Chọn mua ống kính macro

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
127
lượt xem
49
download

Chọn mua ống kính macro

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu đã chán với những khoảnh khắc hàng ngày và bắt đầu muốn khám phá một thế giới nhỏ bé hơn mà mắt thường ít khi để ý tới, đó là lúc bạn nên đầu tư cho một ống chuyên chụp macro. Ống kính thông thường vốn được tối ưu hóa về độ sắc nét và tương phản theo hướng lấy nét tới vô cực, trong khi ống macro lại được thiết kế ngược lại, cho độ sắc nét, tương phản tối đa khi chụp ở khoảng cách rất gần. Do các ống macro vốn được được làm từ những thấu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn mua ống kính macro

  1. Ch n mua ng kính macro N u ã chán v i nh ng kho nh kh c hàng ngày và b t u mu n khám phá m t th gi i nh bé hơn mà m t thư ng ít khi ý t i, ó là lúc b n nên u tư cho m t ng chuyên ch p macro. ng kính thông thư ng v n ư c t i ưu hóa v s c nét và tương ph n theo hư ng l y nét t i vô c c, trong khi ng macro l i ư c thi t k ngư c l i, cho s c nét, tương ph n t i a khi ch p kho ng cách r t g n. Do các ng macro v n ư c ư c làm t nh ng th u kính có s c nét r t cao nên nhi u nhi p nh gia v n l y chúng làm ng ch p chân dung (dù i lúc s c nét hơi quá m c c n thi t). T t nhiên, ngoài kh năng ch p macro thì chúng cũng có th ch p khung c nh bình thư ng như các ng khác. Dư i ây là m t s y u t c n quan tâm khi mua ng macro.
  2. ng macro đư c làm t nh ng th u kính có đ s c nét r t cao. T l phóng i i v i ng macro, t l phóng i, hay t l tái hi n là y u t quan tr ng nh t. Các ng macro tiêu chu n thư ng có t l phóng i là 1:1, nghĩa là i tư ng ư c ch p s có cùng kích thư c trên c m bi n (gi nguyên kích thư c th c). N u t l phóng i là 1:2 nghĩa là i tư ng trên c m bi n ch nh b ng n a i tư ng th c. ng kính có t l phóng i nh hơn 1:1 thư ng không ư c coi là các ng macro th c th .
  3. Cơ ch l y nét ng macro im i u có cơ ch l y nét t ng, nhưng n u b n mua i cũ, nên ch n các ng ch l y nét tay, b i i v i vi c ch p macro, l y nét tay chu n xác hơn và nh t là ti ng n c a motor l y nét i cũ không làm các i tư ng macro (như côn trùng) bay i m t. Ch ng rung Thông thư ng, ch p macro thư ng là các i tư ng r t nh , nên b t kỳ rung ng dù nh nào cũng khi n nh b m . Vì th , t t nh t là luôn dùng chân máy. Tuy nhiên, n u b n mu n tính cơ ng cao ho c thích ch p macro b t ch t trên nh ng o n ư ng ch p nh thì l a ch n m t ng macro có cơ ch ch ng rung s gi i pháp h u hi u. Tiêu c ng macro có nhi u tiêu c khác nhau, nhưng ph bi n s là các kho ng 50 mm, 60 mm, 100 mm, 105 mm và 180 mm. Thông thư ng, kho ng tiêu c 50 - 60 dùng ch p các i tư ng nh hay s n ph m m u, kho ng 95 – 105 mm là kho ng tiêu chu n cho ch p hoa, côn
  4. trùng hay các i tư ng nh khác, còn kho ng l n hơn 105 ch y u cho ch p các lo i côn trùng khó ti p c n. M t s ng zoom cũng cho phép ch p macro, tuy nhiên, thư ng là các ng này không h tr t l phóng i 1:1. S khác nhau gi a các tiêu c này cũng r t a d ng, nhưng có th nh n th y ngay m t xu hư ng tiêu bi u chung i v i t t c các hãng, là tiêu c càng ng n, ng kính càng r , dù giá c còn xê d ch theo m ng kính to hay nh n a. V l i, các ng kính tiêu c ng n thư ng có kích c và tr ng lư ng nh nh hơn. Ví d , ng Sigma 50mm f/2.8 EX DG macro (giá tham kh o trên Amazon kho ng 300 USD), và n ng 320 gram. Trong khi ng 105mm f/2.8 EX DG macro c a hãng này giá 479 USD và n ng kho ng 460 gram. N u ngân sách c a b n h n ch và nh t là mu n b t u làm quen v i th gi i macro thì thì vi c l a ch n ng kính tiêu c ng n ch p các v t th tĩnh, s n ph m m u (như nh n…) s là m t gi i pháp h p lý. Nhưng ch p côn trùng (bư m, b , sâu…) thì ph i ng t xa, và lúc
  5. này các ng c 100 mm hay 180 mm s có ưu th hơn dù giá thành có t .
Đồng bộ tài khoản