Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
3
download

Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

  1. Chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề Thông tin Lĩnh vực thống kê:Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ trưởng Bộ LĐTBXH đối với trường CĐN; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Tiếp nhận và thẩm tra sơ bộ hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề hoặc trung tâm dạy nghề (Bộ LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ đối với 1. Bước 1 trường cao đẳng nghề; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tiếp nhận hồ sơ đối với trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc). Thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của 2. Bước 2 Hội đồng thẩm định 3. Bước 3 Thẩm định hồ sơ 4. Bước 4 Quyết định chia, tách, sáp nhập
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường 1. trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề Đề án chia, tách, sáp nhập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp 2. nghề, trung tâm dạy nghề 3. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm thủ trưởng đơn vị Dự thảo điều lệ mẫu hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao 4. đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề 5. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất Số bộ hồ sơ: văn bản không quy định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐT... 2. Đề án chia, tách, sáp nhập Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐT... 3. Sơ yếu lý lịch Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới 1. các trường cao đẳng nghề Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người Quyết định số 2. học nghề 71/2008/QĐ-BLĐT... 3. Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả Quyết định số
  5. Nội dung Văn bản qui định dạy nghề 71/2008/QĐ-BLĐT... Các điều kiện như việc thành lập trường cao Quyết định số 4. đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung 71/2008/QĐ-BLĐT... tâm dạy nghề

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản