intTypePromotion=1

Chăn nuôi gà chăn thả - Kỹ thuật chăn nuôi cho năng suất chất lượng cao: Phần 1

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
8
lượt xem
1
download

Chăn nuôi gà chăn thả - Kỹ thuật chăn nuôi cho năng suất chất lượng cao: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc trưng chủ yếu của gà chăn thả là lông màu, chân da màu vàng, thân hình chữ nhật, thịt mềm, mùi vị thơm ngon. Gà có năng suất trứng cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, tính di truyển ổn định, cỏ sức đề kháng tốt, dễ nuôi, phù hợp với phương thức nuôi thảm canh kết hợp với chấn thả. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăn nuôi gà chăn thả - Kỹ thuật chăn nuôi cho năng suất chất lượng cao: Phần 1

VIỆN CH ĂN NUOI<br /> NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI<br /> <br /> BAN B IỀ N SOẠN<br /> <br /> TS» Phùng Đức Tiên - Chíi biên<br /> PGS. Nguyễn Đãng Vang<br /> ThS, Hoàng Ván Lộc<br /> TS. Phạm T hì Minh Thu<br /> TS» Bạch Thị Thanh Dân<br /> TS* Nguyễn Q uý Khicm<br /> TS. Nguyẻíỉ Thị Nga<br /> Ths. Nguyễn Duy Diều<br /> <br /> HƯỚNG DÂN KỸ THUẬT NUữl GẢ CHĂN THẢ<br /> L t)ăc đicm tính nủng sản xuất cùa gà chăn Ihả<br /> <br /> Đ ặc trưng chù yếu của gà chân thả là lông<br /> màu, chân da màu vàng, thân hình chữ nhậĩ, thịt<br /> mềm, mùi vị thơm ngon. Gà có nũng suất trứng<br /> cao, tốc độ sinh trưởng nhanh, tính đi truyền ổn<br /> định, cỏ sức đề kháng tốt, dễ nuôi, phù hợp với<br /> phương thức nuôi Ihâm canh kết hợp với chấn thả.<br /> Gà chăn thả là kết quá của sự lai Lạo giữa các<br /> giống gà địa phương với các dòng gà cao sản.<br /> Hiện nay trcn thế giới đã có rát nhiều giống gà<br /> chăn thả lông mầu như Lương l^ư ợng, Tam<br /> Hoàng, Sasso, Kabir, ĩs a ... Ở Viẹt Nam cung tạo<br /> ra một số giống như Rhodcri, BT1, B T 2 ... Trên cơ<br /> sở các giống trẻn các nhà nghiồn cứu cũng tạo ra<br /> nhiéu tổ hợp lai nuòi thịt phù hợp với điều kiện<br /> chăn nuối ỡ từng vùng. Trong quá trình nuỏi kết<br /> hợp vói gà chân thả gà tự tìm kicm. bổ sung thcm<br /> nguỏn thức ãn khoáng, vitamin trong thiên nhiên,<br /> tăng cường vận dộng tạo thớ thịt sán chắc có chất<br /> <br /> 5<br /> <br /> lượng thịl Ihom ngon như gù nội* Hiện nay gà<br /> chăn thả đã dưực phái triển lộng khắp ở hầu hết<br /> các địa phương trên phạm vi loàn quốc đem lại<br /> hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi. Dưới<br /> dây chúng tôi xin giới thiệu một số giống gà chàn<br /> thả phổ hiến hiện nay.<br /> <br /> /.<br /> <br /> Gà ỉ .ương Pỉiuơỉỉg hoa.<br /> <br /> Gà Lương Phượng hoa có nguồn gốc từ Nam<br /> Ninh Trung Quốc, có tẩm vóc, ngoại hình gần giống<br /> gà địa phương, mào, tai màu đò, Gà trống mào cao<br /> thăng, ngực nỡ, lưng thảng, chân cao trung bình, lỗng<br /> đuôi dài cong. Gà mái dầu Lhanh nhẹ, hình dáng khoẻ<br /> mạng, chân nhò iháp, màu lỏng nhiéu chấm vàng, íl<br /> chấm den, nhìn tổng tlic là màu vàng, thịt thơm ngon<br /> Tuổi dẻ Irứng đáu gà mái là 24 luẩn tuổi, trọng lượng<br /> 2100g. Sản lượng trứng tí 66 tuần tuổi đại 177 quả. Tỷ<br /> lệ trứng giống dạt 92%. Khối lượng gà nuỏi thịt ờ 11<br /> tuần tuổi dại 2,2 - 2,3kg/con. Tiêu lốn thức ãn/kg tăng<br /> trọng từ 2,64 - 2,68kg. Gà Lương Phượng thích nghi<br /> tốt với diêu kiện nước La và hiện đang dược nuôi rộng<br /> rãi.<br /> <br /> 6<br /> <br /> *<br /> <br /> G à Lươỉig Phượng hoa.<br /> <br /> 2. Gà Tam H oàng<br /> Gà Tam Hoàng có nguồn gốc từ '['rung Quốc.<br /> Đây (à giong gà có lòng, da và chân đểu màu vàng, có<br /> chất lượng thịt và trứng thrtm ngon, sức đề kháng tốt,<br /> được nhập vào Việt Nam từ đầu những nãm 90 của thế<br /> ký trước gồm 2 dòng: 882 và iangcun.<br /> * Dòng 882: Gà có màu lỏng vàng, vàng đốm,<br /> nâu sẫm hoặc phớt dcn. Mào dơn, đứng, đỏ tươi, da<br /> vàng, chân mập vừa phải màu vàng, có hai hàng vảy<br /> chân, hình dáng bầu binh. Tuổi đẻ trứng đầu lúc 138 140 ngày tuổi. Sàn lượng trứng dạt 141 - 143 quả 0 68<br /> <br /> 7<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản