Chỉ thị Số: 05/CT-BCT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
67
lượt xem
1
download

Chỉ thị Số: 05/CT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI VĂN BẢN SỐ 2600/TTG-KTTH NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2009 VỀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU, KIỂM SOÁT NHẬP SIÊU NĂM 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 05/CT-BCT

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM ê Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/CT-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI VĂN BẢN SỐ 2600/TTG-KTTH NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2009 VỀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU, KIỂM SOÁT NHẬP SIÊU NĂM 2010 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2600/TTg- KTTH ngày 30 tháng 12 năm 2009 về việc đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu năm 2010, theo đó các Bộ, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy mạnh xuất khẩu là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng nhất để thu hẹp thâm hụt thương mại, hạn chế nhập siêu, góp phần ổn định các cân đối vĩ mô của nền kinh tế trong năm 2010; phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu Quốc hội giao và kiểm soát để tỷ lệ nhập siêu trên kim ngạch xuất khẩu trong năm 2010 tối đa không vượt quá 20%. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp thuộc ngành Công Thương như sau: I. PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO 1. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 1.1. Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên phối hợp với các đồng chí Thứ trưởng khác có liên quan chỉ đạo: a) Vụ Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các Vụ: Kế hoạch, Công nghiệp nhẹ, Công nghiệp nặng, Năng lượng, Chính sách thương mại đa biên, các Vụ Thị trường ngoài nước, Cục Hóa chất, Cục Xúc tiến thương mại và các Thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài, Sở Công Thương các địa phương, các đơn vị hữu quan của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, triển khai gấp các công việc sau: - Với các đơn vị của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ những chính sách phát triển xuất khẩu cho năm 2010 vào đầu quý I năm 2010. - Ngay trong Quý I năm 2010, phối hợp với đơn vị của các Bộ quản lý chuyên ngành và các địa phương làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty và các Hiệp hội ngành hàng lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
 2. ngoài rà soát khả năng về mặt hàng, thị trường xuất khẩu, xác định cụ thể mục tiêu và biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu của từng đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cho sản xuất, kinh doanh xuất khẩu, trên cơ sở đó xây dựng thị trường hoặc nhóm thị trường trọng điểm để tập trung đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2010. - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu để tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp xuất khẩu. - Với Vụ Thị trường ngoài nước, Vụ Chính sách thương mại đa biên, các Sở Công Thương tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tại một số địa phương để phổ biến nội dung các Hiệp định khu vực mậu dịch tự do (FTA) mà Việt Nam đã tham gia ký kết, trong đó làm rõ các lợi thế mà Việt Nam có thể thụ hưởng, để đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu ở các thị trường có mức nhập siêu cao. - Tập trung tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu có vốn đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu; rà soát các chính sách về đầu tư và đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bổ sung các chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu để tăng số lượng và chất lượng hàng xuất khẩu; đẩy nhanh các dự án sản xuất thay thế hàng nhập khẩu. - Với các đơn vị của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu nêu tại mục C điểm 1 phần III Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ, cải cách thủ tục để rút ngắn thời gian thông quan và thời gian quyết toán thuế, nhất là đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và gia công hàng xuất khẩu. - Với các đơn vị của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm “Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu” để triển khai trong năm 2010. - Với các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tham gia ý kiến đối với các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất theo hướng ổn định và ở mức hợp lý, kết hợp với điều chỉnh linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ chính sách tiền tệ khác phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh xuất khẩu. - Với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản của một số ngành hàng có lượng hàng hóa lớn như gạo, thủy sản, cà phê và một số nông sản khác nhằm duy trì phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương thực, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân và ổn định giá hàng hóa. Xây dựng phương án thu mua tồn trữ một số mặt hàng nông sản xuất khẩu (gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu) để giữ giá, tránh thiệt hại cho người nông dân và tránh bị nước ngoài ép giá.
 3. b) Cục Xúc tiến thương mại chủ trì và phối hợp với các cơ quan của Bộ, ngành, các đơn vị liên quan: Soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) theo hướng tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước đúng mục tiêu và có hiệu quả cao hơn, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I năm 2010. c) Các Vụ Thị trường ngoài nước: - Phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại các nước chủ động nắm bắt tình hình thị trường, các chính sách của nước nhập khẩu liên quan và tác động đến xuất khẩu của Việt Nam để phổ biến và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu; xây dựng giải pháp xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu tại một số thị trường trọng điểm, thực hiện ngay trong quý I năm 2010. - Phối hợp với các Vụ, Cục trong Bộ và các Bộ, ngành liên quan phân tích, đánh giá những cơ hội và thách thức của các Hiệp định FTA với Việt Nam; thúc đẩy đàm phán, ký kết một số Hiệp định FTA song phương và đa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 1.2. Các đồng chí Thứ trưởng khác theo lĩnh vực công tác đã được phân công tiếp tục chỉ đạo các công việc tại Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, trong đó tập trung tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng chính sách khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, cơ chế chính sách tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm chất lượng cao, tổ chức các kênh phân phối các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy xuất khẩu biên mậu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại. 2. Các giải pháp kiểm soát nhập siêu 2.1. Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên phối hợp với các đồng chí Thứ trưởng khác chỉ đạo: a) Vụ Xuất nhập khẩu chủ trì, phối hợp với các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Pháp chế, Chính sách thương mại Đa biên, Kế hoạch, Công nghiệp nhẹ, Công nghiệp nặng, Cục Hóa chất, phối hợp với các đơn vị liên quan của các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư,
 4. Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan: - Nghiên cứu, đề xuất danh mục mặt hàng cần áp dụng hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan hoặc giấy phép nhập khẩu để bảo đảm kiểm soát nhập khẩu nhóm mặt hàng có nguy cơ gây dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và các mặt hàng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2010. - Tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu, quy trình thông quan đối với các nhóm hàng cần kiểm soát và cần hạn chế nhập khẩu (cấp và ngừng cấp giấy phép tự động). - Nghiên cứu xây dựng phương án áp dụng thí điểm việc kiểm tra xuất xứ, chất lượng hàng hóa, nhất là đối với nông, thủy sản, thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ thực vật… trước khi hàng hóa được xếp lên tàu tại nước xuất khẩu hoặc kiểm tra quy trình sản xuất tại nước ngoài để cấp giấy chứng nhận hàng hóa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường Việt Nam, kiểm tra tại cửa khẩu Việt Nam trước khi hàng hóa được thông quan. - Đề xuất với Bộ Tài chính quy định thời hạn nộp thuế và áp dụng các biện pháp liên quan đến thông quan hàng hóa, cửa khẩu thông quan theo đối tượng hàng hóa; áp dụng bổ sung các loại thuế, phí khác ngoài thuế nhập khẩu. - Phối hợp với các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tham gia ý kiến về kiểm soát, điều tiết được việc cho vay nhập khẩu các loại hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm không thiết yếu để kiểm soát nhập siêu. b) Vụ Xuất nhập khẩu phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ để tăng cường biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa tại cửa khẩu. 2.2. Thứ trưởng Bùi Xuân Khu phối hợp với các Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào, Lê Dương Quang và Nguyễn Nam Hải chỉ đạo: a) Vụ Công nghiệp nặng chủ trì, phối hợp với các Vụ: Công nghiệp nhẹ, Năng lượng, Thị trường trong nước: Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thuộc Bộ Công Thương đẩy mạnh thực hiện các Kế hoạch, Chương trình sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư trong nước và đề xuất các chính sách, cơ chế liên quan nhằm đáp ứng các yêu cầu về cung ứng máy móc, thiết bị và vật tư đối với dự án đầu tư sản xuất có nhập khẩu vật tư và thiết bị toàn bộ của các ngành sản xuất chủ yếu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2010.
 5. b) Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Vụ: Công nghiệp nặng, Công nghiệp nhẹ, Năng lượng làm việc với các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương có biện pháp giám sát việc nhập khẩu máy móc, thiết bị của khối doanh nghiệp FDI trong năm 2010, để góp phần hạn chế nhập siêu. c) Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các Vụ có liên quan hướng dẫn các Tập đoàn, Tổng công ty xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất hàng thay thế nhập khẩu có chọn lọc, trước hết nhằm vào các sản phẩm có nhu cầu lớn phụ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu và có xu hướng tăng giá trên thị trường thế giới, thực hiện ngay trong quý I năm 2010. 2.3. Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú phối hợp với Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên chỉ đạo: a) Vụ Thương mại miền núi chủ trì, phối hợp với Vụ Xuất nhập khẩu và Vụ Thị trường trong nước: Theo dõi chặt chẽ tình hình thương mại biên giới để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ cùng các Bộ ngành và địa phương điều hành linh hoạt thương mại biên giới theo hướng tiếp tục phát triển hệ thống phân phối hàng hóa qua biên giới nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu biên mậu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới. Chủ động báo cáo Bộ trưởng áp dụng biện pháp tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. b) Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm nhập khẩu như ôtô con, rượu ngoại, điện thoại di động, mỹ phẩm…, đề xuất biện pháp hành chính chặt chẽ hơn với các mặt hàng đã qua sử dụng, sản phẩm về gia công còn thừa phải xuất khẩu trả lại. 2.4. Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào phối hợp với Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên chỉ đạo Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục liên quan trong Bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Khoa học và Công nghệ: - Khẩn trương ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 (theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) và xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Hoàn thành trong quý II năm 2010. - Công bố các biện pháp kỹ thuật và quy trình kiểm tra, giám sát các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 nêu trên để làm căn cứ pháp lý kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định hiện hành. Hoàn thành trong quý II năm 2010. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 6. 1. Các Vụ, Cục, Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước, Công ty nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 22 tháng 02 năm 2010. 2. Thủ trưởng, Lãnh đạo các đơn vị chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công và định kỳ (vào ngày 22 hàng tháng) gửi báo cáo tình hình về tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc về Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch và Vụ Xuất nhập khẩu để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng chỉ đạo./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Phó TT Hoàng Trung Hải (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ; - Lãnh đạo Bộ; Vũ Huy Hoàng - Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, Y tế, KH&CN, XD, TT&TT (để phối hợp); - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để p/hợp); - TĐ Dệt may, TĐ Dầu khí, TĐ Điện lực, TĐ CN Than và Khoáng sản Việt Nam; - Các đơn vị, Tcty, Công ty thuộc Bộ; - Sở Công Thương các tỉnh/thành phố; - Các Hiệp hội ngành hàng; - Các Vụ, Cục thuộc Bộ, Văn phòng Bộ; - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, XNK.
 7. BẢNG PHÂN CÔNG CỤ THỂ KÈM THEO CHỈ THỊ SỐ 05/CT-BCT NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2010 Về việc tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2600/TTg-KTTH ngày 30 tháng 12 năm 2009 về đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu năm 2010 Đơn vị chủ Hình thức TT Nội dung công việc Đơn vị phối hợp Thời hạn trì văn bản I PHÂN CÔNG CHỈ ĐẠO CÔNG VIỆC 1 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU 1.1 Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên phối hợp với các đồng chí Thứ trưởng khác có liên quan chỉ đạo a) Vụ Xuất nhập khẩu chủ trì Các Vụ, Cục của Bộ Công Thương, các đơn Văn bản Báo cáo Thủ tướng Chính phủ Vụ Xuất vị của Bộ Tài chính, Đầu Quý I/ báo cáo những chính sách phát triển xuất nhập khẩu Ngân hàng Nhà nước 2010 Thủ tướng khẩu cho năm 2010 Việt Nam, các cơ quan Chính phủ liên quan Phối hợp với đơn vị của các Bộ Các Vụ: Kế hoạch, quản lý chuyên ngành và các địa Công nghiệp nhẹ, Công phương làm việc với các Tập nghiệp nặng, Năng đoàn, Tổng công ty và các Hiệp Vụ Xuất lượng, Chính sách Trong Quý Văn bản hội ngành hàng lớn, các doanh nhập khẩu thương mại đa biên, các I/ 2010 điều hành nghiệp có vốn đầu tư nước Vụ Thị trường ngoài ngoài, rà soát khả năng về mặt nước, Cục Hóa chất, hàng, thị trường xuất khẩu, xác Cục Xúc tiến thương
 8. định cụ thể mục tiêu và biện pháp mại và các Thương vụ đẩy mạnh xuất khẩu của từng của Việt Nam tại nước đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi ngoài, Sở Công Thương cho doanh nghiệp tiếp cận vốn các địa phương; các cho sản xuất, kinh doanh xuất đơn vị hữu quan của Bộ khẩu, trên cơ sở đó xây dựng thị Tài chính, Bộ Kế hoạch trường hoặc nhóm thị trường và Đầu tư, Bộ Nông trọng điểm để tập trung đẩy mạnh nghiệp và Phát triển xuất khẩu trong năm 2010 nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Các Vụ, Cục liên quan Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành của Bộ Công Thương, chính trong lĩnh vực xuất khẩu để Vụ Xuất Cả năm Văn bản Tổng cục Hải quan, tạo điều kiện tối đa cho các nhập khẩu 2010 điều hành Phòng Thương mại và doanh nghiệp xuất khẩu. Công nghiệp Việt Nam Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tại một số địa phương để phổ biến nội dung các Hiệp định khu Vụ Thị trường ngoài vực mậu dịch tự do (FTA) mà nước, Vụ Chính sách Việt Nam đã tham gia ký kết, Vụ Xuất Bắt đầu từ thương mại đa biên, Sở trong đó làm rõ các lợi thế mà nhập khẩu Quý I/2010 Công Thương các địa Việt Nam có thể thụ hưởng, để phương đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu ở các thị trường có mức nhập siêu cao. Tập trung tháo gỡ khó khăn của Vụ Xuất Các Vụ: Kế hoạch, Cả năm Văn bản
 9. các doanh nghiệp xuất khẩu có nhập khẩu Công nghiệp nhẹ, Công 2010 điều hành vốn đầu tư nước ngoài để đẩy nghiệp nặng, Năng mạnh xuất khẩu; rà soát các lượng, Chính sách chính sách về đầu tư và đề xuất thương mại đa biên, Thị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trường ngoài nước, Cục bổ sung các chính sách ưu đãi Hóa chất, Cục Xúc tiến đối với các dự án đầu tư mở rộng thương mại và các và đầu tư chiều sâu để tăng số Thương vụ của Việt lượng và chất lượng hàng xuất Nam tại nước ngoài, Sở khẩu; đẩy nhanh các dự án sản Công Thương các địa xuất thay thế hàng nhập khẩu. phương, các BQL Khu Công nghiệp, Khu chế xuất; các cơ quan liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp với các đơn vị của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục tạm hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa thực xuất khẩu nêu tại mục C điểm 1 phần III Các Vụ, Cục liên quan Ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP Vụ Xuất của Bộ Công Thương; Năm 2010 theo thẩm ngày 11 tháng 12 năm 2008 của nhập khẩu các đơn vị của Bộ Tài quyền Chính phủ; cải cách thủ tục để rút chính ngắn thời gian thông quan và thời gian quyết toán thuế, nhất là đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và gia công hàng xuất khẩu.
 10. Các Vụ, Cục liên quan Phối hợp với các đơn vị của Bộ của Bộ Công Thương; Theo lộ Tài chính trình Thủ tướng Chính Công văn Vụ Xuất các đơn vị của Bộ Tài trình của phủ Đề án thí điểm “Bảo hiểm tín tham gia ý nhập khẩu chính, Ngân hàng Nhà Bộ Tài dụng xuất khẩu” để triển khai kiến nước Việt Nam, các chính trong năm 2010. Công ty bảo hiểm Phối hợp với các đơn vị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tham gia ý kiến đối với các biện pháp điều hành chính sách Các Vụ, Cục liên quan tiền tệ, lãi suất theo hướng ổn của Bộ Công Thương; Công văn Vụ Xuất định và ở mức hợp lý, kết hợp các đơn vị của Ngân Năm 2010 tham gia ý nhập khẩu với điều chỉnh linh hoạt nghiệp vụ hàng Nhà nước Việt kiến thị trường mở và các công cụ Nam chính sách tiền tệ khác nhằm phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh xuất khẩu. Phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng cơ chế, chính Các Vụ, Cục liên quan sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản, của Bộ Công Thương; Văn bản Vụ Xuất Bắt đầu từ thủy sản của một số ngành hàng các đơn vị của Bộ Nông tham gia ý nhập khẩu Quý I/2010 có lượng hàng hóa lớn như gạo, nghiệp và Phát triển kiến thủy sản, cà phê và một số nông nông thôn sản khác nhằm duy trì phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh lương
 11. thực, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân và ổn định giá hàng hóa. Xây dựng phương án thu mua tồn trữ một số mặt hàng nông sản xuất khẩu (gạo, cà phê, hạt điều, hạt tiêu) để giữ giá, tránh thiệt hại cho người nông dân và tránh bị khách nước ngoài ép giá. b) Cục Xúc tiến thương mại chủ trì Soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (thay thế Quy chế Dự thảo ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng Các Bộ, ngành, các đơn Hoàn thành Cục XTTM của Thủ 11 năm 2005 của Thủ tướng vị liên quan Quý I/2010 tướng Chính phủ) theo hướng tiếp tục Chính phủ đẩy mạnh và mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước đúng mục tiêu và có hiệu quả cao hơn c) Các Vụ Thị trường ngoài nước chủ trì
 12. Chủ động nắm bắt tình hình thị trường, các chính sách của nước nhập khẩu liên quan và tác động Văn bản đến xuất khẩu của Việt Nam để Vụ Thị báo cáo Thực hiện phổ biến và tháo gỡ khó khăn trường Thương vụ Việt Nam tại lãnh đạo Bộ ngay trong cho các doanh nghiệp xuất khẩu; ngoài nước các nước kèm theo Quý I/2010 xây dựng giải pháp xúc tiến liên quan các kiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, nghị cụ thể kiềm chế nhập siêu tại một số thị trường trọng điểm của khu vực. Phân tích, đánh giá những cơ hội Văn bản và thách thức của các Hiệp định Vụ Thị Các Vụ, Cục của Bộ báo cáo FTA với Việt Nam; thúc đẩy đàm trường Công Thương, các Bộ, Bắt đầu từ lãnh đạo Bộ phán, ký kết một số Hiệp định ngoài nước ngành, địa phương liên Quý I/2010 kèm theo FTA song phương và đa phương liên quan quan các kiến theo chỉ đạo của Thủ tướng nghị cụ thể Chính phủ. Các đồng chí Thứ trưởng khác theo lĩnh vực công tác đã được phân công tiếp tục chỉ đạo các công việc tại Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ 1.2 chức thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc Các Vụ, Văn bản Các Bộ, ngành, địa Bắt đầu từ đẩy sản xuất kinh doanh và xuất Cục theo báo cáo phương liên quan Quý I/2010 khẩu, trong đó tập trung tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo Bộ
 13. thúc đẩy việc xây dựng chính kèm theo sách khuyến khích phát triển các các kiến ngành công nghiệp phụ trợ, cơ nghị cụ thể chế chính sách tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm chất lượng cao, tổ chức các kênh phân phối các mặt hàng thiết yếu, thúc đẩy xuất khẩu biên mậu, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại 2 GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT NHẬP SIÊU Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên phối hợp với các đồng chí Thứ trưởng khác có liên quan chỉ 2.1 đạo a) Vụ Xuất nhập khẩu chủ trì Các Vụ: Khoa học và Nghiên cứu, đề xuất danh mục Công nghệ, Pháp chế, mặt hàng cần áp dụng hạn ngạch Chính sách thương mại nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan đa biên, Kế hoạch, Báo cáo kết hoặc giấy phép nhập khẩu để Vụ Xuất Công nghiệp nhẹ, Công Trong Quý quả nghiên bảo đảm kiểm soát nhập khẩu nhập khẩu nghiệp nặng, Cục Hóa I/2010 cứu và đề nhóm mặt hàng có nguy cơ gây chất của Bộ Công xuất cụ thể dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi Thương; các đơn vị liên và các mặt hàng gây ảnh hưởng quan của các Bộ: Tài đến sức khỏe người dân chính, Xây dựng, Nông
 14. nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng cục Hải quan Tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát nhập khẩu, quy trình thông quan đối với các nhóm hàng cần kiểm soát và cần hạn Vụ khoa học Công Dự thảo chế nhập khẩu (cấp và ngừng nghệ, Vụ CSTM đa biên, sửa đổi cấp giấy phép tự động). Sửa đổi Vụ Xuất Vụ Pháp chế của Bộ Quý I/2010 Thông tư Thông tư 17/2008/TT-BCT ngày nhập khẩu Công Thương, các Bộ, 17/2008/TT- 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ ngành, cơ quan liên BCT Công Thương về hướng dẫn quan thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng Nghiên cứu xây dựng phương án Các Vụ, Cục của Bộ Báo cáo kết áp dụng thí điểm việc kiểm tra Công Thương, Bộ Y tế, Vụ Xuất quả nghiên xuất xứ, chất lượng hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát Quý II/2010 nhập khẩu cứu và đề nhất là đối với nông, thủy sản, triển nông thôn, Bộ xuất cụ thể thực phẩm chế biến, thực phẩm Khoa học và Công
 15. chức năng, mỹ phẩm, thuốc chữa nghệ; Bộ Lao động - bệnh cho người, thuốc bảo vệ Thương binh và Xã hội, thực vật… trước khi hàng được các Bộ, ngành liên quan xếp lên tàu tại nước xuất khẩu hoặc kiểm tra quy trình sản xuất tại nước ngoài để cấp giấy chứng nhận hàng hóa đủ điều kiện lưu thông trên thị trường Việt Nam, kiểm tra tại cửa khẩu Việt Nam trước khi hàng hóa được thông quan. Đề xuất với Bộ Tài chính quy định thời hạn nộp thuế và áp dụng các biện pháp liên quan đến Các Vụ, Cục liên quan Văn bản đề thông quan hàng hóa, cửa khẩu Vụ Xuất của Bộ Công Thương; Quý I/2010 xuất Bộ Tài thông quan theo đối tượng hàng nhập khẩu các đơn vị của Bộ Tài chính hóa; áp dụng bổ sung các loại chính thuế, phí khác ngoài thuế nhập khẩu. Phối hợp với các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tham gia ý kiến về kiểm Các đơn vị liên quan Văn bản Vụ Xuất soát, điều tiết được việc cho vay của Ngân hàng Nhà Quý I/2010 tham gia ý nhập khẩu nhập khẩu các loại hàng tiêu nước Việt Nam kiến dùng, hàng thực phẩm không thiết yếu để kiểm soát nhập siêu.
 16. b) Vụ Xuất nhập khẩu chủ trì Phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Các đơn vị liên quan Văn bản thôn, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Vụ Xuất của Bộ NN&PTNT, Bộ Y Năm 2010 trao đổi, Công nghệ để tăng cường biện nhập khẩu tế, Bộ KHCN điều hành pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa tại cửa khẩu Thứ trưởng Bùi Xuân Khu phối hợp với Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào, Lê Dương Quang, Nguyễn 2.2 Nam Hải chỉ đạo a) Vụ Công nghiệp nặng chủ trì Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thuộc Bộ Công Thương đẩy mạnh thực hiện các Kế hoạch, Chương trình sản xuất Các Vụ: Công nghiệp máy móc, thiết bị, vật tư trong Vụ Công nhẹ, Năng lượng, Thị Báo cáo nước và đề xuất các chính sách, Trong Quý nghiệp trường trong nước; Các Thủ tướng cơ chế liên quan nhằm đáp ứng I/2010 nặng Tập đoàn, Tổng Công ty Chính phủ các yêu cầu về cung ứng máy thuộc Bộ móc, thiết bị và vật tư đối với dự án đầu tư sản xuất có nhập khẩu vật tư và thiết bị toàn bộ của các ngành sản xuất chủ yếu. b) Vụ Kế hoạch chủ trì Làm việc với các đơn vị liên quan Vụ Kế Các Vụ: Công nghiệp Bắt đầu từ Báo cáo và
 17. của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các hoạch nặng, Công nghiệp nhẹ, Quý I/2010 đề xuất cụ Bộ, ngành, địa phương có biện Năng lượng của Bộ thể pháp giám sát việc nhập khẩu Công Thương; các đơn máy móc, thiết bị của khối doanh vị của Bộ Kế hoạch và nghiệp FDI trong năm 2010, trên Đầu tư góp phần hạn chế nhập siêu c) Vụ Kế hoạch chủ trì Hướng dẫn các Tập đoàn, Tổng công ty của Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất hàng thay thế nhập khẩu có chọn Các Vụ, Cục liên quan; Thực hiện Vụ Kế Văn bản lọc, trước hết nhằm vào các sản các Tập đoàn, Tổng ngay trong hoạch điều hành phẩm có nhu cầu lớn phụ thuộc Công ty thuộc Bộ Quý I/2010 nhiều vào nguồn nhập khẩu và có xu hướng tăng giá trên thị trường thế giới 2.3 Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú phối hợp với Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên chỉ đạo a) Vụ thương mại miền núi chủ trì Theo dõi chặt chẽ tình hình thương mại biên giới để tham Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ mưu cho Lãnh đạo Bộ cùng các Vụ Thương Thị trường trong nước; Văn bản Bộ ngành và địa phương điều mại miền Năm 2010 các Bộ, Ngành, địa điều hành hành linh hoạt thương mại biên núi phương liên quan giới theo hướng tiếp tục phát triển hệ thống phân phối hàng
 18. hóa qua biên giới nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu biên mậu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới. Chủ động báo cáo Bộ trưởng áp dụng biện pháp tạm dừng nhập khẩu các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm b) Cục Quản lý thị trường chủ trì Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm nhập khẩu như ôtô con, rượu ngoại, điện thoại di Cục Quản Các Vụ, Cục của Bộ Văn bản động, Mỹ phẩm…, đề xuất biện lý thị Công Thương, các cơ Năm 2010 điều hành pháp hành chính chặt chẽ hơn trường quan liên quan với các mặt hàng đã qua sử dụng, sản phẩm về gia công còn thừa phải xuất khẩu trả lại. 2.4 Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào phối hợp với Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên chỉ đạo Ban hành danh mục hàng hóa Vụ Khoa Các Vụ, Cục liên quan Hoàn thành Văn bản nhóm 2 (theo quy định tại Luật học và trong Bộ; các đơn vị liên trong Quý điều hành Chất lượng sản phẩm, hàng hóa Công nghệ quan của Bộ Khoa học II/2010
 19. và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Công nghệ ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) và xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Công bố các biện pháp kỹ thuật và quy trình kiểm tra, giám sát Các Vụ, Cục liên quan các sản phẩm, hàng hóa nhập Vụ Khoa Hoàn thành trong Bộ; các đơn vị liên Văn bản khẩu thuộc nhóm 2 nêu trên để học và trong Quý quan của Bộ Khoa học điều hành làm căn cứ pháp lý kiểm soát Công nghệ II/2010 và Công nghệ chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định hiện hành. II TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các Vụ, Cục, Tập đoàn Kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước, Công ty nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện, báo cáo Bộ trưởng trước ngày 22 tháng 02 năm 2010 Thủ trưởng, Lãnh đạo các đơn vị chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công và định kỳ (vào ngày 22 hàng tháng) gửi báo cáo tình hình về tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc về Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch và Vụ Xuất nhập khẩu để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng chỉ đạo./.
Đồng bộ tài khoản