intTypePromotion=1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HOÁ GAN

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
139
lượt xem
22
download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HOÁ GAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Liên quan chức năng tạo mật của gan: A. Sắc tố mật giúp cho lipid thức ăn được nhũ tương hoá B. Muối mật là do sắc tố mật kết hợp với glycin và taurin C. Sắc tố mật chính là Bilirubin tự do D. Acid mật là dẫn xuất của acid cholanic E. Tất cả các câu đều đúng 2. Chuyển hoá glucid ở gan: A. Nghiệm pháp hạ đường huyết được dùng để đánh giá chức năng điều hoà đường huyết của gan B. Nghiệm pháp galactose được thực hiện để thăm dò chức năng gan C. Galactose niệu thấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HOÁ GAN

  1. Trắc nghiệm chuyên tu Block Block 5 TRẮC NGHIỆM SINH HOÁ GAN 1. Liên quan chức năng tạo mật của gan: A. Sắc tố mật giúp cho lipid thức ăn được nhũ tương hoá B. Mu ối mật là do sắc tố mật kết hợp với glycin và taurin C. Sắc tố mật chính là Bilirubin tự do D. Acid mật là dẫn xuất của acid cholanic E. Tất cả các câu đều đúng 2. Chuyển hoá glucid ở gan: A. Nghiệm pháp hạ đường huyết đ ược dùng để đánh giá ch ức n ăng điều ho à đường huyết của gan B. Nghiệm pháp galactose được thực hiện đ ể thăm dò chức năng gan C. Galactose niệu thấp chứng tỏ gan suy D. Câu A, B, C đúng E. Câu B, C đúng 3. Liên quan chức năng đ iều hoà đ ường huyết: A. Gan thamgia đ iều ho à đường huyết bằng cách tổng hợp và phân ly Glycogen B. Khi nồng độ Glucose  0,7 g/l gan sẽ tổng hợp glycogen C. Khi nồng độ Glucose  1, 2 g/l gan sẽ giảm tổng hợp Glucose thành Glycogen d ự trữ D. Câu A, B đúng E. Câu A, C đúng 4. Chuyển hoá lipid ở gan: A. Gan tổng hợp cholesterol từ acetyl CoA B. Gan tổng hợp cholesterol vận chuyển mở ra khỏi gan C. Giảm khả năng tổng hợp phospholipid dẫn đến giảm ứ đọng m ỡ ở gan D. Khi gan tổn thương, tỉ lệ: cholesterol este/ cholesterol TP tăng E. Tất cả các câu đều đúng 5. Chuyển hoá protid ở gan: A. Gan có kh ả n ăng tổng hợp NH3 từ Ure B. Khi gan suy thì Ure máu tăng, NH3 giảm 1
  2. Trắc nghiệm chuyên tu Block C. Gan tổng hợp toàn bộ globulin, một phần nhỏ albumin D. Tỉ lệ A/G  1,5 là biểu hiện của tiên lượng và tiến triển tốt trong quá trình điều trị. E. Tất cả các câu đều sai 6. Liên quan chức năng khử độc của gan: A. Cố đ ịnh và thải trừ là cơ chế khử độc thường xuyên của cơ thể B. Khử độc bằng oxy hoá đã biến alcol etylic th ành acid acetic C. Các chất độc nội sinh được gan cố định và thải trừ theo đường mật D. Nghiệm pháp BSP với BSP tăng trong máu chứng tỏ gan suy E. Câu B, D đúng 7. Những enzyme sau đ ây giúp đ ánh giá tình trạng ứ mật: A. Phosphatase kiềm, LDH, GT B. Phosphatase kiềm, GOT, GPT C. Phosphatase kiềm, GT, 5’ nucleotidase, LAP D. GT, LDH, 5’ nucleotidase E. Tất cả các câu đều sai 8. Đánh giá tình trạng hoại tử tế b ào gan d ựa vào các enzym sau: A. Phosphatase kiềm B. GOT, GPT, GT C. 5’ nucleotidase D. GOT, GPT, OCT, LDH E. Tất cả các câu đều đúng 9. Liên quan thử nghiệm gan mật: A. Khi đ ịnh lượng transaminase: GPT tăng là biểu hiện bệnh gan do rư ợu B. GPT tăng cao so với GOT gặp trong các trường hợp viêm gan cấp C. GOT, GPT là ch ất chỉ điểm ung thư D. Câu B, C đúng E. Câu A, C đúng 10. Đặc điểm thành phần hoá học của gan: A. Tỉ lệ % nước bằng tỉ lệ % chất khô B. Cholesterol là thành phần chủ yếu của lipid trong gan 2
  3. Trắc nghiệm chuyên tu Block C. Gan chứa một hệ thống enzyme ho àn ch ỉnh D. Vitamin duy nhất được dự trữ ở gan là vitamin C E. Tất cả các câu đều sai 11. Gan có các chức năng sau : A. Chức năng kh ử độc. B. Chức n ăng bài tiết mật. C. Chức n ăng chuyển hoá glucid, lipid, protid. D. Chức năng điều hoà th ể tích máu. E. Tất cả các câu trên đều đúng. 12. Chức năng khử độc của gan : A. Cố đ ịnh và thải trừ chất độc. B. Chuyển hoá chất độc thành chất không độc. C. Câu A đúng, câu B sai. D. Câu A sai, câu B đúng. E. Câu A đúng, câu B đúng. 13. Các biểu hiện của gan suy : A. Ure máu tăng. B. Enzyme SGOT tăng. C. NH3 máu tăng. D. Rối loạn chức năng đông máu. E. Câu C & D đúng. 14. Bilirubin liên hợp xuất hiện trong nước tiểu nhiều trong trường hợp : A. Tắc mật. B. Dung huyết. C. Viêm gan. D. Ung thư gan. E. Cả bốn câu trên đều sai. 15. Chất n ào sau là muối mật : A. Glycin. B. Taurin. C. Taurocholic. 3
  4. Trắc nghiệm chuyên tu Block D. Cholesterol. E. Acid cholic. 16. Sắc tố mật là : A. Bilirubin tự do. B. Urobilinogen. C. Stercobilinogen D. Bilirubin liên hợp. E. Cholesterol este hoá. 17. Muối mật : A. Làm giảm sức căng bề mặt nư ớc tiểu. B. Làm tăng sức căng bề mặt nước tiểu. C. Là cholesterol este hoá. D. Là acid m ật. E. Là sản phẩm thoái hoá của bilirubin. 18. Định lượng enzyme SGOT , enzyme SGPT trong huyết thanh : A. Tăng cao trong trư ờng hợp viêm gan cấp tính. B. Enzyme SGOT tăng cao trong nhồi máu cơ tim. C. Enzyme SGPT tăng cao trong viêm gan mạn tính. D. Câu A & B đúng, câu C sai. E. Cả ba câu A, B, C đều đúng. 19. Khi chức năng gan suy thì có thể có các biểu hiện sau: A.Phù. B.Protid máu giảm. C.Rối loạn chức năng đông máu. D.NH3 m áu tăng. E. Tất cả các câu trên đều đúng. 20. Khi gan suy có rối loạn đông máu thì : A.Định lượng fibrinogen trong máu giảm, tỷ prothrombin giảm. B.Định lượng fibrinogen trong máu tăng, t ỷ prothrombin bình thường. C.Định lượng fibrinogen bình th ường , tỷ prothrombin bình thường. D.Ure, creatinin trong máu tăng và trong nư ớc tiểu giảm. 4
  5. Trắc nghiệm chuyên tu Block E. Protid máu tăng. 21. Gan có chức năng chuyển hoá sau: A.Chuyển hoá Glucid B.Chuyển hoá Lipid C.Chuyển hoá protid D.Chuyển hoá porphyrin E. Tất cả đ ều đúng 22. Các chất nào sau đây là acide m ật A.Acid litocholic B.Acid chenodexoycholic C.Acid desoxycholic D.Acid cholic E. Tất cả đ ều đúng 23. Chất có công thức: NH2 - CH2 - COOH là: A.Glycin B.Taurin C.Muối mật D.Acid mật E. Tất cả đ ều sai. 24. Chất có công thức: NH2 - CH2 - CH2 - SO3H là: A.Glycin B.Taurin C.Acid taurocholat D.Glycolitocholat E. Tất cả đ ều sai. 25. Chất n ào sau là muối mật A.Glycin B.Taurin C.Taurocholat D.Glycolitocholat E. Câu C và D đúng 5
  6. Trắc nghiệm chuyên tu Block 26. Sắc tố mật là A.Cholesterol B.Cholesteroleste C.Phophospholipid D.Vitamin tan trong dầu E. Bilirubin 27. Bilirubin tự do A. Sản phẩm thoái hoá Hb B. Tăng cao trong tan máu C. Bilirubin gián tiếp D. Bilirubin trực tiếp E. A, B, C đúng 28. Bilirubin liên hợp A. Bilirubin trực tiếp B. Có thể xuất hiện trong n ước tiểu khi tắt mật C. Được tạo th ành tại gan D. Tăng cao trong tắt mật E. Tất cả đ ều đúng 29. Mật có tác dụng A. Nhủ tương hoá lipid B. Tiêu hoá lipid C. Thu ỷ phân lipid D. Thu ỷ phân protid E. Thu ỷ phân glucid 30. Khi đánh giá ch ức năng gan mật cần làm các xét nghiệm sau: A. Định lượng hoạt độ enzym SGOT, SGPT B. Định lượng  GT C. Định lượng bilirubin trong máu D. Tìm sắc tố mật, muối mật trong nước tiểu E. Tất cả đ ều đúng 31. Gan cung cấp glucose máu nhờ enzym 6
  7. Trắc nghiệm chuyên tu Block A. Hexokinase B. Glucosekinase C. Glucose 6 phosphatase D. Frutose 1.6 diphosphatase E. Glucose 6 phosphatdehdrogenase 32. Gan đóng vai trò quan trọng trong việc điều hoá đường máu nhờ các quá trình A. Tân tạo glycogen B. Tân tạo glucose C. Thoái hoá, tổng hợp glycogen tại gan D. Dự trử glycogen tại gan E. Tất cả đ ều đúng 33. Khi có hoại tử tế bào gan A. Định lượng hoạt độ enzym SGOT, SGPT tăng B. Định lượng hoạt độ enzym SGOT, SGPT giảm C. Tăng tổng hợp protein D. Tăng cholesterol este hoá E. Định lượng hoạt độ  GT giảm 34. Biểu hiện chức năng gan suy A. Rối loạn chức năng đông máu B. Protid máu tăng C. Tỷ lệ cholesterol este hoá trên cholesterol toàn phần tăng D. Giảm nồng độ NH3 máu E. Tất cả đ ều sai 35. Gan có các chức năng sau A. Chuyển hoá protid B. Chuyển hoá glucid C. Chuyển hoá lipid D. Khử độc E. Tất cả đ ều đúng 36. Biểu hiện tắt mật A. Vàng da 7
  8. Trắc nghiệm chuyên tu Block B. Bilirubin trong máu tăng, sắc tố mật trong nước tiểu (+) C. Mu ối mật trong nước tiểu (+) D. Hoạt độ enzym phosphatase kiềm tăng E. Tất cả đ ều đúng 37. Gan khử độc bằng cách A. Cố đ ịnh và thải trừ B. Tổng hợp ure từ NH3 C. Liên h ợp với glycin: acid benzoic liên hợp với glycin tạo th ành acid hipuric D. Cloral thành trichorethanol. E. Tất cả đ ều đúng 38. Thuốc có thể gây ra tổn thương gan A. Vitamin B1 B. Vitamin B6 C. Vitamin B12 D. Isoniazid, Acetaminophen, barbiturate E. Tất cả đ ều sai 39. Viêm gan do các loại virus sau A. Viêm gan B B. Viêm gan C C. Viêm gan A D. Viêm gan A, B, C E. Viêm gan A, B, C và delta 40. Giai đo ạn của xơ gan gây ra A. Tăng NH3 máu B. Giảm protid máu C. Phù, cổ trướng D. Rối loạn đông máu E. Tất cả đều đúng 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2