intTypePromotion=1

Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005

Chia sẻ: Flash Force | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
80
lượt xem
15
download

Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

B1 : Vào thư mục SQL2005_EXP, nhấp đúp vào file SQLEXPR.exe để bắt đầu cài đặt Đánh dấu chọn mục “I accept the licensing terms and conditions”–Nhấn Next B2 : Chương trình xuất hiện giao diện sau Nhấn Install để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo B3: Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Nhấn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005

 1. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B1 : Vào thư mục SQL2005_EXP, nhấp đúp vào file SQLEXPR.exe để bắt đầu cài đặt Đánh dấu chọn mục “I accept the licensing terms and conditions”–Nhấn Next
 2. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B2 : Chương trình xuất hiện giao diện sau Nhấn Install để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo
 3. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B3: Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Nhấn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo
 4. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B4: Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Nhấn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo
 5. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B5 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Nhấn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo
 6. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B6 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Bỏ chọn “Hide advanced configuration options và Nhấn Next để chuy ển sang bước cài đặt tiếp theo
 7. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B7 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Để các thông số mặc định-Nhấn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp
 8. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B8 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Kích chọn “Named instance”- Nhấn Next để chuyển sang bước cài đặt
 9. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B9 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Kích chọn “Use the built-in . . .” và “SQL Sever” - Nh ấn Next đ ể chuy ển sang bước cài đặt tiếp theo
 10. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B10 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Kích chọn “Mixed Mode” và nhập “Password” (Ví dụ : abc@123)- Nh ấn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo
 11. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B11 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Kích chọn “SQL collations (use for compatibility . . .” - Nh ấn Next đ ể chuy ển sang bước cài đặt tiếp theo
 12. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B12 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Kích chọn “Add user to the SQL Server Administrator role” - Nh ấn Next đ ể chuyển sang bước cài đặt tiếp theo
 13. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B13 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Để mặc định các lựa chọn - Nhấn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo
 14. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B14 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Để mặc định các lựa chọn - Nhấn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo
 15. Cài đặt Microsotf SQL Sever 2005 B15 : Chương trình tiếp tục xuất hiện giao diện sau Nhấn Finish để hoàn thành việc cài đặt
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2