Cấu hình ADSL cho modem Speedtouch 530

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
210
lượt xem
37
download

Cấu hình ADSL cho modem Speedtouch 530

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cài đặt modem Speedtouch 530 Có hai cách gắn modem SpeedTouch 530: Cách thứ nhất: Gắn qua cổng USB vào máy tính của bạn Cách thứ hai ắn qua cổng vào ub Switch Cài đặt t nối cho Modem Speedtouch 530 Bước 1 Cắm dây cable USB từ modem SpeedTouch 30 vào máy tính hoặc cắm dây cable mạng đầu từ modem vào ub Switch , cắm dây nguồn và bật nguồn modem SpeedTouch 30 lên sau đó kiểm tra đèn tín hiệu nguồn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình ADSL cho modem Speedtouch 530

 1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình một số loại Modem ADSL thường gặp Cài đặt modem Speedtouch 530 Có hai cách gắn modem SpeedTouch 530: Cách thứ nhất: Gắn qua cổng USB vào máy tính của bạn Xem h nh nh 5 1 Cách thứ hai ắn qua cổng vào ub Switch Xem h nh
 2. nh 5 2 5 Cài đặt t nối cho Modem Speedtouch 530 Bước 1 Cắm dây cable USB từ modem SpeedTouch 30 vào máy tính hoặc cắm dây cable mạng đầu từ modem vào ub Switch , cắm dây nguồn và bật nguồn modem SpeedTouch 30 lên sau đó kiểm tra đèn tín hiệu nguồn Bước 2 Cắm đầu dây ADSL vào cổng của modem SpeedTouch 30 và kiểm tra đèn tín hiệu DSL Wan Bước 3 Đặt đĩa CD- om kèm theo vào ổ đĩa CD- om, mặc nhiên sẽ chạy tập tin autorun, một tr nh đơn xuất hiện Nếu máy tính của bạn không autorun CD-Rom, bạn vào My Computer và nhấp đúp vào biểu tượng ổ đĩa CD- om và chạy tập tin menu exe sẽ xuất hiện một tr nh đơn Xem h nh 3 , kế đến bạn nhấp vào menu SpeedTouch Setup.
 3. nh 5 3 Bước 4 Cửa sổ Welcome to the SpeedTouch Setup Wizard xuất hiện nhấp vào nút Next để tiếp tục nh 5 4
 4. Bước 5 cửa sổ Software License Agreement for SpeedTouch Setup Wizard hiện lên nhấp vào nút Yes để đồng ý Xem h nh nh 5 5 Bước 6 Cửa sổ SpeedTouch Detection xuất hiện, quá tr nh cài đặt sẽ kiểm tra và t m kiếm modem Nếu bạn đã cài đặt driver modem SpeedTouch 30, quá tr nh cài đặt sẽ tiếp tục sang bước 7 Nếu bạn chưa cài driver modem, máy tính sẽ yêu cầu bạn chỉ đường dẫn driver modem SpeedTouch 30 để cài đặt driver nh 5 6
 5. Bước 7 Sau khi t m ra Modem SpeedTouch 30, cửa sổ Detected Device xuất hiện thông báo v Modem SpeedTouch 30 xem h nh 7 Nếu bạn có nhi u modem ADSL gắn trong mạng LAN quá tr nh cài đặt sẽ yêu cầu bạn ch n một trong nh ng modem đã t m được Tiếp đó bạn nhấp vào nút Next để tiếp tục cài đặt nh 5 7 Bước 8 Cửa sổ Service Provider xuất hiện Tại Provider, ch n Advanced; tại Service, ch n Routed PPP DHCP - NAT, sau đó nhấp vào nút Next.
 6. nh 5 8 Bước 9 Lúc này sẽ hiện lên một màn h nh và một danh sách VPI/VCI, mặc nhiên là 8/35. bạn cần thay đổi thông số này sang 0/35. Chú ý Nếu bạn sử dụng ADSL tại các tỉnh th VPI 0 và VCI 3 Bạn nhấn vào nút Next để tiếp tục Xem h nh 9
 7. nh 5 9 Bước 10 Màn h nh PPP Service xuất hiện Tại PPP type ch n pppoe, tại Encapsulation ch n llc, tại User Name và Password nhập User Name và Password của nhà cung cấp dịch vụ ADSL cấp cho bạn Để tiếp tục cài đặt bạn hãy nhấp vào nút Next Xem h nh 0 nh 5 10 Bước 11 Màn h nh SpeedTouch security xuất hiện yêu cầu bạn nhập User Name và Password cho Modem SpeedTouch 530 Đây là tài khoản do tự đặt để vào cấu h nh modem Bạn nên đặt User Name và Password cho riêng bạn. Để tiếp tục cài đặt nhấp vào nút Next xem h nh 5.11).
 8. nh 5 11 Bước 12 Màn h nh Start configurating hiện lên cho bạn xem cấu h nh của Modem và máy tính, bạn nhấp vào nút Next để tiếp tục cài đặt Xem h nh nh 5 12 Bước 13 Chờ cho quá tr nh cài đặt ghi lại cấu h nh vào modem SpeedTouch 30 và sau đó nhấp vào nút Next Xem h nh 3
 9. nh 5 13 Bước 14 Bạn nhấp vào nút Finish xem h nh để hoàn tất quá tr nh cài đặt, đã sẵn sàng kết nối vào Internet nh 5 15 5 i mt và s lại cấu hình Modem SpeedTouch 530
 10. Mở tr nh duy t we v g a ch : http://10.0.0.138. Nhấp v o menu Basic v chọn System Info, tại Diagnostic nếu phần Test v Result hi n lên dấu (v) th áo hi u Modem tốt, nếu một trong 3 phần Test cho ra Result (x) th ạn nên kiểm tra lại Test Result Diễn giải V Modem kiểm tra thiết tốt System self test X Modem kiểm tra thiết , lỗi Có nối với mạng LAN hoặc cổng USB V Lan kiểm tra tốt (Ethernet or USB) Chưa gắn v o cổng USB hoặc mạng LAN X hoặc cổng USB/LAN, lỗi Đã cắm line ADSL v sẵn s ng kết nối V Internet DSL Line ADSL lỗi hoặc ạn chưa cắm line X ADSL hoặc ạn chưa ăng ký ADSL
 11. nh 5 16 5 3 Xem tình t ạng t nối và th y đổi Use n me, P sswo d t nối Internet Kích chuột v o Basic v chọn menu Connect, ạn sẽ thấy User v Password Bạn ể ý ên trên thấy Link l connected v State l up (Xem h nh 5 17), iều n y có nghĩa l ạn ang kết nối với Internet Nếu ạn muốn thay ổi User Name v Password kết nối Internet, ạn nhấp v o nút Disconnect Lúc n y tại State sẽ l down v nút Disconnect sẽ l Connect Bạn nhập User Name v Password mới, sau ó nhấp v o nút Connect v quan sát State nếu hi n lên up th User Name v Password mới ã có hi u lực còn nếu l down th ạn thực hi n lại hoặc gọi nh cung cấp d ch vụ yêu cầu hỗ trợ Sau khi ã thao tác xong ạn ừng quên nhấp v o nút Save ALL ở góc trái của m n h nh cấu h nh Router ể lưu lại cấu h nh mới cho Router
 12. nh 5 17 5.3 Th y đổi P sswo d cho Modem Kích chuột v o Basic v chọn menu System Password (Xem h nh 5 18) Bạn nhập Password mới v nhập một lần nữa ể xác nhận sau ó nhấn nút Apply Kế ến ạn nhấp v o nút Save ALL ể ghi lại cấu h nh nh 5 18 5 4 Reset Route SpeedTouch 530 về chuẩn nhà sản xuất Các thông số mặc nh của nh sản xuất:  IP address : 10.0.0.138  Auto IP address  VPI*VCI=8*35 / VPI*VCI=0*35  System Password (mật khẩu ể v o cấu h nh Router SpeedTouch 530): Mặc nhiên l không gán password  DHCP Server: disable
 13.  DNS Server: disable  Master Firewall: enable Trong trường hợp Router SpeedTouch 530 cấu h nh sai hoặc ạn quên mật hẩu v o cấu h nh Router SpeedTouch 530, ạn có thể nh lại cấu h nh mặc nh của nh sản xuất Chú ý: Khi reset lại Modem về chuẩn của nh sản xuất th các cấu h nh trước ây của Modem sẽ xóa, ạn phải c i ặt lại Modem SpeedTouch 530. Để reset lại Modem ạn l m theo các ước sau: Bước : Cắm nguồn cho Modem SpeedTouch 530 v ạn quan sát thấy èn nguồn ang tắt Bước : Nhấn nút nguồn của Modem (giữ khoảng 1 giây) Bước 3: Bạn quan sát thấy èn tín hi u nguồn trên Modem nhấp nháy, ạn nhấn nút nguồn của Modem một lần nữa (giữ khoảng 1 giây) Bước 4: Lúc n y èn nguồn của Modem sẽ hết nhấp nháy v chuyển sang m u xanh, ạn chờ khoảng 6 giây th èn nguồn của Modem sẽ tiếp tục nhấp nháy, ạn nhấn v o nút nguồn của Modem một lần nữa (giữ khoảng 1 giây) Bước 5: Lúc n y tất cả các èn tín hi u sẽ lóe lên m u xanh v ây giờ Modem SpeedTouch 530 của ạn ã ược reset về cấu h nh mặc nh của nh sản xuất
Đồng bộ tài khoản