Chapter 8 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Chapter 8 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 Quick tham khảo để làm điều này Đơn giản chỉ cần làm cho bản sao. Bởi vì biến là một loại giá trị, bạn sẽ có hai bản sao của cùng một giá trị. Ví dụ: Sao chép một giá trị biến kiểu int i = 42; int copyi = i; Đơn giản chỉ cần làm cho bản sao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 8 Quick Reference

  1. Chapter 8 Quick Reference To Do this Simply make the copy. Because the variable is a value type, you will have two copies of the same value. For example: Copy a value type variable int i = 42; int copyi = i; Simply make the copy. Because the variable is a reference type, you will have two references to the same object. For example: Copy a reference type variable Circle c = new Circle(42); Circle refc = c; Prefix the argument with the ref keyword. This makes the parameter an alias for the actual argument rather than a copy of the argument. For example: Pass an argument static void Main() to a ref parameter { int arg = 42; DoWork(ref arg); Console.WriteLine(arg); } Prefix the argument with the out keyword. This makes the parameter an alias for the actual argument rather than a copy of the argument. For example: Pass an argument static void Main() to an out parameter { int arg = 42; DoWork(out arg); Console.WriteLine(arg); } Initialize or assign a variable of type object to the value. For example: Box a value object o = 42; Cast the object reference that refers to the boxed value to the type of the value. For example: Unbox a value int i = (int)o;
Đồng bộ tài khoản