Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất)

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
137
lượt xem
30
download

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: - Người xin cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ tại Sở Xây dựng nơi đã cấp chứng chỉ. - Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất)

  1. 45T. Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc bị mất) 11/08/2009 45.1. Trình tự thực hiện: - Người xin cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ tại Sở Xây dựng nơi đã cấp chứng chỉ. - Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ. 45.2. Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 45.3. Thầnh phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh; - 02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ; - Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 45.4. Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 45.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 45.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng 45.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Chứng chỉ hành nghề
  2. 45.8. Lệ phí: - Lệ phí cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Mức lệ phí: 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) 45.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 45.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 45.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Không có - Luật số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về Kinh doanh Bất động sản. - Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. - Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản