Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
3
download

Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  1. Cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:1 năm làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Bằng Các bước Tên bước Mô tả bước Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cho học sinh lập hồ sơ dự xét công 1. nhận tốt nghiệp, giấy tờ xác nhận thuộc diện đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khích khuyến (nếu có).
  2. Tên bước Mô tả bước Hiệu trưởng nhận các loại hồ sơ ấn chỉ liên quan đến việc xét 2. công nhận tốt nghiệp từ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Hiệu trưởng tiếp nhận đơn đăng ký và hồ sơ dự xét công nhận 3. tốt nghiệp của học sinh chưa tốt nghiệp ở kỳ thi hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước (gọi là học sinh cũ). Hiệu trưởng lập danh sách học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp, bàn giao danh sách và hồ sơ cho Hội đồng xét công 4. nhận tốt nghiệp (danh sách lập thành 3 loại theo mẫu của Sở Giáo dục và Đào tạo). Dự kiến nhân sự thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Mỗi trường trung học cơ sở thành lập một hội đồng xét công nhận tốt nghiệp. Thành lập hội đồng gồm có: + Chủ tịch hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng nhà 5. trường. + Phó chủ tịch hội đồng: Các Phó Hiệu trưởng nhà trường. + Thư ký hội đồng: Thư ký hội đồng nhà trường. + Các uỷ viên hội đồng: gồm các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của nhà trường.
  3. Tên bước Mô tả bước Hiệu trưởng chuẩn bị điều kiện làm việc cho hội đồng xét công 6. nhận tốt nghiệp. Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tập hợp danh sách nhân sự của các Hội đồng xét cơ sở và danh sách nhân sự Hội đồng duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp 7. huyện trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục và Hội đồng xét duyệt kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở hệ phổ thông (hệ Bổ túc). Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp tại các cơ sở căn cứ hồ sơ, 8. danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp của trường trung học cơ sở bàn giao, hội đồng kiểm tra hồ sơ. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp tại các cơ sở căn cứ tiêu 9. chuẩn xét công nhận tốt nghiệp để xét đề nghị công nhận tốt nghiệp cho học sinh. 10. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp tại các cơ sở lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp. Biên bản phải có đầy đủ họ tên, chữ ký
  4. Tên bước Mô tả bước của các thành viên hội đồng. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp tại các cơ sở ghi kết quả sơ duyệt vào danh sách được dự xét công nhận tốt nghiệp. Danh sách này chia làm 3 loại tuỳ theo đối tượng học sinh: + Danh sách gồm học sinh đang học lớp 9 (không có giấy chứng nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích trong xét công nhận tốt nghiệp hoặc không cần giấy chứng nhận ưu 11. tiên, khuyến khích khi xét công nhận tốt nghiệp) +Danh sách gồm học sinh đang học lớp 9 học lực yếu, đuợc hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp. + Danh sách gồm học sinh chưa tốt nghiệp ở những kỳ thi hoặc lần xét trước đó (học sinh cũ). Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp tại các cơ sở gửi hồ sơ đề 12. nghị xét công nhận tốt nghiệp về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận 13. hồ sơ đề nghị xét công nhận của các trường trung học cơ sở.
  5. Tên bước Mô tả bước Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tổ chức hội đồng duyệt 14. kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện báo cáo công tác xét công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh được công nhận tốt 15. nghiệp trung học cơ sở, dữ liệu về Sở GD-ĐT (Phòng Khảo thí) và các trường trung học cơ sở .Danh sách học sinh phải được đóng thành tập để tiện lưu trữ. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện ra quyết định công nhận 16. tốt nghiệp trung học cơ sở cho học sinh đã được công nhận tốt nghiệp và gửi về các trường cơ sở. Hiệu trưởng công bố danh sách học sinh được công nhận tốt 17. nghiệp trung học cơ sở, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp 18. trung học cơ sở cho học sinh đã được công nhận tốt nghiệp; lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Hồ sơ
  6. Thành phần hồ sơ -Hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp: +Bản sao giấy khai sinh hợp lệ. + Bản chính học bạ cấp trung học cơ sở hệ phổ thông. + Phiếu xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở dán 2 ảnh (3x4)cm. 1. + Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp. +Đối với học sinh đã học xong chương trình trung học cơ sở hệ phổ thông từ những năm học trước, phải có giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách Nhà nước do Uỷ ban nhân dân xã, phường nơi cư trú. -Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện: 2. + Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do chủ tịch hội đồng ký; + Biên bản xét công nhận tốt nghiệp; + Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp; Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biên bản xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Công văn số 608/HD- 1. (Hệ:…..) GDĐT-KT ng...
  7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Công văn số 608/HD- 2. (Hệ:…..) GDĐT-KT ng... Danh sách các trường trung học cơ sở có học sinh Công văn số 608/HD- 3. được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở GDĐT-KT ng... (Hệ:….) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Học sinh học hết chương trình trung học cơ sở hệ phổ thông trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 21 tuổi (tính từ Công văn số năm sinh đến năm dự xét công nhận tốt nghiệp trung 1. 608/HD-GDĐT-KT học cơ sở). Trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp ng... phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 35 của điều lệ trường trung học. 2. Công văn số Không nghỉ học qúa 45 buổi học ở năm học lớp 9 ( 608/HD-GDĐT-KT
  8. Nội dung Văn bản qui định nghỉ một lần hay nhiều lần cộng lại) ng... Công văn số Không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn 3. 608/HD-GDĐT-KT chế quyền công dân. ng... - Đối với học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu (học sinh đang học lớp 9 trong năm học): + Điều kiện: có đủ hồ sơ theo qiu định. + Tiêu chuẩn: * Về hạnh kiểm: xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên. Công văn số * Về học lực: Nếu không thuộc đối tượng được 4. 608/HD-GDĐT-KT hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích thì xếp loại ng... học lực cả năm lớp 9 phải từ trung binh trở lên; Nếu thuộc đối tượng đượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích thì xếp loại học lực cả năm lớp 9 có thể xếp loại yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môb Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên. 5. - Đối với học sinh chưa tốt nghiệp ở kỳ thi tốt nghiệp Công văn số hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 608/HD-GDĐT-KT
  9. Nội dung Văn bản qui định trước (học sinh cũ): ng... + Điều kiện: có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp tại trường trung học cơ sở đã theo học (nếu thay đổi chổ ở thì nộp tại trường trung học cơ sở nơi cư trú) + Tiêu chuẩn công nhận: Xét cụ thể đối với từng diện: * Diện 1: Học sinh chưa được dự thi do xếp loại học lực kém, chưa được xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học lực yếu hoặc kém được lực chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 điểm hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kiểm tra do trường trung học cơ sở tố chức.Căn cứ kết quả kiểm tra, trường trung học cơ sở xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp. * Diện 2: Học sinh chưa được xét công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận về phẩm chất đạo đức và mức độ chấp hành chính sách Nhà nước. * Diện 3: Nếu trước đây học sinh đã học hết chương trình trung học cơ sở và thuộc một trong các trường hợp: • Chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp. • Đã dự thi, dự xét cộng nhận tốt nghiệp nhưng chưa
  10. Nội dung Văn bản qui định được công nhận tốt nghiệp vì những lý do khác với lý do đã nêu ở diện 1, diện 2. @ Không được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi. Thì trường trung học cơ sở phải tổ chức cho các học sinh nêu trên dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn. Nếu điểm trung bình của 2 bai kiểm tra từ 5,0 điểm trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp. *Học sinh đã học hết chương trình trung học cơ sở nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp, nếu muốn dự xét tại hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Bổ túc trung học cơ sở phải được học lại chương trình lóp 9 Bổ túc trung học cơ sở. Nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo qui định tại Qui chế thì được xét công nhận tốt nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản