Cài đặt Titledeko cho Premiere Pro (P2)

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
207
lượt xem
41
download

Cài đặt Titledeko cho Premiere Pro (P2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÀI ĐẶT TITLEDEKO CHO PREMIERE PRO 7.0 Chúng ta cần phải khai báo chính xác đường dẫn tới chương trình Premiere mới có thể chạy song song hai chương trình. Nhấp Browse để tìm đường dẫn đến chương trình Premiere. Cửa sổ Choose Folder xuất hiện, chỉ đường dẫn rồi nhấp OK. Cửa sổ Choose Destination Location xuất hiện trở lại với khung Destination Folder chỉ đường dẫn tới thư mục cài đặt chương trình. Nhấp Next để tiếp tục. Cửa sổ Select Program Folder xuất hiện, trong khung Program Folders thiết đặt mặc định là TitleDeko, chọn TitleDeko từ khung Existing Folders,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt Titledeko cho Premiere Pro (P2)

  1. CÀI ĐẶT TITLEDEKO CHO PREMIERE PRO 7.0 Chúng ta cần phải khai báo chính xác đường dẫn tới chương trình Premiere mới có thể chạy song song hai chương trình. Nhấp Browse để tìm đường dẫn đến chương trình Premiere. Cửa sổ Choose Folder xuất hiện, chỉ đường dẫn rồi nhấp OK. Cửa sổ Choose Destination Location xuất hiện trở lại với khung Destination Folder chỉ đường dẫn tới thư mục cài đặt chương trình. Nhấp Next để tiếp tục.
  2. Cửa sổ Select Program Folder xuất hiện, trong khung Program Folders thiết đặt mặc định là TitleDeko, chọn TitleDeko từ khung Existing Folders, sau đó nhấp Next. Cửa sổ Setup Status xuất hiện với vệt sáng lan tỏa từ trái sang phải cho biết chương trình đang cài đặt.
  3. Sau khi cài đặt xong, cửa sổ InstallShield Wizard Complete xuất hiện cho biết chương trình cài đặt đã hoàn thành, nhấp Finish kết thúc tiến trình cài đặt. Khởi động TitleDeko: Từ màn hình Windows chọn Start > All Programs > TitleDeko >TitleDeko.
  4. Sau khi nhấp chọn, chương trình TitleDeko được khởi động. Cửa sổ TitleDeko xuất hiện. Một cách khác, bạn có thể khởi động TitleDeko từ trong chương trình Adobe Premiere bằng cách: Chọn Start > All Programs > Adobe Premiere Pro.
  5. Biểu tượng của hãng xuất hiện cho biết chương trình đang khởi động. Để thực hành trên một dự án mới, chọn New Project. Cửa sổ New Project xuất hiện, trong mục Location gần cuối cửa sổ, chọn địa chỉ lưu dự án mới bằng cách nhấp Browse.
  6. Trong cửa Browse For Folder, nhấp chọn nút Make New Folder tạo một thư mục mới. Một thư mục mới được tạo với tên mặc định New Folder. Để đổi tên thư mục, bạn nhấp chuột phải rồi chọn Rename từ cửa sổ mới mở. Đặt tên cho thư mục BAI TAP PREMIERE 7 rồi nhấn Enter, sau đó chọn OK.
  7. Lúc này trở lại cửa sổ New Project, trong khung Name (gần cuối cửa sổ) bạn đặt tên cho file thiết kế là TITLLEDEKO 1 sau đó chọn OK.
  8. Cửa sổ Adobe Premiere Pro kèm theo địa chỉ và tên thiết kế mới xuất hiện. Từ cửa sổ này, trên thanh trình đơn chính chọn File > New > TitleDeko. Xuất hiện màn hình giới thiệu chương trình của hãng Pinnacle System. Cửa sổ làm việc TitleDeko xuất hiện.
  9.  
Đồng bộ tài khoản