Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất).

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
4
download

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất).

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất).

  1. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất). Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện.Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký 20.000 Quyết định số 1. hoạt đông chi nhánh, văn phòng đại đồng. 68/2007/QĐ-UBND... diện: Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản, đồng thời báo cho Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện và đăng báo ba số liên tiếp. Sau 30 mươi ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không 1. tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất, thì hợp tác xã đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cho hợp tác xã, điền thông tin xong, sau đó nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: + Xem xét tính hợp lệ hồ sơ (hướng dẫn bổ sung nếu cần) + Tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho hợp 2. tác xã và thu lệ phí đúng theo quy định . + Lập thủ tục chuyển hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng Tài chính Kế họach ký. Sau đó trả lại kết quả cho hợp tác xã.
  3. Tên bước Mô tả bước 3. Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận 1. đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng 2. ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký hoạt động chi 3. nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo. Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh 1. doanh chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản