Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
81
lượt xem
24
download

Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam

  1. Chấp thuận đăng ký Nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kế hoạch Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Phí đăng ký nhượng quyền Cấp mới: thương mại đối với thương nhân Quyết định số 1. 16.500.000 nước ngoài nhượng quyền vào 106/2008/QĐ-BTC... VNĐ Việt Nam Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp 1. hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương - 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, 2. Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận 3. nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận. Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông 4. báo trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc bằng đường bưu điện.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp 1. tại Bộ Công Thương hoặc bằng đường bưu điện. 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu); Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt 3. và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp nhượng quyền thương mại từ Khu chế xuất, khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng; Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại 4. nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng); Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của 5. bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền Thông tư số 09/2006/TT-BTM 1. thương mại ng... Thông tư số 09/2006/TT-BTM 2. Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại ng... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng Nghị định số 1. quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm 35/2006/NĐ-CP ng... Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Nghị định số 2. với cơ quan có thẩm quyền theo quy định 35/2006/NĐ-CP ng... Hàng hóa dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của Nghị định số 3. quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 35/2006/NĐ-CP ng... 7 của Nghị định 35/2006/NĐ-CP

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản