intTypePromotion=3

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CDM

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
37
lượt xem
8
download

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CDM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia về CDM (National Strategy Study ProjectNSS Project) của Việt Nam được hổ trợ bởi chính phủ Australia thông qua World Bank Thời gian dự án : 2000-2001 Kinh phí dự án : 220.000 USD Ủy Ban Quốc Gia và Nhóm Chuyên Gia Kỹ Thuật của NSS đã được thiết lập Một số dự án tiềm năng về BĐKH đã được xác định và đánh giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CDM

 1. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CDM Dự án Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia về CDM (National Strategy Study Project- NSS Project) của Việt Nam được hổ trợ bởi chính phủ Australia thông qua World Bank Thời gian dự án : 2000-2001 Kinh phí dự án : 220.000 USD Ủy Ban Quốc Gia và Nhóm Chuyên Gia Kỹ Thuật của NSS đã được thiết lập Một số dự án tiềm năng về BĐKH đã được xác định và đánh giá
 2. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CDM 21 giải pháp giảm thiểu KNK đã được phát triển, trong đó: 15 giải pháp về năng lượng (giảm phát thải CO2) 3 giải pháp trong nông nghiệp (giảm phát thải CH4) 3 giải pháp giảm phát thải thông qua việc trồng rừng (tăng cường bể hấp thụ Carbon)
 3. DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VỀ CDM TẠI VIỆT NAM Dự án phát triển năng lực CDM tại Việt Nam (Capacity Development for Clean Development Mechanism- CD4CDM): Do UNEP triển khai với sự hổ trợ của chính phủ Hà Lan Thời gian thực hiện : 2003-2005 Kinh phí dự án : 305.000 USD Thành lập 6 nhóm chuyên gia để thực hiện 6 nhiệm vụ chính
 4. 6 NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN CD4CDM NV 1 (Task 1): Xây dựng mạng lưới thông tin nhằm nâng cao nhận thức về CDM NV 2 (Task 2): Phát triển năng lực về CDM cho những người ra quyết định
 5. 6 NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN CD4CDM NV 3 (Task 3): Xác lập và phát triển năng lực cho cơ quan quốc gia về CDM (CNA)
 6. 6 NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN CD4CDM NV 4 (Task 4): Phát triển năng lực cho các bên liên quan về các dự án CDM NV 5 (Task 5): xây dựng năng lực về nghiên cứu và đào tạo CDM
 7. 6 NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN CD4CDM NV 6 (Task 6): Tạo ra hành lang pháp lý cho các dự án CDM
 8. THỂ CHẾ THỰC HIỆN KP & CDM VIỆT NAM MONRE Báo cáo Báo cáo Tư vấn/Consultation CNA: ICD (MONRE)
 9. THỦ Nhà xây dựng dự án PIN TỤC Không Tiêu chuẩn CDM Có (25 ngày) PHÊ DNA Thư Xác Nhận DUYỆT OE Nhà xây dựng dự án PDD DỰ Không ÁN CNECB Tiêu chuẩn CDM Có (50 ngày) CDM DNA Thư Phê Duyệt TẠI Đăng ký Ban Điều Hành CDM VIỆT NAM
 10. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CDM Có 2 loại tiêu chuẩn đánh giá dự án CDM Các tiểu chuẩn chuyên biệt (Exclusive Criteria): là các tiêu chuẩn đầu tiên để sàng lọc, lựa chọn dự án CDM khả thi, bao gồm các yếu tố: Tính bền vững (Sustainability) Tính bổ sung (Additionality) Tính khả thi (Feasibility) Tiêu chuẩn ưu tiên (Priority Criteria): dựa vào mối quan hệ giữa PTBV và yếu tố thương mại (Commercial Viability- CV) của dự án.
 11. Exclusive Criteria Tính Bền Vững (Sustainability): Phù hợp mới mục tiêu QG về PTBV? Phù hợp với mục tiêu PTBV của ngành & địa phương? Tính Bổ Sung (Additionality) Các tác động môi trường: xác định mức giảm phát thải KNK khi thực hiện DA so sánh với trường hợp không có dự án CDM Nguồn tài chính: xác định nguồn tài chính của dự án (không sử dụng vốn ODA)
 12. Exclusive Criteria Tính Khả Thi (Feasibility): Đảm bảo sự hổ trợ của Chính Phủ Kết quả, phương pháp giám sát và các lợi ích lâu dài của dự án phải gắn với mục tiêu giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
 13. Priority Criteria Dự án phải đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Quốc Gia; Tính thương mại (CV) của dự án bao gồm 2 yếu tố phản ánh tính cung và cầu của dự án: Nhu cầu quốc tế về CDM & CERs; Hấp dẫn các nhà đầu tư buôn bán CERs và đầu tư CDM
 14. Priority Criteria Của Dự Án CDM tại Việt Nam
 15. Priority Criteria Của Dự Án CDM tại Việt Nam
 16. Kế Hoạch Trung Hạn về CDM của Việt Nam Giai đoạn 1 (2005-2006): Thử nghiệm và củng cố năng lực về CDM Mục tiêu: Khung pháp lý về CDM sẽ được hoàn thiện và áp dụng vào thực tế Xây dựng phát triển chức năng cho 2-4 cơ quan về phát triển CDM 10 dự án CDM đã được xây dựng và thực hiện
 17. Kế Hoạch Trung Hạn về CDM của Việt Nam Kế hoạch hành động: Chính Phủ sẽ hoàn thiện khung pháp lý CDM; Hổ trợ & phát triển các nhà định hướng dự án CDM thông qua việc thực một số dự án trình diễn
 18. Kế Hoạch Trung Hạn về CDM của Việt Nam Giai đoạn 2 (2007-2008): Triển khai ở quy mô lớn, phối hợp các chinh sách và mở rộng phạm vi các ngành Mục tiêu Gắn kết CDM như là một lựa chọn về chính sách đối với việc phân tích và đưa ra chính sách cho các ngành phù hợp Giảm các giao dịch và chi phí quản lý Mở rộng và huy động sự tham gia của các bên liên quan đến dự án CDM
 19. CÁC TRỞ NGẠI KHI THỰC HIỆN CDM Kiến thức và nhận thức về CDM của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, khối tư nhân và cộng đồng còn hạn chế; Các vấn đề về CDM không được lồng ghép vào chính sách, chiến lược phát triển và qui hoạch tổng thể ở cấp trung ương và địa phương; Thiếu khung pháp lý thể chế hợp lý cho việc thúc đẩy các hoạt động của CDM; Thiếu kinh nghiệm về CDM; Nguồn ngân sách cho CDM còn hạn chế.
 20. MỘT SỐ DỰ ÁN CDM TẠI VIỆT NAM Thu hồi và sử dụng khí đồng hành tại mỏ Rạng Đông, Bà Rịa- Vũng Tàu (Rang Dong Oil Field Associated Gas Recovery & Utilization, Ba Ria-Vung Tau) Dự án mẫu về nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong nhà máy bia Thanh Hóa (Sample Project to Increase Engery Efficiency in Thanh Hoa Beer Company)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản