Cài đặt internet

Chia sẻ: Dao Tu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
217
lượt xem
86
download

Cài đặt internet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Win 2k và XP có hỗ trợ Share Internet cho các máy con, mà bạn không cần đến một chương trình quản lý chia sẻ Internet nào, mà vẫn làm việc rất tốt. Nó hỗ trợ cả việc chọn theo IP động và IP tĩnh. Thiết lập đặt địa chỉ IP cho các máy trong mạng LOCAL Khi sử dụng tính năng này Internet sharing tự động gán IP máy chủ là 192.168.0.1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt internet

  1. Internet Connection Sharing Win 2k và XP có hỗ trợ Share Internet cho các máy con, mà bạn  không cần đến một chương trình quản lý chia sẻ Internet nào, mà vẫn  làm việc rất tốt. Nó hỗ trợ cả việc chọn theo IP động và IP tĩnh. CÀI ĐẶT     Thiết lập đặt địa chỉ IP cho các máy trong mạng LOCAL Khi sử  dụng tính năng này Internet sharing tự động gán IP máy chủ là  192.168.0.1 IP động    Win 2k     Start­>Setting­>Control Panel­>Network and Dial­up Connections  Click chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties  Nhấp kép chuột vàoInternet Protocol (TCP/IP)  Click Chọn Obtain an IP Address Automatically  Click Chọn Obtain DNS Server Address Automatically (Xem hình 1)  ­> OK   
  2. hình 1 Win XP Start­>Setting­>Control Panel­>Network Connections  Click chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties  Nhấp kép chuột vào Internet Protocol (TCP/IP)  Click Chọn Obtain an IP Address Automatically  Click Chọn Obtain DNS Server Address Automatically (Xem hình 2)  ­> OK   hình 2 IP tĩnh Win 2k Start­>Setting­>Control Panel­>Network and Dial­up Connections  Click chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties  Nhấp kép chuột vào Internet Protocol (TCP/IP)  Sau đó nhập các địa chỉ lần lượt cho IP address, Gateway, DNS như 
  3. sau (Xem hình 3)    hình 3 Win XP Start­>Setting­>Control Panel­>Network Connections  Click chuột phải vào Local Area Connection chọn Properties  Nhấp kép chuột vào Internet Protocol (TCP/IP)  Sau đó nhập các địa chỉ lần lượt cho IP address, Gateway, DNS như  sau (Xem hình 4)  IP address : 192.168.0.x (giá trị X khác 1) Gateway : 192.168.0.1 (IP máy chủ) DNS: 192.168.0.1 (IP máy chủ)    hình 4 Thiết lập bật tính năng Internet connection sharing tại máy chủ Win 2K Tạo kết nối (Xem tạo kết nối) 
  4. Click chuột phải vào biểu tượng kết nối ­> Properties  Ðánh dấu chọn Enable Internet Connect sharing .... (Xem hình 5)    hình 5 Win XP Tạo kết nối (Xem cách tạo kết nối)  Click chuột phải vào biểu tượng kết nối ­> Properties  Ðánh dấu chọn Allow other network..... (Xem hình 6)    hình 6 Chú ý Trường hợp bạn có nhiều kết nối ví dụ : VNN1260­VNN1269­FPT  ....Thì Internet connection sharing chỉ bật cho duy nhất một kết nối  mà thôi, nếu bạn chọn tính năng này cho kết khác thì bạn phải chọn  lại.
Đồng bộ tài khoản