Chỉ thị số 001/CT-BCT

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 001/CT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 001/CT-BCT về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Bộ Công thương ban hành, để thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 001/CT-BCT

  1. 001/CT-BCT,Ch th 001,B Công thương,Giao thông - V n t i,Chi thi 001,Bo Cong thuong,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 001/CT-BCT Tiêu : Ch th s 001/CT-BCT v m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông do B Công thương ban hành, th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph Lo i văn b n: Ch th Nơi ban hành: B Công thương Ngư i ký: H u Hào Ngày ban hành: 07/09/2007 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản