Chính tả ( nhớ viết ) - THƯ GỬI CÁC HỌC SINH - QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
103
lượt xem
8
download

Chính tả ( nhớ viết ) - THƯ GỬI CÁC HỌC SINH - QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhớ và viết lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài “ Thư gửi các học sinh”. - Chép đúng các tiếng đã cho vào mô hình cấu tạo tiếng, nắm được quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả ( nhớ viết ) - THƯ GỬI CÁC HỌC SINH - QUY TẮC ĐÁNH DẤU THANH

  1. Chính t ( nh vi t ): THƯ G I CÁC H C SINH QUY T C ÁNH D U THANH I. M c tiêu, nhi m v : - Nh và vi t l i úng chính t , trình bày úng m t o n trong bài “ Thư g i các h c sinh”. - Chép úng các ti ng ã cho vào mô hình c u t o ti ng, n m ư c quy t c ánh d u thanh trong ti ng. II. dùng d y h c: - Ph n màu. - Bút d , m t s t phi u kh to. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh:
  2. 2. Ki m tra: - Cho HS lên vi t t khó. - 2 HS 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: Vi t chính t . M c tiêu: HS thu c lòng o n văn c n vi t. Cách ti n hành: a) Hư ng d n chung.(2’) - Cho HS c yêu c u bài. - GV c l i 1 l n o n chính t . - HS l ng nghe.
  3. b) HS vi t chính t . (15-16’) - Nh c tư th ng i vi t, nh l i nh ng - HS nh l i o n chính t . t ng khó vi t. - HS vi t chính t . c) Ch m, ch a bài. - GV c l i toàn bài chính t m t lư t - HS soát l i. - GV ch m 5-7 bài. - T ng c p trao i v cho nhau ch a l i. - GV c di n c m bài chính t , nh n xét chung. Ho t ng 3: Làm bài t p. (8’) a) Hư ng d n HS làm bài t p 2.
  4. - GV giao vi c. - HS làm vi c cá nhân. Dán phi u b ng. - Cho HS trình bày. - Nh n xét. - GV ch t (SGV) b) Hư ng d n HS làm bài t p 3. - GV ch t: Khi vi t m t ti ng, d u thanh n m trên âm chính c a v n u. Ho t ng 4: C ng c , d n dò.(2’) - GV nh n xét, nh c HS làm l i BT2. - Chu n b bài sau. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  5. .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản