intTypePromotion=1
ADSENSE

luật giao thông đường sắt

Tham khảo và download 19 luật giao thông đường sắt chọn lọc sau:
 • Luật số 35/2005/Qh11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005 ban hành Luật Đường sắt. Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt.

  doc48p catbui 27-05-2009 831 125   Download

 • Thông tư số 27/2009/TT-BCA(C11) về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

  pdf10p lawgtvt1 26-11-2009 420 72   Download

 • Thông tư này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trình tự, nội dung, biện pháp giải quyết, công tác phân tích, chế độ thống kê, báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia.

  pdf12p thanhan 23-09-2009 245 28   Download

 • Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, xe quân đội làm kinh tế; mô tô, xe gắn máy của tổ chức, cá nhân nước ngoài, liên doanh, dự án tại Việt Nam nộp hồ sơ xin đục lại số khung, số máy xe ôtô, môtô, xe máy tại trụ sở các điểm đăng ký xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ...

  doc3p trannhu 08-09-2009 597 24   Download

 • Luật này quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt

  doc9p catbui 01-06-2009 265 25   Download

 • I/ Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận biết một số quy định về luật giao thông đường bộ đơn giản ( ra đường đi bên phải, trên vỉa hè, đi theo tín hiệu đèn, không đùa nghịch, không thò đầu và tay ra ngoài khi tham gia các loại phương tiện giao thông đường bộ ). Nhận biết và gọi đúng tên 4 biển báo (cấm đi ngược chiều, nơi có trẻ em , nơi giao nhau với đường sắt có rào chắn, cấm bóp còi ). - Giáo dục trẻ chấp hành một số luật giao thông đơn...

  pdf9p abcdef_11 12-07-2011 739 31   Download

 • Quyết định 34/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt

  pdf6p peternguyen 13-08-2009 146 13   Download

 • Chỉ thị số 31/CT-UB-NC về việc thực hiện Nghị định số 39/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt” và nghị định số 40/CP “về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36/CP “về đảm bảo trật tự giao thông đường bộ và trật tự đô thị” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawgtvt10 26-11-2009 273 12   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

  pdf10p duanon 20-12-2011 91 6   Download

 • Quyết định 30/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt cho lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa

  doc6p hoangchau 19-08-2009 80 5   Download

 • Chỉ thị số 308/PC về việc tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và đường thuỷ nội địa do Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

  pdf4p lawgtvt10 26-11-2009 152 4   Download

 • Quyết định 17/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sát hạch lái tàu, lệ phí cấp giấy phép lái tàu và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

  doc3p thachthao 14-08-2009 80 3   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2009/TTBGTVT NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

  pdf8p kisyodau 02-06-2011 73 3   Download

 • Thông tư liên tịch 17/1998/TTLT-BQP-BGTVT về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 39/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt đối với quân đội do Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf3p lawgtvt10 26-11-2009 64 2   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2005/QĐ -BGTVT NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p kisyodau 02-06-2011 64 2   Download

 • Thông tư số 138/1999/TT-BGTVT về việc hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định 39/CP ngày 5-7-1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và hướng dẫn thi hành Nghị định số 76/1998/NĐ-CP ngày 26-9-1998 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 39/CP ngày 5/7/1996 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt9 26-11-2009 75 2   Download

 • Thông tư số 50-TT/PC về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 39/CP về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

  pdf5p lawgtvt10 26-11-2009 57 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

strTagCode=luat-giao-thong-duong-sat

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2