Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (hoặc đại lý bán lẻ rượu). Đối với cơ sở nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố (chợ loại II trở lên), trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng hợp có tổng diện tích gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
41
lượt xem
4
download

Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (hoặc đại lý bán lẻ rượu). Đối với cơ sở nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố (chợ loại II trở lên), trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng hợp có tổng diện tích gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (hoặc đại lý bán lẻ rượu). đối với cơ sở nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố (chợ loại ii trở lên), trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng hợp có tổng diện tích gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (hoặc đại lý bán lẻ rượu). Đối với cơ sở nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố (chợ loại II trở lên), trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng hợp có tổng diện tích gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên.

  1. Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (hoặc đại lý bán lẻ rượu). Đối với cơ sở nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố (chợ loại II trở lên), trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng hợp có tổng diện tích gian hàng từ 300 m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên. Thông tin Lĩnh vực thống kê: chất liệu nổ công nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí đăng ký cấp giấy phép kinh doanh: 2. Phí thẩm định điều kiện Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh sản xuất rượu nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện: + Nếu đủ hồ sơ thì Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện 1. hẹn ngày thẩm định. + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện yêu cầu bổ sung trong vòng 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện thẩm định điều kiện kinh doanh của tổ chức, cá nhân: 2. + Nếu đạt điều kiện yêu cầu thì hoàn thành hồ sơ cấp phép sau 15 ngày (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ). + Nếu từ chối cấp sẽ trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do. Phòng Kinh tế đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện cấp giấy phép 3. sản xuất kinh doanh cho tổ chức, cá nhân đã đủ điều kiện theo yêu cầu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu. - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã 2. số thuế.
  4. Thành phần hồ sơ - Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít 3. nhất một nhà cung cấp rượu. - Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm: Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh 4. rượu. - Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc 5. đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 1 năm). - Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh 6. doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu). - Bản sao hợp lệ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ đồi với tài sản của chợ kiên 7. cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó. - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy 8. của chợ kiên cố, bán kiên cố, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.
  5. Thành phần hồ sơ - Bản sao hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Sở Y Tế hoặc 9. Trung tâm y tế chứng nhận cho tất cả các sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh. - Trường hợp kinh doanh rượu nhập khẩu: Bản sao hợp lệ “Giấy chứng 10. nhận tiêu chuẩn sản phẩm do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y Tế) chứng nhận cho tất cả sản phẩm rượu mà thương nhân kinh doanh. - Bản sao hợp lệ “Bản cam kết bảo vệ môi trường” do Ủy ban nhân dân 11. huyện, thị, thành xác nhận. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ ( Thông tư số 1. hoặc đại lý bán lẻ) Rượu. (Phụ lục 9) 10/2008/TT-BCT ng... 2. Bản cam kết thực hiện các qui định về phòng cháy Thông tư số
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định chữa cháy do chủ hộ tự lập (mẫu số 6) 10/2008/TT-BCT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nghị định số 1. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 40/2008/NĐ-CP ng... Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, đảm bảo những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, phòng Nghị định số 2. cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ 40/2008/NĐ-CP ng... môi trường theo qui định của pháp luật.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản