intTypePromotion=1

Chạy chương trình bằng quyền Administrator trong Windows 8

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
247
lượt xem
9
download

Chạy chương trình bằng quyền Administrator trong Windows 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn là một người chuyên dùng Windows Vista hay Windows 7 để làm việc. Thỉnh thoảng, bạn cần phải chạy chương trình bằng quyền Administrator trong Windows để truy cập và thay đổi các lựa chọn cao cấp của chương trình, vì một số các thiết lập chỉ được đáp ứng khi bạn chạy bằng quyền này. Ở các đời Windows trước, bạn chỉ cần nhấn phải chuột vào shortcut và chọn Run as administrator. Tuy nhiên, Windows 8 thì không làm được như vậy. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mở chức năng này lên....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chạy chương trình bằng quyền Administrator trong Windows 8

  1. Ch y chương trình b ng quy n Administrator trong Windows 8 B n là m t ngư i chuyên dùng Windows Vista hay Windows 7 làm vi c. Th nh tho ng, b n c n ph i ch y chương trình b ng quy n Administrator trong Windows i các l a ch n cao c p c a chương trình, vì m t s các thi t l p ch truy c p và thay ư c áp ng khi b n ch y b ng quy n này. i Windows trư c, b n ch c n nh n các ph i chu t vào shortcut và ch n Run as administrator. Tuy nhiên, Windows 8 thì không làm ư c như v y. Hôm nay, tôi s hư ng d n các b n cách m ch c năng này lên. Bư c 1: chuy n v màn hình Metro Start Screen và gõ vào tên chương trình b n mu n ch y b ng quy n Administrator.
  2. Bư c 2: Click ph i chu t lên tên chương trình ó th y ư c tùy ch n Advanced. Bư c 3: Click vào Advanced và ch n Run as administrator.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2