intTypePromotion=1

Chọn ống kính Nikon theo mục đích

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
242
lượt xem
98
download

Chọn ống kính Nikon theo mục đích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dù không nhiều phiên bản dẫn đến dễ loạn như Canon, nhưng Nikon cũng có lượng ống kính đủ dùng cho mọi mục đích. Không như các hãng khác, Nikon vốn nổi tiếng nhờ vào tính tương thích khá cao giữa thân máy và ống kính. Như thế, ống kính và thân máy dù cách nhau hàng thập kỷ vẫn có thể lắp vừa và hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, theo thời gian xu hướng này cũng dần thay đổi. Sự thay đổi được thể hiện trong ký hiệu của ống kính mà qua đó người dùng phần nào có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn ống kính Nikon theo mục đích

  1. Ch n ng kính Nikon theo m c ích Dù không nhi u phiên b n d n n d lo n như Canon, nhưng Nikon cũng có lư ng ng kính dùng cho m i m c ích. Không như các hãng khác, Nikon v n n i ti ng nh vào tính tương thích khá cao gi a thân máy và ng kính. Như th , ng kính và thân máy dù cách nhau hàng th p k v n có th l p v a và ho t ng trơn tru. Tuy nhiên, theo th i gian xu hư ng này cũng d n thay i. S thay i ư c th hi n trong ký hi u c a ng kính mà qua ó ngư i dùng ph n nào có th xác nh ư c ng mình mua thu c lo i nào. Nikon v n n i ti ng v s tương thích khá cao gi a thân máy và ng kính. nh: Cringel. V cơ b n, ng kính Nikon có m t s ký hi u c n lưu ý như sau. Các ng AF là ng ư c s n xu t th i máy phim, do ó mô-tơ l y nét không n m trên ng kính mà trên thân máy, nên các ng này khi l p trên nh ng thân máy DSLR m i s ph i l y nét b ng tay.
  2. Các ng AF-S ã ư c tích h p mô-tơ l y nét trên thân máy, vì th h tr t ng l y nét trên t t c các thân dSLR sau này. ng có ký hi u DX là ng ư c làm chuyên cho các thân máy DSLR c m bi n nh (Nikon g i là c m bi n DX v i crop factor là 1,5x) ng có ký hi u G là ng ã ư c b i vòng i u ch nh m , vì th dù l p ư c nhưng ngư i dùng không i u ch nh ư c m trên nh ng thân máy ch nh tay (như FM2 ch ng h n). Khi ó máy s ch p m nh nh t. ng có ký hi u ED là ng ư c trang b th u kính cao c p ch ng tán x (Extra-low Dispersion). ng có ký hi u Micro là ng chuyên ch p Macro. ng có ký hi u VR là co cơ ch ch ng rung (Vibration Reduction) ng có ký hi u IF (Internal Focus) là ng có cơ ch i u ch nh th u kính l y nét hoàn toàn trong lòng ng kính, không "thò th t". Ch p chân dung Ch p th thao, hoang dã
  3. c trưng c a ki u ch p chân dung truy n th ng là n i b t i tư ng và h u c nh m , vì th , nh ng ng kính chân dung phù h p nh t thư ng có m l n, ít nh t f/2,8 tr lên. m l n bên c nh vi c làm m h u c nh, tôn ti n c nh còn cho phép ch p trong i u ki n ánh sáng y u mà không c n dùng n èn flash v n khá k trong chân dung do d làm nh b "b t". làm tôn lên v p trong nh chân dung, thông thư ng, ng kính ph i có góc nhìn hơi phóng i t l lên m t chút. Vì th các tiêu c t kho ng 70 mm t i 135 mm là h p lý cho th lo i này. Các ng tiêu c ng n dù cũng có th ch p chân dung nhưng thư ng phù h p v i ki u chân dung t p th thay vì chân dung ơn. S d ng các ng zoom có c góc r ng và tele cũng là m t gi i pháp khá ti t ki m phù h p v i t ng lo i hình nhân v t. Lưu ý, tiêu c phù h p trên áp d ng cho các máy c m bi n FX full-frame (như D700, D3 hay D3x). i v i các máy c m bi n DX (tương t như c APS-C) như D3000, D5000, D90 ho c D300s… ph i nhân hình lên 1,5 suy ra tiêu c h p lý. M ts ng t i ưu cho nhu c u này bao g m: 1. Nikkor AF-S 50mm f/1.4G: Tiêu c 50 dù hơi ng n so v i FX nhưng l i khá lý tư ng cho các thân DX. Phiên b n m f/1,4 này là ng 50 duy nh t h tr t ng l y nét trên các thân dSLR. 2. Nikkor AF 50mm f/1.8D: Cũng phù h p ch p chân dung v i thân DX hơn là FX, ây là l a ch n h p túi ti n hơn so v i phiên b n cao c p f/1,4 trên. Tuy nhiên ng này ch h tr l y nét trên nh ng thân máy có s n mô-tơ l y nét, còn v i các thân như D40(x), D60 và D3000, ph i l y nét b ng tay. 3. Nikkor AF 85mm f/1.8D: Là tiêu c chân dung kinh i n cho c thân FX và DX v i m f/1,8 xóa phông hi u qu . Nhưng cũng như phiên b n
  4. 50mm f/1,8D trên, ng này ch h tr t ng l y nét v i nh ng thân tích h p s n mô-tơ l y nét, còn không ngư i dùng ph i l y nét tay. 4. Nikkor AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED: ng zoom ch p chân dung hay ám cư i phù h p v i thân DX (tiêu c tương ương 26 – 83mm) v i m f/2,8 v n xóa phông dù m không quá l n. áng ti c là ng này không h tr ch ng rung. 5. Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED: ng tiêu c kinh i n ch p chân dung và ám cư i, thích h p c thân FX và DX, do góc r ng không ph i là ưu tiên v i ki u ch p chân dung. Tuy nhiên ng này cũng không có ch ng rung. ]Nikkor AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED. nh: Pricerunner c trưng c a th lo i nhi p nh này là ph i có b c nh p t nh ng kho ng cách xa, vì th các ng kính dùng cho th lo i này ph i là tele zoom t i thi u t 70mm tr lên, m l n f/2,8 mb ot c ch p b t dính nh ng pha hành ng. Ngoài ra, ng kính này còn ph i ư c h tr b i cơ ch n nh hình nh (VR) và cơ ch l y nét siêu êm (SWM) m b o không n, nh t là khi ch p ng v t.
  5. M ts ng t i ưu cho nhu c u này bao g m: 1. Nikkor AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED: ng telephoto giá thành h p lý cho nh ng ngư i m i bư c chân vào ch p nh và k t h p hoàn h o thành m t d i y v i ng kit 18 – 55mm. Tuy nhiên ng này ch l p ư c trên thân DX. 2. Nikkor AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED: Cũng là m t ng ch ng rung hai m h p lý cho nh ng ngư i m i chơi, ng này có tiêu c dài hơn, ng th i h tr c thân DX và FX v i ch t lư ng th u kính khá t t. Nhưng kèm theo ó là giá thành cũng cao hơn. 3. Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II: ng ng c p cao m t m c a Nikon v i cơ ch ch ng rung, ch t lư ng th u kính và tương thích v i t t c các thân dSLR. Tuy nhiên do m l n nên ng khá to và n ng. 4. Nikkor AF VR 80-400mm f/4.5-5.6D ED: D i tiêu c dài hơn cho nh ng ngư i có nhu c u ch p ng v t hoang dã, lên t i 600 mét n u l p vào thân DX. Tuy nhiên là ng AF nên ch h tr l y nét trên nh ng thân có s n mô-tơ l y nét, còn khi láp vào các phiên b n như D40(x), D60 và D3000 ng này ph i l y nét b ng tay.
  6. Ch p macro M c dù các ng kính u có th ch p c n c nh t t nhưng ng macro th c th s cho ch t lư ng nh t t hơn h n do ư c thi t k chuyên ch p các i tư ng ki u này (côn trùng, hoa…). Các ng macro th c th thư ng có tiêu c loanh quanh kho ng 100 mm, vì th cũng có th ư c dùng như m t ng ch p chân dung. Cơ ch ch ng rung VR n u có cũng s r t h u hi u cho nh ng i tư ng ch p ki u này. M ts ng t i ưu cho nhu c u này bao g m: 1. Nikkor AF-S Micro 60mm f/2.8G ED: ng ch p macro ch t lư ng t t v i t l phóng i 1:1, m f/2,8 h p lý, l p ư c trên c thân DX và FX. Ch áng ti c là không h tr cơ ch ch ng rung. 2. Nikkor AF-S DX Micro 85mm f/3.5G ED VR: Ch l p ư c trên các thân DX v i tiêu c tương ương 128mm, ng này cũng cso t l phóng i 1:1, ng th i có thêm c cơ ch ch ng rung VR. Tuy nhiên m khá h p, ch f/3,5 so v i m trung bình h p lý f/2,8
  7. 3. Nikkor AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED: Cao c p nh t trong dòng ng ch p macro tương thích c DX, FX ng th i có ch ng rung và m f/2,8. Có t l phóng i 1:1, ây là l a ch n lý tư ng cho nh ng ngư i yêu thích macro. Ch p góc r ng ng góc r ng giúp b n ch p t t các nh phong c nh, các tòa ki n trúc mà không ph i lùi l i ng quá xa, ho c ch p chân dung nhóm cũng r t hi u qu . H u h t các ng kit u có tiêu c góc r ng, nhưng ó m i ch là nh ng tiêu c giúp ngư i dùng làm quen v i th gi i góc r ng th t s . M t s lo i t i ưu cho nhu c u này: 1. Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED: Chuyên cho thân DX, ng góc r ng hai m này tương ương tiêu c 15 – 36mm, v n r t lý tư ng cho ch p phong c nh, n i th t hay ki n trúc. 2. Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8G ED: N u mu n l p c trên thân FX, ng này là l a ch n t i ưu, nh t là m c nh f/2,8. Dù d i tiêu c khá ng n (kho ng 2x) nhưng ây v n là m t trong nh ng ng zoom góc r ng t t nh t c a Nikon.
  8. 3. Nikkor AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED: ng m t cá chuyên cho thân DX v i góc nhìn lên t i 180 . Tuy nhiên, tương t như các ng dòng AF, ng này ch h tr l y nét trên các thân tích h p s n mô-tơ l y nét. ng a m c ích Bên c nh các ng kit, ng kính a m c ích s có d i zoom bao trùm t r ng t i tele giúp ngư i ch p không c n ph i tháo ng trong su t quá trình ch p. Nên ch n nh ng ng ch t lư ng t t, b i ây s là lo i ư c mang i nhi u nh t. M t s l a ch n t i ưu cho nhu c u này: 1. Nikkor AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II: ng siêu zoom phiên b n II v i ch t lư ng th u kính và cơ ch ch ng rung ư c c i thi n hơn. V i d i zoom tương ương 27 – 300mm, ng này m b o bao trùm m i nhu c u t góc r ng t i tele. Tuy nhiên ng này ch l p ư c trên thân DX. 2. Nikkor AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR: Cũng m t ng chuyên cho thân DX khác v i d i tiêu c khá ph thông (24 – 128mm), giá thành r và ch t lư ng ch p nh n ư c.
  9. 3. Nikkor AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED: L i m t ng chuyên cho thân DX v i d i tiêu c cũng h p lý cho ch p thư ng nh t hay chân dung. i m c ng cho ng kính này là m c nh f/2,8, dù r ng ng không h tr ch ng rung. 4. Nikkor AF-S 24-70mm f/2.8G ED: N u mu n nâng c p thì ây là s l a ch n hoàn h o nh t. Thu c hàng cao c p nên dù không có ch ng rung, ng này v n là m t ng hoàn h o không ch cho ch p hàng ngày mà còn c chân dung hay phong c nh, nh t là khi l p trên thân FX. 5. Nikkor AF-S DX 35mm f/1.8G: ng prime chuyên cho thân DX v i tiêu c tương ương 53mm, có th g i là ng tiêu chu n b i phóng i tương ương như m t ngư i. m f/1,8 r ng ch p trong m i i u ki n mà không c n dùng èn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2