Cho phép truy cập đến VMware Virtual Machine (NAT) từ một máy tính khác

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
84
lượt xem
35
download

Cho phép truy cập đến VMware Virtual Machine (NAT) từ một máy tính khác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bạn có một máy ảo trên máy tính của bạn, có thể bạn muốn truy cập đến máy ảo đó từ một máy tính khác. Ví dụ: Bạn có một máy ảo Ubuntu với Apache chạy trên cổng 80, và bạn muốn xem những người khác trên mạng của bạn truy cập đến website của bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho phép truy cập đến VMware Virtual Machine (NAT) từ một máy tính khác

  1. Cho phép truy cập đến VMware Virtual Machine (NAT) từ một máy tính khác Nguồn : quantrimang.com  Nếu bạn có một máy ảo trên máy tính của bạn, có thể bạn muốn truy cập đến máy ảo đó từ một máy tính khác. Ví dụ: Bạn có một máy ảo Ubuntu với Apache chạy trên cổng 80, và bạn muốn xem những người khác trên mạng của bạn truy cập đến website của bạn. Chúng ta giả sử rằng máy ảo này dùng NAT, và đăng kí địa chỉ IP là 192.168.23.128. Đầu tiên mở Manage Virtual Networks từ menu Start: Nhấn vào thẻ NAT, sau đó nhấn Edit. Bạn sẽ thấy hộp thoại NAT Settings: Nhấn nút Port Forwarding, và bạn sẽ thấy hộp thoại sau:
  2. Bây giờ bạn sẽ thấy một màn hình mà chúng ta thực sự cần. Chúng ta sẽ dùng cổng 8080 trên host. Điền vào địa chỉ IP cho máy ảo Ubuntu, và cổng 80. Cổng này có thể là bất kì cổng nào. Chúng ta có thể kiểm tra thử bằng cách vào http://localhost:8080 trên máy tính thật. Ngoài ra có thể thay thế localhost bằng địa chỉ IP của máy tính thật.  
Đồng bộ tài khoản