Cẩn thận khi trẻ nhức đầu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Cẩn thận khi trẻ nhức đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do không có khả năng diễn tả những triệu chứng một cách rõ ràng cho người lớn, trẻ thường chỉ kêu khóc khi bị nhức đầu. Và ngay cả khi phát hiện ra chứng bệnh này của trẻ, ít bậc cha mẹ cảm thấy lo lắng như khi các cháu sốt, đi ngoài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩn thận khi trẻ nhức đầu

  1. C n th n khi tr nh c u Do không có kh năng di n t nh ng tri u ch ng m t cách rõ ràng cho ngư i l n, tr thư ng ch kêu khóc khi b nh c u. Và ngay c khi phát hi n ra ch ng b nh này c a tr , ít b c cha m c m th y lo l ng như khi các cháu s t, i ngoài... Trong khi ây là bi u hi n s m c a nhi u b nh nhi m trùng thư ng g p tr . Nh c u là m t tri u ch ng thông thư ng, có th x y ra b t kỳ âu, lúc nào trong cu c s ng. Có khi nh c u ch m c nh , chóng kh i v i thu c gi m au thông thư ng. ôi khi c m giác nh c u tái i tái l i m c dù có u ng thu c tr nh c u. Có th ây cũng là bi u hi n c a căn b nh nào ó ang ti p di n. Khi nào lưu ý ch ng nh c u tr ?
  2. C n h i k th i gian và các tình hu ng gây nh c u. Ph n l n các b c cha m có th nh n bi t nguyên nhân làm tr nh c u như th c khuya, chơi lâu ngoài tr i n ng, b va ch m u... N u không tìm ư c m i liên h và tình tr ng nh c u luôn tái di n, c n ưa tr n bác sĩ. Cũng c n chú ý nh ng tri u ch ng i kèm v i nh c u như l , s t cao, gi m th l c, nôn ói ho c co gi t, y u li t tay chân... Nguyên nhân nh c u Tr nh có th b nh c u vì sâu răng, viêm tai, viêm mũi xoang, m c răng, nóng s t... tr l n hơn, có th do b nh au n a u, c m s t, viêm mũi xoang, viêm ư ng hô h p... Ngoài ra, khi nh c u có kèm theo s t cao kéo dài, m t m i, b m ch y máu dư i da, n i h ch... thì ph i nghĩ n b nh b ch c u c p. Nh c u kèm theo tri u ch ng nôn ói tăng d n, tái di n vào bu i sáng s m có th là bi u hi n bư u não tr em.
  3. Nh c u thông thư ng có th i u tr nhà b ng cách lau mát cho tr , cho u ng thu c gi m au, cho ngh ngơi. N u nh c u tái di n v i nh ng bi u hi n s t cao, nôn ói, m t m i, m th l c hay co gi t, y u li t tay chân... c n ưa tr n khám b nh các cơ s y t . Các bác sĩ s h i k b nh s , thăm khám và th c hi n các xét nghi m c n thi t nh b nh và i u tr thích h p. Cha m c n tìm hi u, theo dõi k ch ng nh c u tr em can thi p x trí k p th i, không lơ là, m t c nh giác v i ch ng nh c u tr em.
Đồng bộ tài khoản