intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị số 31/CT-UB

Chia sẻ: Nguyễn Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

115
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 31/CT-UB về việc tổ chức thực hiện Nghị định 299/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về bảo hiểm y tế đối với các đơn vị doanh nghiệp liên doanh, các tổ chức, văn phòng đại diện của người nước ngoài, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam có thuê lao động là người Việt Nam, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 31/CT-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ------- ----- Số: 31/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 1993 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 299/HĐBT CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH, CÁC TỔ CHỨC, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẶT TẠI VIỆT NAM CÓ THUÊ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM, TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Nghị định 299/HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành điều lệ bảo hiểm y tế, chương I, điều 2, mục 3,4 nêu rõ: “Điều lệ này áp dụng bắt buộc đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có thuê tứ 10 lao động trở lên, các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của người nước ngoài tại Việt Nam, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, các tổ chức, văn phòng đại diện của người nước ngoài và tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam, có thuê lao động là người Việt Nam”; Căn cứ Thông tư số 12/TT-LB ngày 10 tháng 9 năm 1992 của Liên bộ Y tế - Tài chính và Lao động Thương binh xã hội, về việc hướng dẫn thi hành nghị định 299/HĐBT; Căn cứ Thông tư số 82/TC-HCVX ngày 15/12/1992 của Bộ Tài chánh hướng dẫn phương thức đóng và kế toán trích nộp tiền bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp, các đơn vị hành chánh sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, hội quần chúng. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ thị số 54/CT-UB ngày 12/11/1992 và chỉ thị 10/CT-UB ngày 7 tháng 3 năm 1993 về việc tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên cho đến nay việc chấp hành nghị định 299 của Hội đồng Bộ trưởng về việc đóng bảo hiểm y tế của một số đơn vị chưa nghiêm chỉnh. Để thực hiện nghêim chỉnh chủ trương bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị: 1/ Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Ủy ban hợp tác và giám định đầu tư, Giám đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện khẩn trương triển khai cho các đơn vị thuộc quyền quản lý nhanh chóng liên hệ cơ quan bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh để đóng bảo hiểm y tế từ quý III/93. Trích nộp tiền bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại thông tư số 82/TC-HCVX ngày 15/12/1992 của Bộ Tài chánh về bảo hiểm y tế. 2/ Giám đốc các doanh nghiệp quốc doanh, liên doanh, các tổ chức, văn phòng đại diện của người nước ngoài, tổ chức quốc tế đặt tại thành phố Hồ Chí Minh có thuê lao động là
  2. người Việt Nam, có trách nhiệm nhanh chóng lập danh sách cán bộ, công nhân viên đơn vị mình, ghi rõ mức lương, tiền công, tiền thưởng thực tế của từng người theo quy định của điều 2 chương I và điều 8 chương II điều lệ bỏao hiểm y tế, với sự hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh để nộp bảo hiểm y tế từ quý III/1993. 3/ Giám đốc bảo hiểm y tế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện của các đơn vị trong diện đã nêu trên để Ủy ban nhân dân thành phố có hướng xử lý và chỉ đạo tiếp. Bảo hiểm y tế là một chính sách lớn, vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội và của riêng mỗi người lao động, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chấp hành nghiêm túc chỉ thị này.- TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trang Văn Quý DANH SÁCH ĐƠN VỊ LIÊN DOANH CHƯA ĐÓNG BHYT (Tính đến ngày 15-6-1993) STT DANH MỤC STT DANH MỤC I. KHỐI TRUNG ƯƠNG 39 XNLD sản xuất TP chế biến + Công nghiệp 1 XN TK và chế tạo TB điện (CTLD 40 CTLD chỉ may TOOTAL Phong VELFA) phú 2 CTLD máy công, nông, ngư cơ 41 Cty CHOONGNAM VIETTHANG (CTLD AIMECO) Textime Co. LTD 3 CTLD Miền Đông – HanNam 42 XNLD DONATEX 4 VIM SG 43 TT Thương mại Việt Xô 5 Cty Mekong 44 Sing Viet Company 6 CTLD Hydro Mekong 45 CTLD HANJOO – VIETTHANG
  3. 7 Cty SC tàu biển SC VSH IPPLATEN 46 CTLD Lạc Tỷ 8 CTLD Ca spm FITELEX 47 XNLD LIPHUDONG 9 HD chế tạo thiết bị thủy công 48 XNLD Gìay ANJIL 10 HTKD bảo hành thiết bị may CN 49 Cty PT Điện ảnh và nghe nhìn 11 XNLD SAYASHIP 50 MARRO 12 GENPACIPIC 51 CTy hóa MP và trang sức ALEXVA 13 Cty Việt Quang 52 Khai thác Sanhodo 14 CTLD VITEL 53 CTLD VIMASAFCO (VIMASACO – CO-PTE. Ltd. JV) 15 BOSUNG Miền Đông 54 Cty dệt lưới đánh cá Vieko (Vieko. Co Ltd) 16 XNLD Việt Xô N/cứu Sx cao su + Xây dựng 17 XNLD Việt Hưng 01 Cty thiết kế XD và phát triển TAURUBCHIMEX 18 XNLD Hồng Việt + Nông nghiệp: 19 XNLD BP industrics 01 Nuôi tôm thử nghiệm 20 XNLD Cao su y tế 02 CTLD Nuôi trồng hải sản chiến thắng 21 HDSX hương trừ muỗi, thuốc sát + Vận Tải Giao Thông: trùng 22 XNLD VINA PACIFIC 1 Cty Bông Sen (Lotus) 23 XNLD VINA PAINT 2 CTLD Cảng – SG – HIT 24 Cty Betong Mekong 3 CTLD Xuất khẩu thuyền viên 25 XNLD HUGAVINA + Bưu điện – thông tin liên lạc: 26 CTLD SX ván ép PORMICA 01 Trung tâm nhắn tin YSIMAN 27 XNLD VINAGRA 02 CTLD xây dựng 2 Đài liên lạc vệ tinh 28 XNLD Việt Hương + Thương nghiệp – Du lịch: 29 Cty XN gỗ Đông Nam á VN 01 CTLD BP PETCO 30 Cty Hữu Nghị Đai Thương 02 CTLD Sắt thép TB điện 31 CTLD VIETSIA 03 TTDV Thông tấn báo chí
  4. 32 SEAPRIMEICO 04 The Park Inter Hotel 33 XNLD Thủy sản Việt Xô 05 Cty FESTIVAL SAEYOUNG 34 ORSAN VIETNAM 06 Cty International Burotel 35 Cty dầu ăn GOLDEN HOPE-Nhà bè 07 CTLD VINAMETRIC 36 XNLD CMIN INTER 08 CTLD dịch vụ cho thuê VP, nhà ở 37 XNLD thủy sản SEABAN 09 HD kinh doanh DL đường thủy (VoilesVN) 38 LD Chương Dương SIB BGI + Khoa học – Ngân hàng + Xây dựng: 1 Cty khoan ODFJELL VNAM 01 CTXD TNHH VINACO 2 Ngân hàng quân sự Thailand 02 CTLD Khu LH nhà ở- TT thương mại Legavillas 3 Francaire du Commerce Exterieur Succur 4 First VINABANK + Nông nghiệp: 5 VP KT Văn hóa Đài Loan 01 Cty chuối và rau quả XK PANVIET II.- THÀNH PHỐ: + Giao thông Vận tải: 01 Cty Dịch vụ xe NISSAN + Công nghiệp: 01 Cty Việt Hưng 02 CTLD C VIET tốc hành 2 CTLD Khí đốt Sài Gòn 03 XNLD vận chuyển CONTAINER 3 CTLD Ô tô Inchcape Saigon 04 XN KATRAN 4 XNLD điện tử Sài gòn SAPBILES + Thương nghiệp – Du lịch: 5 MISHA P.C 01 Nhà hàng ăn uống Sài gòn 6 SALI Electric 2 CTLD khai thác khu CX Linh Trung 7 Insytele Co. Ltd 3 TT dịch vụ văn phòng (Osi Center) 8 SG MOBILER International 4 LD KS Thăng Long 9 SAWENCO 5 CTLD KS Saigon INN 10 CTLD Scanviwood 6 Khách sạn Phú Thọ 11 Cty Tân Á 7 Liksin Bonday 12 HD SX các loại khăn giấy Mai Lan 8 Cty Saigon Đệ nhất khách sạn 13 SALENOPTIC 9 LD EMBASSY Hotel
  5. 14 XN Saigon SUNNEX 10 Advance Pacific 15 Saigon VEWONG 11 Khách sạn nổi Saigon 16 Phú Qui FAR EAST Company 12 Cty Khách sạnm văn phòng làm việc 4-1 VY 17 Cty nước giải khác QT (I.B.C) 18 Formo Saigon 13 Khách sạn Continental 19 XN nước giải khát TBD 14 CTLD Khách sạn Chains Travel 20 Cty sản xuất áo len XK (OAPTO. Co) 15 CTLD SERCIB Đồng Khởi 21 Cty dệt Saigon – Joubo 16 CTLD Khách sạn Mekong VTA 22 XNLD may mặc VITEXCO 17 CTLD KS Saigon Looge 23 SCAVI VN 18 Cty du lịch Về nguồn 24 Cty CONGARCO 19 CTLD TNHH Hoa Việt 25 XN Thanh Long III. QUẬN – HUYỆN 26 GOH HSING VN + Công nghiệp: 27 Cty KOMEGA Sports Việt Nam 01 CTLD Long Thanh (Lung-Sheng) 28 CTLD giày dép Hai Sơn quán 2 XNLD SX Ván ép XK LUKS TV 29 PAPRINEX. Ltd 3 LD SX gia vị Việt Ấn 30 SG Diamond Company 4 XN rượu Napoleon Xuất khẩu 31 Savitech 5 CTLD Việt Hương Inter 32 CTLD GOLDRAFT 6 CTLD CBNS THAI HUNG LONG 33 CT TNHH Pilot – Tokai VN 7 CTLD SXXK Triều Canh 34 XNLD Chế biến đá XK Gia Vinh 8 CTLD Loyal Bidex 35 Cty Toan My 9 XNLD TAMICO 36 XN C/b Premix 37 CTLD Loutech Leesco 38 CTLD dầu mỡ nhờn VIDAMO 39 CTLD Bếp gas VN + Xây dựng: 01 XN Nhà ở Quận 5 02 Hội đồng XD khu nhà Bình Tây 03 Hội đồng XD nhà tại số 5 Lê Hồng
  6. Phong + Nông nghiệp: 01 CTLD nuôi trồng thủy sản Duyên Hải + Thương nghiệp – Du lịch: 01 XNLD xây dựng Hoang Sib 2 CTLD Đại Nam 3 Han Nam Group 4 CTLD KS ORIENTAL 5 CTLD KS nhà hàng Caesar 6 CTLD Phú Thọ Enterprise – NH – KS Shangri – La
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2