intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cài đặt window qua mạng(RIS)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

849
lượt xem
315
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ điều hành window của máy trạm thông qua mạng LAN mà không cần tới từng máy cài đặt, hệ thống đồng bộ, tự động hóa dễ dàng quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt window qua mạng(RIS)

 1. Cài Windows qua mạng (dùng RIS)  Mục đích: Các máy client (chưa có Hệ điều hành) cài Window (không cần nhập thông tin như CD key, user name...) từ server. Các bước chính: Server Cài RIS (remote intallation services) lên server 2k hay 2k3 (ở đây em dùng 2k3). Tạo image lưu trên server. Tạo đĩa mền boot mạng Tạo answer file. Phân quyền để user có thể cài window. Client Có card mạng Lưu dữ liệu qua máy khác nếu có (vì sẽ bị format mất tiêu) Thực hiện: ***Cài RIS lên server 2k3: Start->Control Panel->Add or Remove. Chọn Add or remove Window components -> Tìm và chon Remote intallation service -> OK (Next...) Restart-> ***Tạo image lưu trên server. Logon administrator Start-> Administrative tool-> Remote intallation service setup. bảng Welcome->Next-> Chọn đường dẫn chứa image (Phải nằm trên đĩa dịnh dạng NTFS, còn trống nhiều và "không cùng nằm trên ổ cứng chứa win server" vd: G:\RemoteInstall). Chọn Next. Đánh dấu chọn vào Respond to client computer (khoang chọn Do not respond to unknown client). Next
 2. Hì nh ản h nà y đã đư ợc tha y đổ i kíc h th ướ c. Cli ck và o đâ y để xe m hìn h ản h gố c vớ i kíc h th ướ c là 64 9x 51 2
 3. Kế là chọn nơi có intallation files (chính là thư mực I386 trên CD window). Next Chọn text mô tả cho image của mình (Vd: winXP_full). Next Finish. ***Tạo đĩa mền boot mạng (nếu card mạng có thể boot mạng thì khỏi làm cái này) Vào thư mục G:\RemoteInstall\Admin\i386 chạy file rbfg.exe để tạo đĩa mền.
 4. ***Tạo answer file. Chạy file setupmgr.exe (next) chọn new -> chọn Remote intallation service (RIS) chọn window mà mình đã tạo image lưu trên server. Next -> chọn Fully automated -> I accept... Cuối cùng mình save file này tên là "remboot.sif" trong thư mục G:\RemoteInstall\Setup\English\Images\WINDOWS\i386 \templates ***Phân quyền để user có thể dùng RIS cài window. Start -> administrative tool -> Active Directory users and computer Ở đây em tạo ra OU nhatnghe gồm 2 user u1 và u2. Chỉ u1 được quyền dùng RIS để cài window.
 5. Hì nh ản h nà y đã đư ợc tha y đổ i kíc h th ướ c. Cli ck và o đâ y để xe m hìn h ản h gố c vớ i kíc h th ướ c là 76 5x 48 5
 6. Right-click nhatnghe chọn Delegate Control -> Next -> Add u1 -> Next -> Chọn Create a custom task to delegate Next Chọn This folder, existing objects..... Next Bỏ chọn General, Chọn lạ Creation/deletion of...... nhìn vào bảng bên dưới chọn Create Computer objects. Next -> Finsh
 7. Hì nh ản h nà y đã đư ợc tha y đổ i kíc h th ướ c. Cli ck và o đâ y để xe m hìn h ản h gố c vớ i kíc h th ướ c là 76 9x 42 7
 8. Vẫn trong Active Directory users and computer, Right-click DOMAIN.COM chọn properties.
 9. Hì nh ản h nà y đã đư ợc tha y đổ i kíc h th ướ c. Cli ck và o đâ y để xe m hìn h ản h gố c vớ i kíc h th ướ c là 77 6x 51 4
 10. Chọn group policy -> edit. Trong group policy object -> user configuration ->window setting ->remote installation service ->double click vào choice option bên phải. Chọn Automatic Setup là Enable ->OK Xong phần Server Phần server ở trên coi như xong. Bây giờ là client Client Bật máy client, chọn PXE boot ROM trong BIOS, nếu không có thì dùng cái đĩa mền hồi nãy (thông thường thì ấn phím F12 để boot mạng).
 11. Hì nh ản h nà y đã đư ợc tha y đổ i kíc h th ướ c. Cli ck và o đâ y để xe m hìn h ản h gố c vớ i kíc h th ướ c là 75 2x 47 8
 12. Khi boot mạng thì máy client sẽ phát broadcast, server sẽ Respond to client (do mình đã chọn). Khi nhận được tín hiệu từ server, máy client sẽ báo ấn F12 lần nữa. Sau khi ấn F12, màng hình welcome xuất hiện
 13. Hì nh ản h nà y đã đư ợc tha y đổ i kíc h th ướ c. Cli ck và o đâ y để xe m hìn h ản h gố c vớ i kíc h th ướ c là 73 2x 52 9
 14. ấn Enter nhập u1, password rồi Enter. Ta sẽ thấy cái tiêu đề winxp_full quen quen (do mình đặt hồi nảy)
 15. Hì nh ản h nà y đã đư ợc tha y đổ i kíc h th ướ c. Cli ck và o đâ y để xe m hìn h ản h gố c vớ i kíc h th ướ c là 73 5x 53 9
 16. Chọn cái image này để bắt đầu cài. Phần còn lại là chờ thôi.
 17. Cài đặt window qua mạng (RIS) Phần I: Cài Đặt RIS server Nguồn: Training Kit 70 – 270 http://support.microsoft.com (http://support.microsoft.com) Các bước cấu hình: Cài Window 2003 Server RIS Tạo Image lưu trên server Tạo file answer Authorize RIS trong Active Directory Phân quyền USER để dùng RIS cài window Môi trường làm việc - Cấu hình phần cứng và phần mềm: Máy server: Sử dụng window 2003 server, phải cấu hình các dịch vụ mạng sau: Domain Name System (DNS Service) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Active Directory "Directory" service Máy client: Phải có đĩa mềm hay card mạng có thể boot được. 1.Cài Window 2003 Server RIS Start -> Control Panel -> Add or Remove Programs. -> Add/Remove Windows Components -> Remote Installation Services -> Next. -> Finish ->restart computer. 2.Tạo Image lưu trên server: Khởi động RIS: Start-> Administrative tool-> Remote intallation service setup (Run -> Risetup) Click next tại màn hình welcome -> xuất hiện hộp thoại, Chọn vị trí đặt thư mục share file ảnh http://lh5.google.com/nguyendinhtuanit/R4bue9OPYTI/AAAAAAAAALs/4XdGB51WlPE/s288/R 2.JPG Chọn dòng Respond to client computers requesting service http://lh3.google.com/nguyendinhtuanit/R4bvVdOPYVI/AAAAAAAAAL8/JOsPqSwPCN8/s288/ R3.JPG Chọn đường dẫn chứa source của win cần cài đặt. http://lh5.google.com/nguyendinhtuanit/R4bvn9OPYWI/AAAAAAAAAME/XDFQEC4UUIk/s288 /R4.JPG Click next trong các hợp thoại tiếp theo và chờ 1 tí sau đó click vào Done trong hợp thoại sau: http://lh5.google.com/nguyendinhtuanit/R4bwi9OPYXI/AAAAAAAAAMM/quovX3ExQf0/s288/ R9.JPG 3.Tạo file answer Giải nén file DEPLOY.cab trong thư mục Tools của winxp. Chạy file setupmgr.exe. Click next trong hộp thoại welcome ..., Chọn dòng Remote Installation Services http://lh6.google.com/nguyendinhtuanit/R4bxlNOPYYI/AAAAAAAAAMU/32ytENfzbhg/s288/R1 2.JPG Chọn dòng Fully Automated
 18. http://lh3.google.com/nguyendinhtuanit/R4byNdOPYZI/AAAAAAAAAMc/BTjgJH18U0A/s288/R 13.JPG Điền đầy đủ thông tin vào cửa sổ Window Setup Manager Sau đó lưu file remboot.sif tại đường dẫn R:\RemoteInstall\Setup\English\Images\WINDOWS\i386 \templates (nơi chứa source cài đặt window) 4.Authorize RIS trong Active Directory Sau khi cài đặt RIS, RIS server phải được authorized trong Active Directory. Start -> Administrative Tools -> DHCP. Right-click DHCP -> Manage Authorized Servers. Nếu không có server trong danh sách thì ta click Authorize, chọn tên hay địa chỉ IP của RIS server, khi đó click OK. 5.Phân quyền USER để dùng RIS cài window Start -> Administrative Tools -> Active Directory Users and Computers. Tạo OU, trong OU tạo user (user này ta cấp quyền để cài đặt window). Click phải vào OU vừa tạo, chọn Delegate Control. Click next tại hộp thoại welcome -> click add tại hộp thoại tiếp theo -> ta chọn user vừa tạo trong OU lúc nãy. Click next, chọn "Create a Custom task to delegate" trong hộp thoại task to delegate -> next Chọn option "This Folder, existing object in this folder, and..." trong hộp thoại Active Derectory Object Type. Click next và chọn các option "Create/Deletion of Specific Child Object" và option "Create Computer Objects" -> click next và finish http://lh3.google.com/nguyendinhtuanit/R4b0wdOPYaI/AAAAAAAAAMk/DMpvWApOCyU/s28 8/R25.JPG Trong AD, click phải vào tên miền chọn properties -> Chọn group policy -> edit. Trong group policy object -> user configuration ->window setting ->remote installation service ->double click vào choice option bên phải. Chọn Enable trong mục Automatic Setup ->OK http://lh6.google.com/nguyendinhtuanit/R4b1TNOPYbI/AAAAAAAAAMs/DXqxoVmP5nI/s288/ R31.JPG Chú ý: Nếu card mạng của máy client không thể boot mạng, thì ta tạo 1 đĩa mềm boot mạng từ máy server như sau: Vào thư mục R:\RemoteInstall\Admin\i386 chạy file rbfg.exe để tạo đĩa mềm. Xong phần setup cho RIS server. Phần II: Client Tại máy client, vào BIOS chọn PXE boot ROM, thông thường để boot mạng nhấn F12 trong lúc khởi động máy. Nếu không card mạng không có chức năng boot mạng thì sử dụng đĩa mềm. Khi boot mạng, client sẽ phát broadcast, server sẽ trả lời client. Khi nhận được tín hiệu từ server, máy client sẽ báo ấn F12 lần nữa. Sau khi ấn F12, màng hình welcome xuất hiện -> Enter -> Xuất hiện màn hình bắt chúng ta nhập username và password. Tại màn hình này ta nhập username và password của tài khoản mà ta đã tạo để cài RIS tại server. -> Enter
 19. http://lh4.google.com/nguyendinhtuanit/R4rCitOPYeI/AAAAAAAAAOg/-CeocgaMcm8/r43.JPG? imgmax=640 Chọn dòng cài đặt ở trên để việc cài đặt một cách tự động. http://lh6.google.com/nguyendinhtuanit/R4rCrNOPYfI/AAAAAAAAAOo/zOulgKAmumU/r44.jpg Nhấn Enter tại các cửa sổ tiếp theo, sau đó ngồi chờ khoảng 30 là xong. Chúc thành công!
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2