Cấp giấy phép khai thác cho các hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
54
lượt xem
3
download

Cấp giấy phép khai thác cho các hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép khai thác cho các hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (cns)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép khai thác cho các hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS)

  1. Cấp giấy phép khai thác cho các hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục HKVN Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Cục HKVN; nghị Giải quyết thủ Cục HKVN thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp lại 2. tục Giấy phép khai thác. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác bao gồm các thông tin: tên, địa chỉ 1. doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ CNS đề nghị cấp; tên hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS; mục đích, phạm vi, phương thức khai thác Báo cáo kỹ thuật về hệ thống kỹ thuật, thiết bị; báo cáo giải trình điều kiện: + Đáp ứng tiêu chuẩn hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS theo quy định; 2. + Có thiết bị dự phòng và nguồn điện đáp ứng theo quy định; + Mã số địa chỉ kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật, thiết bị theo quy định (nếu có); + Có thiết bị ghi và lưu trữ theo quy định;
  3. Thành phần hồ sơ + Có đường truyền dẫn, điều khiển xa và thiết bị có liên quan (nếu cần); 3. Báo cáo về năng lực khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống, thiết bị Các tài liệu: + Giấy chứng nhận kỹ thuật theo quy định đối với hệ thống kỹ thuật, thiết bị được sản xuất hoặc cải tiến tại Việt Nam; + Đối với thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện, có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện do Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp; + Tài liệu kỹ thuật, khai thác, bảo dưỡng; 4. + Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng; + Tài liệu phương thức thực hành bay đối với đài phù trợ dẫn đường; + Đối với thiết bị phù trợ dẫn đường, giám sát hàng không được đầu tư, lắp đặt mới, phải có biên bản kết quả bay kiểm tra, hiệu chuẩn nghiệm thu và đạt tiêu chuẩn đưa vào khai thác được Cục Hàng không Việt Nam công nhận; trường hợp điều chuyển thiết bị dẫn đường vô hướng NDB để lắp đặt tại vị trí khác, được phép sử dụng kết quả bay kiểm tra của tàu bay thương mại để xem xét đưa vào khai thác. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ Hướng dẫn số 1. thuật, thiết bị bị bảo đảm hoạt động bay 2670/CHK-QLHĐB n... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quyết định ban hành kèm Tài liệu khai thác, bảo Hướng dẫn số 1. dưỡng hệ thống, thiết bị của doanh nghiệp 2671/CHK-QLHĐB n... Riêng đối với hệ thống đèn và biển báo: ♣ Sơ đồ mặt bằng tổng thể bố trí hệ thống đèn và biển báo (khổ giấy A3) ♣ Bảng thống kê: loại đèn/đơn vị tính/số lượng/ công suất (Khổ giấy A4) 2. ♣ Bảng thống kê: số lượng biển báo/vị trí lắp đặt/ nội dung thông báo/kích thước mặt hiển thị/ghi chú (Khổ giấy A4) ♣ Sơ đồ bố trí hệ thống đèn tiếp cận của đường cất hạ cánh (Khổ giấy A4)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản