Câu hỏi trắc nghiệm - Quản trị mạng

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
955
lượt xem
365
download

Câu hỏi trắc nghiệm - Quản trị mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm - Quản trị mạng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm - Quản trị mạng

  1. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Bạn là người dùng trong mạng. Khi muốn truy nhập các thư mục chia sẽ trên máy chủ có tên SERVER, bạn vào Start\run và gõ vào dòng lệnh nào sau đây: a) \\Server b) //Server c) \\Server\chiase d) \\Server$ Câu 2:Muốn chia sẽ ẩn một thư mục nằm trong ổ đĩa với tên chia sẽ là “Chiase” trong ô Share name, ta nhập chuỗi ký tự nào sau đây: a) Chiase\ b) Chiase% c) Chiase$ d) Chiase Câu 3: Khi một tài khoản có quyền “Change” đối với thư mục chia sẽm tài khoản đó có thể: a) Tạo, xoá các tệp tin và thư mục con của thư mục b) Sữa đổi tệp tin c) Thay đổi thuộc tính của tập tin và thư mục d) Tất cả các quyền trên Câu 4: Người dùng có tên là Ana khi truy nhập một thư mục chia sẽ trên máy Bạn, cô ấy tạo một thư mục con trong đó, khi ấy nhận được một thông báo lỗi như sau: “Access is denied”. Bạn là nên cấp quyền gì để Ana có thể tạo được thư mục con trong thư mục chia sẽ: a) Read b) Change c) Read-change Câu 5: Để duyệt các tài nguyên trên mạng cục bộ ta có thể dùng biểu tượng nào trên màn hình desktop: a) My computer b) My Network place c) Network d) My Network Câu 6: Để xem tên máy tính của Bạn đang sử dụng thì nhấn chuột phải vào mục nào dưới đây: a) My computer->properties->chọn Computer Name b) My Network place->properties->chọn Computer Name c) Network->properties->chọn Computer Name d) My Network->properties->chọn Computer Name Câu 7: Khi biết tên máy cuả máy có thư mục chia sẽ là SERVER và địa chỉ IP nó là 10.0.0.100 , bạn có thể truy nhập thư mục chia sẽ bằng cách vào start\run và gõ chuỗi ký tự nào sau: a) \\server
  2. b) \\10.0.0.100 c) cả 2 đều được Câu 8: Để xem địa chỉ IP của máy Bạn đang dùng ta có thể thực hiện bằng cách nào? a) Vào start->run gõ lệnh Ipconfig b) Vào start->run gõ lệnh cmd, và gõ tiếp Ipconfig c) Không có cách nào cả Câu 9: Để xem tất cả các nhóm (workgroup) máy tính ta thự hiện thao tác nào dưới đây: a) Mở My Network Places, chọn View workgroup computer b) Chuột phải vào My Network Places chọn View workgroup computer c) Cả 2 cách đều được Câu 10: Trong windows XP khi chia sẽ thư mục hệ điều hành cho phép bao nhiêu người dùng truy nhập đồng thời vào thư mục chia sẽ đó? a) 10 b) 20 c) 30 d) Không giới hạn
Đồng bộ tài khoản