổ đĩa bằng lệnh parted. Vào trong giao diện của parted gõ lệnh print tôi sẽ có 3 phân vùng + /dev/hda1 NTFS + /dev/hda2 NTFS + /dev/hda3 NTFS 1 phân vùng free ­­> mục đích tạo: + /dev/hda4 ext3 làm phân vùng boot + /dev/hda5 linux­swap phân vùng bộ nhớ ảo + /dev/hda6 ext3 chưa Back Track ­ kiểm tra các ổ cứng cài phân vùng  ­ nâng cấp partition lên ext3 fdisk ­l parted print mkpart primary ext2 17gb 17.1gb mkpart primary linux­swap 17.1gb 18.2gb mkpart primary ext2 18.2gb 30gb print mke2fs ­j /dev/hda4 mkswap /dev/hda5 mke2fs ­j /dev/hda6 III. Cài đặt Back Track ­ Tạo thư mục chứa Back Track ­ mout phân vùng /dev/hda6 vào thư mục này
  4. ­ Tạo thư mục boot ­ Mount phân vùng /dev/hda4 vào thư mục này ­ Copy thư mục boot từ đĩa CD vào thư mục boot trên ổ cứng "hda1" ­ Copy Back Track từ đĩa CD vào thư mục Back Track trên ổ cứng "hda3" ­ Tạo những thư mục cần thiết và mount ­ Cài đặt Grup trình quản lý khởi động + Vào internet download Grup từ đĩa chỉ FTP + Cài đặt Grub ­ Chỉnh sửa File Boots ­ Extra boot record mkdir /mnt/backtrack  mount /dev/hda6 /mnt/backtrack/  mkdir /mnt/backtrack/boot/  mount /dev/hda4 /mnt/backtrack/boot/ cp /boot/vmlinuz /mnt/backtrack/boot/ cp ­­preserve ­R /{bin,dev,home,pentest,root,usr,etc,lib,opt,sbin,var} /mnt/backtrack/  mkdir /mnt/backtrack/{mnt,proc,sys,tmp}  mount ­­bind /dev/ /mnt/backtrack/dev/  mount ­t proc proc /mnt/backtrack/proc/ ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware­current/extra/grub/grub­0.97­i486­6.tgz installpkg grub­0.97­i486­6.tgz  grub­install ­­root­directory=/mnt/backtrack/boot/ /dev/hda vi /mnt/backtrack/boot/boot/grub/menu.lst gõ phím i rồi copy đoạn dưới đây (không copy dấu *: default 1  timeout 5 title Backtrack 3 KDE  rootnoverify (hd0,0)  kernel /vmlinuz vga=791 root=/dev/hda6 ro autoexec=xconf;kdm  boot nhấn ESC rồi gõ :qw! để save và thoát ra khỏi giao diện vi IV. Extract boot record từ partition boot dd if=/dev/hda5 of=/mnt/hda1/backtrack3.mbr bs=512 count=1 V. Chỉnh sửa file Boot.ini ra màn hình ­­> nhấn vào Home ­­> nhấn nút up lên thư mục trên ­­> vào /mnt/hda1 (vào ổ C:) rồi nhấn dúp file  boot.ini thêm vào cuối đoạn C:\backtrack3.mbr = Backtrack 3 Final Khởi động lại bạn đã có một máy tính có hai hệ điều hành chạy song song
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2