Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O ưu đãi mẫu D của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
3
download

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O ưu đãi mẫu D của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O ưu đãi mẫu D của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương

  1. Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá C/O ưu đãi mẫu D của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương Thông tin Lĩnh vực thống kê: thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:
  2. Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Đến Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Địa chỉ: Số 05 đường Quang 1. Bước 1: Trung, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để nhận mẫu đơn và được hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép C/O. Nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Nếu hồ sơ 2. Bước 2: đầy đủ nhân viên Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước Đến ngày hẹn, Tổ chức cử người đến nhận Giấy phép C/O do 3. Bước 3: Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương cấp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp C/O (theo mẫu) đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ; 2. Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh; Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy 3. định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan xuất khẩu) (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đại diện theo pháp luật); Hoá đơn thương mại (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản 4. chính của người đại diện theo pháp luật);
  4. Thành phần hồ sơ Vận tải đơn (bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đại diện theo pháp luật). Trong trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục 5. hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), tổ chức đề nghị cấp C/O có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O. Số bộ hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 01 bộ (bản chính) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 1. Đơn đề nghị cấp C/O 12/2009/TT-BCT về... Thông tư số 2. Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân 12/2009/TT-BCT về... Thông tư số 3. Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký 12/2009/TT-BCT về... đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định nhân Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Hồ sơ thương nhân bao gồm: - Đăng ký mẫu chữ ký của Người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân (Mẫu – Phụ lục V-3); - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương Thông tư số 1. nhân (bản sao có dấu sao y bản chính); 12/2009/TT-BCT về... - Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính); - Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân (Phụ lục 11).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản