Chapter 2 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Chapter 2 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Quick tham khảo để làm này Ghi rõ tên của kiểu dữ liệu, theo sau là tên của biến, theo sau là một dấu chấm phẩy. Ví dụ: Khai báo một kết quả int biến; tên của biến Viết bên trái, tiếp theo là nhà điều hành chuyển nhượng,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 2 Quick Reference

  1. Chapter 2 Quick Reference To Do this Write the name of the data type, followed by the name of the variable, followed by a semicolon. For example: Declare a variable int outcome; Write the name of the variable on the left, followed by the assignment operator, followed by the expression calculating the new value, Change the value followed by a semicolon. For example: of a variable outcome = 42; Call the System.Int32.Parse method. For example: Convert a string to an int System.Int32.Parse("42"); Use parentheses in the expression to force operands to bind to specific Override operators. For example: precedence (3 + 4) * 5 Increment or Use the ++ or operator. For example: decrement a variable count++;
Đồng bộ tài khoản