Cấu hình Web Services URL của Exchange Server 2007

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
128
lượt xem
52
download

Cấu hình Web Services URL của Exchange Server 2007

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Exchange Server 2007 có một tính năng mới có tên gọi là AutoDiscover, đây là tính năng cung cấp Outlook 2007 với những thông tin cấu hình. Các thông tin cấu hình này được gửi như các file XML và gồm có tất cả các thông tin cần thiết cho việc tạo profile một cách tự động như các URL được sử dụng bởi Outlook 2007.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình Web Services URL của Exchange Server 2007

 1. Cấu hình Web Services URL của Exchange Server 2007 Nguồn : quantrimang.com  Exchange Server 2007 có một tính năng mới có tên gọi là AutoDiscover, đây là tính năng cung cấp Outlook 2007 với những thông tin cấu hình. Các thông tin cấu hình này được gửi như các file XML và gồm có tất cả các thông tin cần thiết cho việc tạo profile một cách tự động như các URL được sử dụng bởi Outlook 2007. Các dịch vụ dưới đây có thể được thiết lập thông qua dịch vụ AutoDiscover: Offline Address Book (OAB) • Unified Messaging • Out of Office (OOF) • Availability Services • Bên trong Exchange Server 2007, những công việc sau khi cài đặt sử dụng chứng chỉ tự động gán xảy ra trong quá trình cài đặt Exchange Server 2007. Chứng chỉ được xây dựng kèm gồm có hai tên: tên NetBIOS của Exchange Server như cashub1 và một tên thứ hai sử dụng FQDN (Full Qualified Domain Name- Têm miền hoàn chỉnh) như cashub1.apatricio.local. Chứng chỉ được xây dựng kèm theo có thể được xem bằng cách sử dụng Certificate snap-in của máy tính cục bộ, như thể hiện trong hình 1, hoặc sử dụng Get-ExchangeCertificate cmdlet. Hình 1: Chứng chỉ được xây dựng kèm đã tạo bởi quá trình cài đặt Exchange Server 2007. Trong kịch bản này chúng ta sẽ cho phép các máy trạm hợp lại bên trong được cấu hình bởi dịch vụ AutoDiscover. Các máy khách bên trong sẽ nhận một thông báo lỗi chứng chỉ khi chúng truy cập địa chỉ OWA, như thể hiện trong hình 2.
 2. Hình 2: Chứng chỉ không có sự chứng thực Certification Authority (CA) chỉ tin cậy trên máy khách vì nó là tự gán. OK, chúng ta có thể tránh điều này bằng cách sử dụng chứng chỉ bởi một CA được tin tưởng bởi tất cả các máy khác. Chứng chỉ này có thể được sử dụng bởi một CA bên trong hoặc bên ngoài. Hãy tạo một yêu cầu bằng cách sử dụng CA bên trong, sử dụng tên chứng chỉ mail.apatricio.local và chúng ta sẽ tạo một mục DNS cho mail bằng sử dụng địa chỉ CAS IP. Lúc này chúng ta có thể sử dụng https://mail.apatricio.local trong bất kỳ máy trạm nào và chúng ta sẽ không gặp bất cứ một lỗi chứng chỉ nào ở đây. Cấu hình Outlook URL Sau khi cài đặt chứng chỉ của chúng ta, tất cả các máy khách Outlook 2007 sẽ nhận một thông báo lỗi sau ở lần kế tiếp khi chúng mở Outlook, như thể hiện trong hình 3.
 3. Hình 3: Cảnh báo lỗi khi chúng ta thay đổi chứng chỉ trên Client Access Server Điều gì đang xảy ra? Exchange Server 2007 làm việc sau khi cài đặt với chứng chỉ tự gán, khi chúng ta thay đổi chứng chỉ AutoDiscover lúc đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu gặp phải vấn đề lỗi này. Outlook 2007 có một công cụ được xây dựng kèm để cho phép chúng ta có thể hợp lệ hóa các Url hiện hành mà chúng ta đang sử dụng. Công cụ này được gọi là Test E-mail Autoconfiguration. Chúng ta có thể truy cập vào nó bằng cách mở Outlook 2007 client, giữ phím Ctrl và kích chuột phải lên biểu tượng Outlook. Trong công cụ này, có thể hủy chọn Use Guessmart , Secure Guessmart Authentication và kích Test. Sau đó, chúng ta sẽ nhận được tất cả các URL hiện hành đã được thiết lập cho các máy khách Outlook 2007. Như bạn có thể thấy trong hình 4, các máy khách của chúng ta đã nhận được cấu hình ban đầu trỏ chúng đến tên FQDN của máy chủ CAS bằng HTTPS. Nhưng chúng ta đã triển khai chứng chỉ bằng sử dụng tên mail.apatricio.local.
 4. Hình 4: Cấu hình mặc định của Web Services URLs trên Outlook 2007 Sau đó, hãy thay đổi các URL của chúng ta thành địa chỉ đúng. AutoDiscover Các máy khách bên trong thuộc về miền sẽ sử dụng đối tượng SCP (Service Connection Point) để thu nhận thông tin Web Services URL. Chúng ta có thể quản lý Autodiscover URL thông qua một cặp lệnh của cmdlets. Để thiết lập vấn đề này, bạn sử dụng các thủ tục dưới đây (toàn bộ quá trình được thể hiện trên hình 6). 1. Kiểm tra cấu hình hiện hành Get-ClientAccessServer | Select Name, *Internal* | fl 2. Định nghĩa URL mới Set-ClientAccessServer –Identity -AutoDiscoverServiceInternalUri: 3. Thực thi bước 1 một lần nữa để hợp lệ hóa các thay đổi
 5. Hình 5: Thiết lập AutoDiscover URL để sử dụng địa chỉ đúng OAB OAB URL có thể được thiết lập bằng Exchange Management Console hoặc Exchange Management Shell. Để cấu hình bằng Exchange Management Console, bạn phải thực hiện theo các bước sau: 1. Mở Exchange Management Console. 2. Mở rộng phần Server Configuration. 3. Kích Client Access. 4. Chọn Client Access Server 5. Kích tab Offline Address Book Distribution, và kích Virtual Directory bên dưới. 6. Trong Actions Toolbox, kích Properties, sau đó kích tab URLs (như thể hiện trong hình 6)
 6. Hình 6: Thay đổi giá trị URL cho thư mục ảo OAB Thiết lập này là trên máy chủ; nếu bạn có nhiều máy chủ CAS thì bạn phải cấu hình cho cả các máy chủ khác. Chúng ta cũng có thể sử dụng Get-OABVirtualDirectory và Set- OABVirtualDirectory để liệt kê và thiết lập OAB URLs như trong hình 7. Hình 7: Thư mục ảo OAB
 7. Web services Web Services chịu trách nhiệm cho các mục Availability Service và OOF URL trong cấu hình Outlook 2007. Chúng ta có thể thiết lập chúng thông qua Web Services Virtual Directory; thủ tục dưới đây có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ này (toàn bộ quá trình được hiển thị trong hình 8): 1. Liệt kê các giá trị hiện hành cho các URL bên trong và bên ngoài Get-WebServicesVirtualDirectory | Select name, *url* | fl 2. Cấu hình URL bên trong để sử dụng địa chỉ mới Set-WebServicesVirtualDirectory –Identity “” –InternalUrl: https://url.domain.local/EWS/Exchange.asmx 3. Liệt kê cấu hình củaWeb Services Virtual Directory và kiểm tra các giá trị mới Hình 8: Thiết lập thuộc tính của Internal URL bên trong Web Services Virtual Directory Unified Messaging (Thư tín hợp nhất) Bây giờ là lúc thiết lập Unified Messaging Service URL, chúng ta có thể thực hiện điều đó bằng cách sử dụng thủ tục sau (toàn bộ quá trình được hiển thị trong hình 9): 1. Liệt kê các giá trịi của UM Virtual Directory. Get-UMVirutalDirectory | Select Name, *url* | fl 2. Cấu hình thuộc tính URL bên trong của UM Virtual Directory (trên máy chủ). Set-UMVirtualDirectory –Identity: “” –InternalURL:
 8. Hình 9: Thiết lập UM Virtual Directory Internal URL Hợp lệ hóa các thay đổi Chúng ta đã làm việc trên các URL trong Outlook 2007, lúc này có thể kiểm tra các kết quả thông qua tính năng Test E-mail AutoConfiguration, như thể hiện trong hình 11. Hình 10: Web Services URLs mới
 9. Chỉ cần bảo đảm rằng các máy khách của chúng ta đang sử dụng Web Services, vào một máy khách Outlook 2007, kích Tools / Send/Receive / Download Address Book, và kích OK trong cửa sổ mới. Bây giờ kiểm tra các file bản ghi IIS, bạn sẽ thấy được kết nối được tạo bởi Outlook 2007 để lấy lại OAB thông qua các dịch vụ web, như thể hiện trong hình 11. Hình 11: Quá trình download OAB bởi một máy khách Outlook 2007 Cấu hình Outlook Anywhere của URL cho các máy khách Ở đây, chúng ta đã thiết lập the Internal URLs cho Outlook 2007 clients; bây giờ chúng ta sẽ cấu hình Outlook 2007 URLs cho Outlook Anywhere clients. Khi bạn kích hoạt tính năng Outlook Anywhere trên CAS Server (hình 12), bạn có thể định nghĩa External host name và authentication method, cả hai tham số này đều được cung cấp thông qua các dịch vụ AutoDiscover
 10. Hình 12: Kích hoạt OutlookAnywhere trên CAS Server Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra lại công cụ trong Outlook 2007 trình khách và chúng ta sẽ thấy những cấu hình mới có tên gọi là Exchange HTTP, cấu hình được thiết kế cho Outlook Anywhere clients. Mặc định, các giá trị là giống như phần Exchange RPC, xem hình 13.
 11. Hình 13: Tập cấu hình mới được sử dụng bởi Outlook anywhere clients Lúc này, nhiệm vụ của chúng ta là thay đổi các giá trị này thành có thể truy cập được cho Outlook anywhere clients (thường là các client bên ngoài). Bạn có thể thay đổi các giá trị này như thế nào? Nó rất dễ dàng! Chúng ta sử dụng cùng các cmdlet như đã được sử dụng cho phần Exchange RPC nhưng tham số - InternalURL sẽ thay thành -ExternalURL. Tóm tắt các cmdlet được sử dụng để cấu hình Outlook 2007 Web Services Chúng ta đã thấy được cách cấu hình Exchange Server 2007 Virtual Directories bằng Internal URLs và External URLs. Chúng ta sẽ phải đi qua quá trình này khi chúng ta có một CAS NLB (Network Load Balancing), hoặc định nghĩa một URL mới để sử dụng bên trong hoặc bên ngoài. Bảng dưới đây sẽ tóm tắt các cmdlet được sử dụng để định nghĩa Web Services URLs, các điều khoản cần thiết và các tham số trong/ngoài. Internal External Permission Item Cmdlet Parameter Parameter Required
 12. Set-OabVirtualDirectory Exchange OAB Server Set- Web Administrator Services / WebServicesVirtualDirecto InternalUR ExternalUR role and local ry - OOF L L Administrator s group for Unified the target Messagin Set-UMVirtualDirectory server g Kết luận Trong bài này, chúng ta đã thấy được cách cấu hình Web Services URL để được sử dụng bởi Outlook 2007. Điều này rất quan trọng trong suốt quá trình triển khai Exchange Server là vì nó được sử dụng bởi tất cả các máy khách đang chạy Outlook 2007.  
Đồng bộ tài khoản